Słowa dnia między 16 a 22 listopada 2015 roku

Podziel się

W tym czasie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: zamachowiec (2); zaprzysiężenie  – w połączeniu typu:zaprzysiężenie nowego rządu; dżihadysta; antybiotyk – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach; terrorysta; wotum – uzyskać wotum zaufania; ułaskawienie – czyjeś ułaskawienie; exposé – wygłosić exposé (2); nadgodzina – rozliczyć nadgodziny; campus – Google Campus Warsaw; kukła – spalić czyjąś kukłę (2); terroryzm; zadyma – zadyma gdzieś; paczka – Szlachetna Paczka; pornografia; 
  • przymiotników: akcyzowy – w połączeniu typu: wyrób akcyzowy; piątkowy – piątkowy atak; podsłuchowy – afera podsłuchowa; szlachetny – Szlachetna Paczka; belgijski; liberalny;
  • czasowników: zaprzysiąc – w połączeniu typu: zaprzysiąc sędziów (2); ułaskawić – ułaskawić kogoś (2); spalić – spalenie kukły; rosnąć; obrzucić – obrzucić coś jajkami;
  • imion i nazwisk: Mateusz Morawiecki; Piotr Gliński; †  Monika Szwaja;:
  • innych nazw własnych i skrótowców: ISIS (Islamic State of Iraq and Shame 'Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie') – 4; Camerimage (festiwal operatorski, Bydgoszcz) – w połączeniu typu: Camerimage 2015 – 2; Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach; Google Campus Warsaw (centrum pomocy przedsiębiorcom)Bamako (stolica Mali) – 2; Macedonia; Szlachetna Paczka (doroczna akcja charytatywna);
Previous Article
Next Article