Słowa dnia między 16 a 22 grudnia 2019 roku

Podziel się

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych frekwencja wyższa niż  zwykle cechowała formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: choinka – wrocławska choinka bożonarodzeniowa, móc kupić żywe choinki, punkt sprzedaży choinek, sprzedawać choinki, akcja choinka, nielegalna wycinka choinek, prezent pod choinkę, Choinka Darczyńców 2019, prezent / kaganiec pod choinkę, żywa / sztuczna / miejska / idealna / pachnąca choinka, rozebrać choinkę, ustroić choinkę w odblaski, Choinka Dobroczyńców, kupić / wypożyczyć / wygrać / przygotować choinkę,wrócić z choinką, iluminacja choinki, wolska / mała choinka, wybrać choinkę, przewrócić się (choinka), święta bez choinki, nie ma gdzie wstawić choinki, prezenty pod choinkę, Choinka Darczyńców – 3; ustawa –  Szczecin i region przeciw ustawie nakładającej na sędziów knebel, ustawa PiS, obywatelski projekt ustawy o powołaniu w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego, działania wobec ustawy represyjnej, przygotowywać projekty ustaw sądowych (Senat), opowiedzieć się za jakąś ustawą, ustawę zmienić albo odrzucić, opowiadać się za jakąś ustawą bez poprawek, Bodnar o projekcie ustawy sądowej, Giertych o ustawie w sprawie sędziów: zamach stanu, ustawa utrudniająca dzieciom dostęp do pornografii w Internecie, ustawa chroniąca dzieci przed pornografią, ustawa dezubekizacyjna, zająć się projektem ustawy dyscyplinującej sędziów, zbadać zapisy ustawy pod kątem ich zgodności z zasadami UE, protest przeciw ustawie kagańcowej, protest przeciw projektowi ustawy dyscyplinującej sędziów, ustawa o sędziach, przyjąć ustawę, poprawka do ustawy, projekt ustawy, nowelizacja ustawy o sędziach / o ustroju sądów, ustawa dezubekizacyjna, rozwiązać problem ustawą, ustawa kagańcowa, X ostro o ustawie PiS, zaskarżyć ewentualną ustawę, nowelizacja ustawy o sądach, projekt ustawy zakazującej polskim sędziom stosowania prawa UE – prawny polexit, odrzucić jakąś ustawę, skutki jakiejś ustawy, poprawki do jakiejś ustawy, ewentualna ustawa o czymś, ustawa: PiS / przygotowana przez PiS // kneblująca sędziów / dyscyplinująca sędziów / kagańcowa,  sądowa ustawa: kagańcowa / dyscyplinująca sędziów / represyjna / pacyfikująca sędziów / kneblująca sądy / PiS, ustawa sądowa, nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, kagańcowe zmiany w ustawach sądowych, ustawa: w sprawie brexitu / o sądach / o KRS / o REIT-ach (Real Estate Investment Trust, czyli SRWN – Spółki Rynku Wynajmu Nieruchomości) / korzystna dla biznesu / o podziale Mazowsza, poprzeć / odrzucić jakąś ustawę, ustawa: kagańcowa / ograniczająca prawa sędziów / represyjna wobec sędziów / sądowa / o sądach / o offshore / w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń / okołobudżetowa / w sprawie brexitu, ustawa o walce z marnotrawstwem (Francja), kontrowersyjna ustawa o opiece społecznej (Bułgaria), ustawa o budżecie Pentagonu (USA), podpisać jakąś ustawę, ustawa kagańcowa / sądowa, wzywać do zawetowania nowelizacji ustaw sądowych, nie zastraszyć sędziów ustawą kagańcową – 6; sędzia – „Dziś sędziowie – jutro Ty”, planować represje wobec sędziów, kwestionować status sędziów, demonstracje w obronie / niezawisłości / sędziów, przepisy dotyczące sędziów, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, uzasadniać wyrok (sędzia), zarzuty dyscyplinarne dla dwóch sędzi z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, postępowanie dyscyplinarne przeciw sędziom z Katowic za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu, projekt dyscyplinujący / ustawy dyscyplinującej / sędziów, sędzia zobowiązany do stosowania konstytucji, sędzia Paweł Juszczyszyn z prestiżową Nagrodą imienia Teresy Torańskiej, X wściekły na sędziego (piłkarskiego), „Dziś sędziowie – jutro ty”, karać i dyscyplinować sędziów, praca sędziego X, ustawa o sędziach, sposób wyboru sędziów, postawić choinkę konstytucyjną / zawiesić bombki z nazwiskami nękanych sędziów (sędziowie), wojna z sędziami, sędzia X o projekcie PiS, zaniechać nienawiści do sędziów i sądów, demonstracje w obronie wolności sędziów, projekt w sprawie sędziów, grupa sędziów, obronić / uderzać w / niezależność sędziów, protestować / wzywać nas na pomoc / krytykować psucie wymiaru sprawiedliwości / nie móc być kolegami polityków (sędziowie), kneblować / represjonować / dyscyplinować / zakneblować sędziów, szczecińscy / łódzcy / kieleccy sędziowie, dziś sędziowie – jutro ty, cześć i chwała sędziom niezłomnym, solidarni z sędziami, stanąć w obronie wolności sędziów, sprzeciw wobec ustawy zakazującej polskim sędziom stosowania prawa UE, zaostrzyć represje wobec sędziów, prokuratura politycznym młotem na sędziów, nie uczynić z sędziów urzędników sądowych, sędzia X, wściec się na sędziego, represje / działanie wobec sędziów, dyscyplinować / represjonować / kneblować / pacyfikować sędziów, ustawa kagańcowa / dyscyplinująca dla sędziów, sędzia TK, krakowscy / szczecińscy / katowiccy sędziowie, móc samodzielnie oceniać ustawy pod kątem ich zgodności z Konstytucją (sędziowie), były stalinowski sędzia, grozić sędziom, zagrażać niezawisłości sędziów, atak na sędziów, praca sędziów, zaostrzyć konflikt z sędziami, sędziowie skądś, powołać sędziów, zemścić się na sędziach, niezawisły sędzia, dziś sędziowie – jutro ty, wyroki sędziów, chcieć wyrzucać z pracy sędziów, usuwać sędziów z urzędu, Olga Tokarczuk w obronie polskich sędziów, zakneblować sędziów, sędziowie z Izby Dyscyplinarnej SN, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, woleć sędziów mianowanych przez Radę Państwa PRL, bezstronny sędzia, kaganiec na sędziów, dyscyplinować sędziów, ustawa o sędziach, uderzać niezależnych sędziów po kieszeni, prawo dotyczące sędziów, pozbawić sędziego immunitetu, wybrać nowego sędziego TK, X nowym sędzią TK, wyrzec się niezależności (sędziowie), ustawa represyjna wobec sędziów, zaangażowanie polityczne sędziów, były sędzia, ograniczać prawa sędziów, pokazywać sędziom pazury, uzasadniać (sędzia), sędzia skądś, traktować sędziów niemal jak grupę przestępczą  – 5; przepis – przepisy: gry w piłkę / dotyczące sędziów / o pieczy zastępczej / o dwóch kadencjach, zaprotestować przeciw nowym przepisom w sądownictwie, nowelizacja przepisów o sądach, łamać przepisy drogowe, nowe przepisy o cenach transferowych, wprowadzić zmiany w przepisach , zmieniać przepisy drogowe, projekt przepisów; prawnik – wpływowy prawnik, zawód prawnika, Prawnicy Jutra, Prawnicy Liderzy Jutra, prawnik nie powinien ograniczać się do samego prawa; pieniądz – nie dostać pieniędzy, brak /brakować pieniędzy, potrzebne pieniądze, wydawać coraz więcej pieniędzy, zarzut prania brudnych pieniędzy, kazać dzielić się pieniędzmi, zagrożone pieniądze w banku, unijne pieniądze, oddać pieniądze, próbować uciec z pieniędzmi, iść na kampanię (pieniądze wyprowadzane z PCK), duże pieniądze, pieniądze z akcji, wydać pieniądze, zbiórka pieniędzy na nagrodę dla zwycięzcy, otrzymać / posiadać pieniądze, bony zamiast pieniędzy, znaleźć się na coś (pieniądze); jutro – liderzy jutra; sąd – demonstracja w obronie sądów, manifestacja w obronie niezawisłości sądów, krakowski sąd, protest przed sądem, lekarz przed sądem,prawo / ustawa o ustroju sądów, bronić kogoś przed sądem, akt oskarżenia w sądzie, skierować akt oskarżenia do sądu, stracić realne prawo do sądu niezależnego i niezawisłego, uchylić areszt (sąd), wyrok / werdykt sądu, reforma sądów, zaniechać nienawiści do sędziów i sądów, Sąd Okręgowy gdzieś, Sąd Apelacyjny gdzieś, Sąd Najwyższy,  tłumy / protest / przed / pod / jakimś sądem, w obronie / niezależnych / sądów, zebrać się przed / pod / jakimś sądem, sąd ostateczny nad Trumpem, stanąć przed jakimś sądem, nasza Polska – nasze sądy, aresztować kogoś / stanąć po czyjejś stronie / zadecydować o czyimś aresztowaniu / przyznać coś / orzec coś / uwzględnić zażalenie obrony (sąd), iść do sądu przeciwko komuś, wygrać z kimś w sądzie, trafić na trzy miesiące aresztu decyzją sądu, wyjść przed sąd, wojna o sądy, bezstronność sądów, obrona niezależnych sądów, protest pod jakimś sądem, Sąd Najwyższy, wolne sądy, jakiś sąd, debata o sądach, chcieć przejąć sądy, trafić do sądu, skierować akt oskarżenia do sądu, kneblować sądy, wydać wyrok / odmówić wydania kogoś / skazać na jakąś karę / wtrącić do aresztu / zwolnić (sąd), korytarz sądu, sąd gdzieś, ustawa o sądach, jakiś spór w sądzie, polskie sądy, wygrywać z kimś w sądzie, móc zatrzymać PiS w sprawie sądów, ustawodawstwo dotyczące sądów, niezależność sądów, stanąć przed sądem, rozpocząć się przed sądem (proces), trzymać się z dala od sądów, protesty pod / przed sądami, poinformować o czymś sąd, Sąd Rejonowy gdzieś, Sąd Okręgowy gdzieś, Sąd Apelacyjny gdzieś, Sąd Najwyższy – 3; posiedzenie – posiedzenie plenarne Senatu, najbliższe posiedzenie Sejmu; izba – Izba Gmin, Izba Reprezentantów (USA), Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, opozycyjna izba, Małopolska Izba Architektów, Śląska Izba Lekarska; sądownictwo – protestować przeciwko zmianom w sądownictwie, uderzać w niezależne sądownictwo, kształt sądownictwa po stanie wojennym, przepisy dotyczące sądownictwa; tłum – jakiś tłum / jakieś tłumy przed / pod / jakimś sądem, zgromadzić prawdziwe tłumy, przeważyć / odpowiadać coś (tłum); obrona –  stanąć w czyjejś obronie, w obronie / niezależności //niezależnych / sądów / niezależności sędziów, demonstrować / protestować w obronie wolnych sądów, zażalenie obrony; protest – środowy / czyjś protest gdzieś / pod jakimś sądem / pod Sejmem, największy taki protest od półtora roku, tłumny protest pod sądem gdzieś, język protestu, mieć miejsce w różnych miastach (podobny protest), protest przeciwko: projektowi ustawy / nowym przepisom, kilka tysięcy osób na proteście pod Sejmem; opozycja – zwrócić uwagę opozycji, zawieść (opozycja), szeregi opozycji, ewidentny blamaż / kompromitacja opozycji, angażować opozycję, mieć zarzuty (opozycja), zabraknąć posłów opozycji, móc zdjąć z porządku obrad ustawę kagańcową (opozycja), opozycja w Sejmie o projekcie sądowym, posłanki / posłowie opozycji, nieobecna / totalna opozycja, tłumaczyć się z nieobecności / nie odrzucić ustawy kagańcowej / mieć szanse zablokować ustawę kagańcową / nie stawić się w komplecie / przegrać glosowanie / zakpić ze swoich zwolenników (opozycja), opozycja daleko w tyle, partie opozycji; poseł –  poprzeć dalsze prace/ rozpocząć / kontynuować prace nad czymś (posłowie), posłowie PiS / opozycji, wstrząsnąć posłami, jakiś / czyjś / poseł, absencja czyichś posłów, nowi / młodzi posłowie, oświadczenie majątkowe posła,  rekomendować zawieszenie posła, poseł: PiS / KO / Konfederacji / opozycji, zwykły / poznański / były / prominentny poseł, poseł X, mówić do posłów, projekt posłów, przegłosować coś / wybrać kogoś / poprzeć kandydata // prace / przyjąć coś / zagłosować w jakiejś sprawie / nie przyjść na głosowanie (poseł) – 2; głosowanie – poddać projekt pod głosowanie, X o jakimś głosowaniu, poranne głosowanie, nie wziąć udziału w jakimś głosowaniu, (nie) stawić się na głosowanie, móc przegrać ważne głosowanie, dzisiejsze / kluczowe / historyczne glosowanie, przegrać głosowanie, poprzeć dokument w głosowaniu, nie przyjść na głosowanie, nie pojawić się na głosowaniu, głosowanie w sprawie ustawy kagańcowej; obrady – porządek / harmonogram obrad Sejmu, obrady Sejmu, zdjąć coś z obrad; impeachment – móc pomóc Trumpowi (impeachment), poddać kogoś impeachmentowi, przegłosować impeachment Donalda Trumpa, szaleństwo impeachmentu, zatwierdzić artykuły impeachmentu, śledztwo w sprawie impeachmentu; poprawka – knebel na sądy po poprawkach, przyjąć x poprawek do ustawy uderzającej w sądy, / projekt z poprawkami, składać x poprawek do projektu, nie zapoznać się z poprawkami do projektu, oceniać poprawki, wprowadzić poprawki, poprawki do noweli ustaw sądowych; projekt –  prace nad projektem, wczytać się w projekt, projekt ustawy /nowelizacji / budynku, przygotować / poprzeć / zmienić / wstrzymać / zablokować / przyjąć (projekt), rozwiązanie w projekcie, powiedzieć o projekcie, poprawki do projektu / projektu, przetarg na projekt, nowy / poselski / obywatelski projekt; święto, święta i Święta – święta Bożego Narodzenia; przynieść choinkę po święta do zieleni miejskiej, pamiętać o bezpieczeństwie na przejazdach drogowo-kolejowych nie tylko w święta, zbliżać się (święta), białe święta, święta bez choinki, nie mieć gdzie wstawić choinki na święta, święta gdzieś, dania na święta, święta dla dwóch osób, dania na święta, święta dla dwóch osób,ostatni weekend przed / Świętami / świętami Bożego Narodzenia, ruszyć na święta, prezent na święta, pierwszy / drugi dzień świąt, galerie handlowe / sklepy przed świętami Bożego Narodzenia i po świętach, święta i sylwester, lśnić na święta, święta Bożego Narodzenia, pogańskie święto, święta gdzieś, spędzić święta, w przeddzień święta, polecić coś na święta, okres po świętach, otworzyć drogę na święta, próba nuklearna na święta, zbliżać się (święta), pieniądze przed świętami / po świętach, prezenty na święta, spędzać święta w domu / za kratkami, święta czas magii, miłości i cudów, koncert przed świętami, najbardziej apokaliptyczne ze świąt, słodkich świąt, święto Paschy, zamierzać ileś wydać na przygotowanie świąt, nie wyobrażać sobie świąt bez czegoś, Chanuka – Święto Świateł, Święto Chanuki, święta Bożego Narodzenia, spędzić święta za granicą, pracować w Wigilię i święta, wylądować w śmietniku po świętach, tegoroczne Święta z Ubogimi, przeżyć święta bez mięsa, uszykować święta wege, święta za kratami, gotować przed świętami, pomagać na święta, zaopatrzenie na święta, komunikacja miejska w święta, polecać na święta, jechać dokądś na święta, pierwszy / drugi dzień świąt, święta i Nowy Rok, rodzinnie spędzać święta, iść (święta), święta w kuchni, podarunek / prezent na święta, opowiadać o swoich świętach, wstrzymać adopcje zwierząt na święta – 3; komisja –  Komisja Europejska, Komisja Wenecka, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, szef komisji, zaopiniować coś (komisja), obgadać temat na komisjach, prace w komisji; wigilia i Wigilia –  miejska wigilia; Wigilia dla samotnych, wigilia samotnych, bezdomnych i potrzebujących, wigilia z dębowym stołem w tle, niezwykła / coroczna wigilia ostatni weekend / ostatni dzwonek przed wigilią, miejska / szkolna wigilia, wigilia bez plastiku, wigilia w 2050 roku, pogoda w Wigilię, Wigilia last minute, kilka dni do Wigilii, wydać na Wigilię x złotych, pierogi przed wigilią, pogrzeb w wigilię, przespacerować się kładką na Wyspę Spichrzów / udostępnić przeprawę w Wigilię i Boże Narodzenie, w Wigilię pojechać za darmo komunikacją miejską (Toruń), największa // poznańska / opolska / we Wrocławiu wigilia, uczestnik wigilii, przygotowania do wigilii, kursować krócej (autobusy w wigilię), 27. Opolska Wigilia dla Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących, dotrwać do Wigilii, miejska wigilia, handel przed Wigilią, Wigilia za pasem, Wigilia i Boże Narodzenie, nie w Wigilię, Pierwsza Metropolitalna Wigilia dla Samotnych, wigilia dla bezdomnych, osobliwa Wigilia, rodzinna wigilia, organizować wigilię, nie chcieć robić czegoś w Wigilię – 3; skok – przyczepić się do czyjegoś drugiego skoku, klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach, skoki narciarskie, wyprzedzić legendę skoków, kapitalne skoki Polaka, odwołać Mistrzostwa Polski w skokach, zawody skoków narciarskich gdzieś, prognoza pogody przed skokami, obawy o przyszłość skoków narciarskich; konkurs – otwarty konkurs ofert na wydarzenia, konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, wygrać / wygrywać / sobotni konkurs indywidualny, po / sobotnim / konkursie, dwa konkursy, kwalifikacje do pierwszego konkursu, świąteczny konkurs, przeprowadzić / odwołać konkurs, wątpliwości wokół konkursu; galeria – galeria handlowa, świąteczne kiermasze w galeriach, katowicka galeria, pracownik ochrony galerii, goście jakiejś galerii, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”; stół – dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole, wjeżdżać na stoły, zasiąść do świątecznego stołu, przybywać gdzieś wigilijnych stołów, ponad tysiąc miejsc przy stołach, świąteczny stół, przynieść coś na wigilijny stół, suto zastawiony stół, proponować Okrągły Stół Mieszkaniowy; bezdomny –  siadać do posiłku wigilijnego / mieszkać w pustostanie (bezdomni), 27. Opolska Wigilia dla Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących, wigilia dla bezdomnych,Skrzynka „Domni – Bezdomni” (Łódź); kolejka – x kolejka rozgrywek (różne ligi), ustawiać się gdzieś (kolejka), bardzo / długa // gigantyczna / kolejka / zapisanych, kilometrowe kolejki, skrócić kolejki (do specjalistów);
  • zaimków: ty – demonstracje pod hasłem „Dziś sędziowie – jutro ty” i akcja „Ty się bawisz, one cierpią” (na rzecz zakazu wystrzałów w sylwestra w związku z reakcjami zwierząt domowych), dziś sędziowie – jutro ty – 2;
  • przymiotników: prawny –  bezpieczeństwo prawne, państwo prawne, radca prawny; dyscyplinarny –  Izba Dyscyplinarna SN, postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów, przepisy dyscyplinarne dla sędziów; kagańcowy – przepis kagańcowy, ustawa kagańcowa, ustawa / zmiana kagańcowa / dla sędziów, kagańcowy przepis, ustawa kagańcowa – 3; niezależny –  niezależny sędzia / sąd, niezależne sądownictwo; świąteczny – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świąteczna Bitwa Gwiazd, Jarmark Świąteczny, Świąteczny Jarmark Innowacji, świąteczny: stroik / koncert / okres / jarmark, świąteczna piosenka / choinka, świąteczne drzewko, świąteczne zakupy, świąteczny: dylemat / prezent / upominek / kiermasz / tramwaj / konkurs / bazar / złodziej, świąteczna: akcja / premiera ślizgawki / przerwa / niedziela / ciężarówka / piosenka, świąteczne spotkanie / zamówienie / drzewko, świąteczne życzenia,  świąteczny: rozkład jazdy / tydzień / okres / klimat / stół / posiłek / pudding, świąteczna kartka / oferta / potrawa, świąteczne jedzenie – 3; represyjny –  ustawa represyjna / wobec sądów / sędziów – 2; sądowy – ustawa / rozprawa sądowa; kosmiczny – powołać / utworzyć amerykańskie wojska / siły kosmiczne, uruchamiać kosmiczną armię; ostatni –  ostatni / tegoroczny / mecz / w tym roku, ostatni: dzwonek dla klimatu / kurs / spektakl / dzień, ostatnia: sekunda / kolejka / godzina, ostatnie spotkanie, ostatnie pół roku / pół godziny / dwa // cztery lata / dziesięć lat / dwa dni / dwa mecze / lata / przygotowania; bezdomny – bezdomna osoba, promować adopcję bezdomnych czworonogów;
  • czasowników: dyscyplinować – dyscyplinować sędziów, dyscyplinować sędziów / za wyroki niezgodne z linią partii rządzącej – 3;  uderzać – uderzać w / niezależne / sądownictwo; przeforsować –  chcieć / próbować / przeforsować jakieś przepisy (PiS); zaprotestować –  przyjść zaprotestować przeciwko nowelizacji ustawy o sądach, zaprotestować przeciwko: ustawie kagańcowej / przepisom uderzającym w niezależne sądownictwo, zaprotestować w obronie niezależnych sądów, zaprotestować dla dobra wszystkich obywateli; protestować – stanowczo / protestować, protestować przeciwko: zmianom w sądownictwie / zakusom władzy na wyeliminowanie niewygodnych, krytykujących psucie wymiaru sprawiedliwości sędziów / przeciwko / kagańcowym / przepisom uderzającym w niezależność sędziów / ustawie kagańcowej / projektom ustaw przygotowanych przez PiS / forsowanym przez PiS przepisom uderzającym w sędziów, protestować w obronie: niezależności sądów / niezależnych sędziów, protestować dla siebie i swoich wnuków;
  • przysłówków: jutro – dziś sędziowie jutro ty, Dziś sędziowie – jutro Ty, odbyć się jutro, wdychać jutro fatalne powietrze – 2: dziś –  dziś sędziowie – jutro ty, dziś: otworzyć oferty / podpisać umowę / potępić czyjeś deklaracje / zdawać egzamin obywatelski przed sądem / wyjść na ulice (mieszkańcy 130 miast w Polsce) / kluczowe głosowanie w sprawie impeachmentu / móc przegłosować impeachment // wielka demonstracja / manifestacja / gdzieś;
  • imion i nazwisk: Olga Tokarczuk, Kamil Stoch, Andrzej Duda;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Rising Stars – Rising Stars 2019, ósma edycja konkursu Rising Stars – Prawnicy Jutra / Liderzy Jutra, laureaci Rising Stars 2019, Rising Stars – X o zawodzie prawnika; Senat –  marszałek Senatu, przejąć Senat (opozycja), chcieć się bić o wolne sądy / przygotować projekty ustaw sądowych (Senat), przedstawić jakiś projekt w Senacie, kampania do Senatu, rezolucja Senatu USA; SN (Sąd Najwyższy) – prezes / rzecznik SN, Izba Dyscyplinarna SN, zdecydować o czymś (SN), uchwała SN, SN o filozofii projektu PiS, SN o ustawie dyscyplinującej sędziów, SN o bankructwie SKOK; Sejm – przetaczać się przez Sejm, protesty / demonstracje przed Sejmem, wywlec kogoś z Sejmu siłą, decydować się w Sejmie (losy Polski), zabraknąć posłów opozycji w Sejmie, rozpocząć prace / zająć się ustawą / rozstrzygnąć o poprawce Senatu / odrzucić ustawę w pierwszym czytaniu (Sejm), opozycja / burzliwa debata / czyjaś nieobecność w Sejmie, obrady Sejmu, trwać w Sejmie (debata), przybyć do Sejmu, pojawić się w Sejmie, konferencja w Sejmie, wnieść ustawę do Sejmu, dostać się do Sejmu, opublikować na stronach Sejmu, wicemarszałek Sejmu, głosować nad czymś / procedować coś w Sejmie, wybrać / przyjąć nowelę // ustawę / podjąć decyzję / rozpocząć // kontynuować prace / odrzucić uchwałę Senatu / przyjąć poprawkę Senatu / przegłosować coś (Sejm), debiutant / gorąco / emocje / bronić kogoś / II czytanie w Sejmie, marszałek / posiedzenie Sejmu, parodia Sejmu, przybyć do Sejmu – 2; Engelberg – szwajcarski Engelberg, w Engelbergu deszczowo, trening skoczków w Engelbergu, wygrać / wygrywać / konkurs / Pucharu Świata w skokach narciarskich / w Engelbergu, Stoch najlepszy w Engelbergu, zwycięstwo Kamila Stocha w Engelbergu; Boże Narodzenie –  papież Franciszek: niech Boże Narodzenie będzie okazją do braterstwa, rozwoju wiary i gestów solidarności z potrzebującymi, coś na Boże Narodzenie, świętować Boże Narodzenie, kursować w czasie świąt Bożego Narodzenia, spędzić święta Bożego Narodzenia poza Polską, okres świąt Bożego Narodzenia, zasiąść w Boże Narodzenie do świątecznego stołu, postrzegać jakoś święta Bożego Narodzenia, zapomoga i zaopatrzenie nauczycieli na święta Bożego Narodzenia (sto lat temu), Wigilia i Boże Narodzenie, spędzić z rodziną Boże Narodzenie z dala od telewizora i suto zastawionego stołu, ubierać choinki przed Bożym Narodzeniem;
Previous Article
Next Article