Słowa dnia między 16 a 22 listopada 2020 roku

Podziel się

W trzecim tygodniu listopada br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle mają formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: tolerancja – Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Tydzień Tolerancji w Poznaniu – 1; fundusz – fundusz odbudowy europejskiej gospodarki zdewastowanej przez pandemię / po koronawirusie, unijne fundusze, fundusz pomocowy, nie udać sie pozyskać funduszy na przeprowadzenie prac gdzieś, Fundusz Wsparcia Kultury, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Wsparcia Kultury, wyłudzić fundusze unijne na fikcyjne szkolenia, unijne fundusze, powiązać praworządność z funduszami, fundusz odbudowy, wzbogacić fundusz Polar Bear Foundation, wyłudzać fundusze, fundusz unijny, uruchamiać fundusze na coś, fundusz alimentacyjny, powiązać fundusze z poszanowaniem praworządności, Fundusz Reprywatyzacyjny, Fundusz Odbudowy, Fundusz Zwrotów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Wsparcia Kultury, Fundusz Wsparcia Gmin, blokada prac nad funduszem odbudowy / pomocowym, Fundusz Wsparcia Kultury, fundusz na drobne naprawy chodników, fundusze unijne, wypłata funduszy, jakiś fundusz z RPA, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzależnić fundusze od praworządności, wiązać fundusze z praworządnością, zabierać fundusze (rząd), przerzucić pieniądze do funduszy rozdzielanych centralnie przez rząd PiS, fundusz socjalny, fundusze unijne, zrezygnować z ogromnych funduszy, wyłudzić fundusze, Fundusz Walutowy,Fundusz Odbudowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polski Fundusz Rozwoju – 5; weto – polskie weto, weto w sprawie budżetu UE, polsko-węgierskie weto w Brukseli, zastosować weto wobec budżetu UE, zgłosić weto wobec budżetu UE (Węgry), weto czy kompromis, polskie weto w sprawie środków z budżetu UE, nie czas na weto, weto do budżetu UE, zastosować weto, weto w sprawie budżetu, weto realne, weto Polski i Węgier, plan PiS na weto unijnego budżetu, obejść weto, weto do unijnego Funduszu Odbudowy drogą do samobójstwa, oceniać jakoś polskie weto w sprawie budżetu UE, zgłaszać weto (Polska i Węgry), weto Polski i Węgier igraniem z ogniem, pozbawić nas czegoś (polskie weto), mieć umocnić członkostwo Polski w UE (weto – według Saryusza-Wolskiego) – 3; praworządność – kwestia przestrzegania przez państwa członkowskie praworządności, powiązanie budżetu UE z praworządnością, reguła powiązania finansowania z praworządnością, praworządność i UE, pieniądze za praworządność, spór o powiązanie praworządności z wypłatą unijnych funduszy, prawda o praworządności, europosłowie twardo za praworządnością, pieniądze za praworządność, stawiać na ostrzu noża spór o praworządność, mechanizm łączący praworządność ze środkami unijnymi, dotyczyć praworządności (konflikt między UE a Polską i Węgrami), nie wstrzymywać mechanizmu praworządności (weto), móc decydować o upadku rządów (mechanizm kontroli praworządności), praworządność ważna, powiązać wypłaty z praworządnością, praworządność w Polsce, praworządność jedną z podstawowych wartości UE, budżet UE a praworządność, powiązać fundusze z poszanowaniem praworządności, przestrzegać praworządności, decydować o praworządności, zawetować powiązanie budżetu z praworządnością, spór o praworządność, stać na straży praworządności, powiązać unijny budżet z praworządnością, mechanizm praworządności, respektować zasady / przestrzegać praworządności, pieniądze za praworządność, spór z UE o praworządność, nie móc sobie pozwolić na kompromis / nie ustępować w sprawie praworządności, popierać ideę praworządności, „praworządność” kontra praworządność – 4; wypłata – kontrowersje wokół tematu wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury, jakaś wypłata, powiązać wypłatę środków z kwestią przestrzegania przez państwa członkowskie praworządności, zablokować wypłaty, wstrzymać wypłatę wsparcia finansowego branży kulturalnej, wypłata odszkodowania, wypłata unijnych funduszy – 1; budżet – unijny budżet, weto w sprawie budżetu UE, (za)blokować wstępnie budżet UE i Fundusz Odbudowy, projekt jakiegoś budżetu na 2021 rok, budżet czasów / w czasie pandemii, budżet przeżycia, losy budżetu UE, przyszłoroczny budżet jakiegoś miasta, grozić zawetowaniem budżetu UE (Węgry), powiązać praworządność z wypłatą środków z budżetu UE, budżet obywatelski gdzieś, konstruować budżet w czasach pandemii, planowany budżet jakiejś inwestycji, obciąć budżet na edukację, czyjś rekordowy budżet, projekt budżetu przeżycia, mechanizm kontroli budżetu UE, groźba zawetowania budżetu unijnego, , weto do budżetu, zawetowanie budżetu UE to zdrada polskiej racji stanu (PO), starcie w sporze o budżet UE, budować budżet (potencjał kraju), ktoś o budżecie UE, batalia / spór o budżet UE, dotyczyć pieniędzy z budżetu UE (polskie weto), przenieść stary budżet UE, budżet UE, presja na Polskę i Węgry w sprawie budżetu UE, budżet UE, budżet obywatelski, unijny budżet, projekt budżetu na 2021 rok, budżet ryzyka, powiązanie budżetu z praworządnością, budżet Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, budżet wojewódzki, przyjąć budżet, złożyć poprawki do budżetu państwa, pieniądze z budżetu miasta dla Centrum Praw Kobiet (Gdańsk), projekt budżetu miasta na 2021 rok, szarpnąć mocno jakimś budżetem (koronawirus), budżet obywatelski, spór o budżet, weto budżetu / dla budżetu, grozić UE wetem budżetu, kwestia budżetu, znaleźć kompromis w sprawie budżetu, unijny budżet, budżet UE 2021-2027, blokada prac nad wieloletnim budżetem i funduszem odbudowy, unijny budżet, rządowe / weto dla budżetu / nad budżetem / w sprawie budżetu UE, wetowanie budżetu UE, zawetować budżet UE, zapowiedzieć weto wobec wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy, uchwała / porozumienie w sprawie budżetu UE, negocjacje na temat budżetu UE, Polska największym beneficjentem budżetu UE, mały i średni budżet, projekt budżetu, budżet czasów pandemii, budżet miasta na 2021 rok, udać się pospinać przyszłoroczny budżet miasta, zakładać jakiś budżet na coś – 5; kultura – podzielić 400 mln złotych na kulturę, sposób dzielenia pieniędzy na kulturę, Pałac Kultury, Fundusz Wsparcia Kultury, minister / ministerstwo kultury, odwrócić kulturę szalonych teorii spiskowych (USA), kultura fizyczna, sektor kultury, pomagać kulturze, przenieść się ponownie do Internetu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, musieć zerwać z kulturą strachu; Fundusz Wsparcia Kultury, Zielonogórski Ośrodek Kultury, jakieś instytucje kultury, ochrona dóbr kultury gdzieś, minister / wiceminister / ministerstwo kultury, dbać o kulturę, dotacje dla kultury do weryfikacji, wsparcie dla instytucji kultury, „Dziady” Tomaszuka w TVP Kultura – 2; wsparcie – wsparcie Swiatłany Cichanouskiej, Fundusz Wsparcia Kultury, program wsparcia sektora gospodarki, a nie program o charakterze wsparcia działań kulturalnych, wykorzystać technologie cywilne do wsparcia rozwoju zdolności obronności państwa, zatwierdzić polski program wsparcia firm dotkniętych pandemią (UE), porozumieć się w sprawie wsparcia jakiejś budowy, otrzymać wsparcie finansowe (branża kulturalna), wsparcie dedykowane dla kogoś / czegoś, dostać duże wsparcie i nadal go potrzebować, podzielić jakoś wsparcie finansowe na przetrwanie pandemii, Fundusz Wsparcia Kultury, domagać się wsparcia finansowego (przewoźnicy), nie pozostać bez wsparcia, akcja wzajemnego wsparcia instytucji kultury, potrzebować wsparcia żywnościowego, zaprotestować przeciw brakowi wystarczającego wsparcia (firmy autokarowe), rynek kapitałowy wsparciem dla gospodarki, móc się ubiegać o wsparcie, Korpus Wsparcia Seniorów, ktoś o wsparciu artystów – 2; szczepionka – zawrzeć umowę na zakup iluś czyichś szczepionek (Wielka Brytania), wyścig po szczepionkę na finiszu, nie zaprzestawać prac nad szczepionkami na koronawirusa, kolejna potencjalna szczepionka chroniąca przed koronawirusem, kupić ileś dawek niemieckiej szczepionki przeciw koronawirusowi, czyjaś eksperymentalna szczepionka, nie zakończyć pandemii COVID-19 (sama szczepionka)entuzjazm rynków dzięki czyjejś szczepionce, twórca szczepionki na koronawirusa, opracować szczepionkę na COVID-19, przechowywać w lodówce szczepionkę na COVID-19, różne szczepionki na COVID-19 na początku 2021 roku, ostrzegać Węgry przed importem rosyjskiej szczepionki, szczepionka zimą, szczepionka na koronawirusa, otrzymać szczepionkę na COVID-19 / przyjąć eksperymentalną szczepionkę na COVID-19 (milion Chińczyków), działać jakoś (szczepionki na COVID-19), transport szczepionek na koronawirusa, szczepionka oksfordzka na COVID-19 bezpieczna, szczepionka Pfizera dostępna przed świętami – 2; strajk – Strajk Kobiet, grozić strajkiem (pielęgniarki), rozważać strajk, nie wykluczać strajku generalnego, grozić Polsce (strajk pielęgniarek), Strajk Kobiet, Strajk Kobiet, grozić strajkiem (kolejne grupy zawodów medycznych), prawo do strajku, ewentualny strajk generalny, strajk pielęgniarek, Strajk Kobiet, strajk pielęgniarek, Strajk Kobiet, Strajk Kobiet, Strajk Kobiet, słynny strajk – 7; protestujący – interweniować w sprawie protestujących gdzieś, działania funkcjonariuszy wobec protestujących, wnioski o ukaranie protestujących w obronie praw kobiet, móc liczyć na bezpłatną pomoc prawną (protestujący), przynieść coś ze sobą / ustawić głośniki / podpalić parlament w Gwatemali (protestujący, symboliczne poparcie protestujących – 2; partia – przywracać kogoś w prawach członka partii, partie lewicowe gdzieś poseł jakiejś partii, odchodzić z partii, partia sprawująca władzę – czarownicą, deklarować pozostanie w partii, czyjaś zapowiedź odejścia z partii, tracić większość w Sejmie? (partia Kaczyńskiego), być zawieszonym w partii, Partia Republikańska (USA); poinformować o wycofaniu jednej partii łyżek z tworzywa sztucznego jakiejś firmy – 1; większość – zamknąć większość sklepów, większość motocykli nie do uratowania po pożarze, skierować wnioski do sądu wobec większości uczestników demonstracji, większość kart wyborczych, pokryć koszty rozpoczętych prac (większość środków); mieć / tracić większość w radzie miasta, utrata większości rządowej, większość w Sejmie raczej teoretyczna, porozumieć się z większością parlamentarną (mniejszościowy rząd w Danii), móc stracić większość (PiS) – 1; chory – liczba chorych na COVID-19 / na koronawirusa, oznaczać śmierć dla chorych, hospitalizowany chory, szpital tymczasowy nie dla ciężko chorych, organizm chorego, pojawić się gdzieś kiedyś (pierwsi chorzy), osłuchać chorego, zemrzeć (iluś chorych), chory z niewydolnością serca, zgon iluś chorych na koronawirusa, traktować jakoś chorych na COVID-19, przygotować część szpitala na 100 chorych, przebywać w szpitalach (iluś chorych), respiratory dla chorych na COVID-19 – 2; pielęgniarka – relacja pielęgniarki, mieć dość złych warunków pracy / nie mieć sił bez wsparcia / nie wykluczać dużej akcji protestacyjnej w całym kraju (pielęgniarki), strajk pielęgniarek, mówić o zapowiedzi pielęgniarek, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, białoruskie pielęgniarki – 1; kobieta – nie odpuszczać (Strajk Kobiet), przypomnieć władzy o prawach kobiet, cichy protest kobiet gdzieś, znaleźć ciało kobiety, ranna kobieta, zakład karny dla kobiet, trwać (protest kobiet), zginąć (kobieta), manifestacja solidarności z kobietami, zebrać potrzebną sumę (kobieta), zabita kobieta – uwielbianą przedszkolanką, los kobiety, zablokować apel o prawach kobiet, wycofać się z uchwały w obronie praw kobiet, nieobecność kobiet na tabliczkach z nazwami ulic (Płock), Strajk Kobiet, protest kobiet, gehenna niepełnosprawnej kobiety, przyzwolenie na torturowanie kobiet, stanąć po stronie kobiet w sporze o zaostrzenie prawa aborcyjnego, gaz łzawiący przeciwko kobietom, problem z kobietami, walka o prawa kobiet, Ogólnopolski / Strajk Kobiet, Energa Basket Liga Kobiet, chcieć odebrać kobietom wolność i podmiotowość (sadystyczna, szalona władza), próba uprzedmiotowienia kobiet, narzekać na kobiety, mieć bronić kobiet, zamierzać wystąpić z apelem o poszanowanie praw kobiet, solidaryzować się ze strajkującymi kobietami – 3; prawo – prawa kobiet, protest przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji / antyaborcyjnego / aborcyjnego, łamać prawa człowieka, zrzekać się prawa wykonywania zawodu, przywrócić kogoś w prawach członka PiS, nie mieć prawa do czegoś, działacz praw człowieka, musieć się opierać na fundamencie prawa, pozbawiać kogoś elementarnych praw obywatelskich, nie podlegać kompromisom (podstawowe prawa i wartości), nie złamać prawa stanowego, miasta na prawach powiatu, prawo jazdy, zablokować apel o prawach kobiet, wycofać uchwałę w obronie praw kobiet – 1; protest – kolejny protest przeciw zaostrzeniu prawa do aborcji / antyaborcyjnego // ustawy aborcyjnej, środowy protest, powstać dzięki protestom, cichy protest kobiet gdzieś, gorąco na protestach w Warszawie, trwać (protest kobiet w Warszawie), zapowiedzieć kolejny protest, ochronić gmach Sejmu przed kolejnymi protestami, zawetować budżet UE w jakimś proteście, towarzyszyć posiedzeniu Sejmu (protest), mieszkańcy aktywni podczas protestów (Białoruś), protest przeciw obostrzeniom (Berlin), akt protestu, protesty na ulicach kumulacją wszystkich protestów, odbywać się (liczne protesty), nie najlepszy czas na protesty, protest gdzieś, protest przewoźników turystycznych, 100 dni protestów na Białorusi, (s)tłumić protesty (Uganda), przetrzymywać kogoś po proteście (policja), mandaty za udział w proteście kobiet, protest przed komisariatem (Kraków), popierać protest Strajku Kobiet, trwać (protest), wybuch protestów kobiecych, milczący protest sędziów, protest przed Sądem Okręgowym, zakończyć się (protest gdzieś), pałować / pacyfikować protest kobiet, liderka protestów, tłumić protesty kobiet, informować o proteście, czekać na wytyczne dotyczące protestu (pielęgniarki), protest przed siedzibą TVP, dojść do protestu, środowy protest w Warszawie, do więzienia za protesty?, ścigać organizatorów protestów, mieć miejsce (kolejne protesty związane z orzeczeniem TK w sprawie aborcji), protesty w Gwatemali przeciw budżetowi, protesty w Hiszpanii przeciwko reformie oświaty, protesty na Białorusi przeciw Łukaszence; czasy epidemii i protestów, odbyć się (protesty w sprawie zapowiadanego weta), uczestnicy / uczestniczki protestów, masowe protesty / kolejny protest w ramach Strajku Kobiet, protest samochodowy, wystraszyć się protestów ulicznych (władza), ileś protestów gdzieś w ciągu miesiąca, pokazać coś (protesty), nietypowy protest gdzieś, kolejny / protest gdzieś, mówić coś na jakimś proteście, milczący protest przeciw brutalności policji gdzieś – 3;  pandemia – pandemia koronawirusa / COVID-19, początek / czas / okres / stan / skutki pandemii, pierwsza / druga fala pandemii / Fundusz Odbudowy po pandemii, wykorzystać pandemię dla celów politycznych, walczyć / walka z pandemią, pandemia koronanierówności, nie móc się podnieść przez pandemię, poradzić sobie z pandemią, coś: przez pandemię / mimo pandemii / z powodu pandemii / w związku z pandemią / ze względu na pandemię / sprzed pandemii koronawirusa, dane o pandemii w Europie, wymusić pracę zdalną z zagranicy / trwać / uwypuklić wiele wyzwań służby zdrowia / sprzyjać czemuś / nie przeszkadzać w fuzjach i przejściach (pandemia koronawirusa), odbudowa gospodarek po pandemii, podawać w wątpliwość pandemię koronawirusa, ponosić straty gospodarcze w wyniku pandemii, pandemia koronawirusa / COVID-19, brak lekarzy w pandemii, coś przez pandemię / ze względu na pandemię / na przekór pandemii / w związku z pandemią, czasy / czas pandemii, stać się kimś w pandemii, szaleć / zmienić coś / wywrócić wszystko do góry nogami, przyjść / ustąpić kiedyś (pandemia koronawirusa), druga fala pandemii, liczba ofiar śmiertelnych pandemii gdzieś, przewidzieć pandemię, ktoś w pandemii, walka z pandemią, stan pandemii koronawirusa w kraju, wynikać z pandemii (ograniczenia) – 2; praca – godziny pracy, praca zdalna / w domu, nie wykluczać pracy z domu (kwarantanna), umowa o pracę, blokada prac nad wieloletnim budżetem i funduszem odbudowy, miejsca pracy, prace przy tworzeniu muralu, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, trwać gdzieś (jakieś prace / jakaś praca), wstrzymać prace, zmienić warunki pracy, podróżować do pracy, być zadowolonym z czyjejś pracy, brakować gdzieś rąk do pracy, ruszyć z pracami nad jakimś projektem, odblokować pracę gdzieś, zgłosić się do pracy gdzieś, kończyć pracę gdzieś, dać zielone światło do jakichś prac, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, rezygnować z jakiejś pracy, zachęty do dłuższej pracy, rynek pracy, czekać na chętnych do pracy gdzieś, inspirować do pracy – 1; policja – operacje wojska i policji (Uganda), zajść między Włodzimierzem Czarzastym a policją, brutalność policji, komendant / komisariat policji, działania policji, skandować w stronę policji „Bądźcie dzisiaj przyzwoici” (Kraków), stołeczna policja, tajniacy policji, policja – bijące serce PiS, okpić policję, wezwać policję, brak poszanowania reguł przez policję, przepychanki z policją, policja partyjna, rzecznik policji, użyć gazu / postrzelić kogoś / zakuwać w kajdanki / wynosić ludzi / legitymować / ostrzegać przed czymś / ochraniać budynek / zatrzymać kogoś (policja), brutalność policji, akcja policji, stołeczna / niemiecka / ugandyjska policja, zawiadomienie na policję, wyznać coś policji, miażdżyć policję (sad), działania policji podczas środowych protestów, zatrzymać kogoś / działać stanowczo / otoczyć protestujących / wprowadzić po cichu pałki teleskopowe / dawać mandaty / słać wnioski do sądu / wzywać do rozejścia się / pokrzywdzić kogoś / przetrzymywać protestujących w komendach pod Warszawą całą dobę, czekać na kogoś / poinformować sąd o czymś / uznać coś / prosić o kontakt / użyć gazu i pałek teleskopowych wobec protestujących, zlikwidować nielegalną fabrykę papierosów / zranić kogoś / przekroczyć granicę zaufania / interweniować / poszukiwać kogoś / kierować ruch objazdami (policja) – 2; demonstracja – środowa pokojowa demonstracja kobiet w Warszawie, użyć gazu wobec kogoś na demonstracji, odbyć się gdzieś (demonstracja), demonstracja siły, demonstracja pod sądem, uczestnik demonstracji, prawo do demonstracji, pacyfikacja demonstracji -1; pałka – tłuc / maltretować kogoś pałką, bić ludzi pałkami / używać pałek / wchodzić w tłum z pałkami teleskopowymi (tajniacy), tajniacy z policji z pałkami w tłumie protestujących – 1; tajniak – tajniacy policji z pałkami w tłumie protestujących, tajniacy jak w najgorszych dyktaturach, bić ludzi pałkami / tłuc ludzi na oślep / pobić demonstrantów / wyglądać jak bandyci (policyjni tajniacy), wysłać tajniaków z pałami 8 marca 1968 roku, ktoś o policyjnych tajniakach na Strajku Kobiet w środę w Warszawie, gest solidarności z pobitymi przez policyjnych tajniaków w Warszawie (blokada ulicy w Poznaniu) – 1; zgon – mapa zgonów, skok liczby zgonów, wysoka liczba zgonów na COVID-19, gwałtownie przybywać zgonów, dwa razy więcej zgonów gdzieś, wskaźnik zgonów, ileś zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby, odnotować ileś zgonów w Polsce, duży wzrost zgonów gdzieś, podać nową liczbę zgonów, rekordowa liczba zgonów zakażonych osób – 1; zakładnik – wziąć / przetrzymywać zakładników, dziewięciu zakładników, zrobić z UE zakładnika (Polska i Węgry) – 1; obostrzenie – być poszkodowanym przez obostrzenia, obowiązywać / wejść w życie (obostrzenia), różny podział obostrzeń, nowe informacje o obostrzeniach w czasie koronawirusa, poluzować niektóre obostrzenia, z wyprzedzeniem o obostrzeniach, zapowiedzieć obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, przedłużyć obostrzenia związane z zamknięciem szkół, teatrów, kin, zmiany w obostrzeniach związanych z epidemią – 1; branża – branża turystyczna i hotelarska zamknięta, spanikować (jakaś branża), sprawa być albo nie być dla wielu branż, pozostać zamknięta (branża fitness), branża narciarska, nie powiedzieć nic o pomocy dla jakiejś branży, serie bankructw w branży hotelarskiej i turystycznej, przeżywać hossę w pandemii (branża pogrzebowa), przygotowywać się do pełnego restartu (branża festiwalowa) – 1; święto – chcieć wypromować lokalny handel przed świętami (Katowice), ograniczenia na święta, nauka zdalna w szkołach aż do świąt, lekcje zawieszone od świąt do 17 stycznia, towarzyszyć Smokowi Wawelskiemu do świąt (owca z klocków Lego), okres świąt Bożego Narodzenia, przemieszczać się podczas świąt, szkoły zamknięte do świąt, nie planować dużych spotkań na święta, białe święta? – 1; etap – zaplanować coś na etapie projektowania parkingu, etap odpowiedzialności, przedstawić dalsze etapy walki z epidemią koronawirusa, zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19 – 1; konferencja – sobotnia / czyjaś konferencja prasowa, zorganizować konferencję z kimś – 1; okres – okres przejściowy, okres pandemii, okres kwarantanny, dochodowy okres świąteczno-sylwestrowy, okres stu dni solidarności, okres świąt Bożego Narodzenia, ferie w jednym okresie, okres trzech kwartałów – 1; galeria – galeria handlowa, otwierać galerie handlowe / sklepy w galeriach handlowych, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Galeria Stary Ratusz w Olsztynie – 1; ferie – ferie zimowe 2021, zapowiadać ferie w domu, ferie zimowe dla całej Polski / dla wszystkich w jednym terminie / do 17 stycznia, zakaz organizacji wyjazdów na ferie, skumulować ferie zimowe, zaskakiwać zmianą co do ferii zimowych, po feriach – praca stacjonarna,
    ferie zimowe, kwestia ferii zimowych, skrócić / skumulować ferie, apel do rządu o zmianę decyzji w sprawie ferii, protestować przeciw feriom w jednym terminie, szkolny lockdown na ferie, skrajne opinie o feriach – 2;
  • przymiotników: tymczasowy – tymczasowy pobyt, szpital tymczasowy, szpital tymczasowy – 2;  protestujący – protestujący nauczyciel, protestujący Gwatemalczycy – 2; unijny – unijny budżet, unijne: fundusze / środki / kompetencje, unijny lider / budżet / traktat / Trybunał Sprawiedliwości, unijne pieniądze / środki / fundusze / dotacje / negocjacje, unijny budżet / program / import miodu, unijna flaga / instytucja / dotacja, unijne wsparcie, unijne fundusze – 3; chory – poważnie chora dziewczynka, chory koń, pracownik / pacjent chory na COVID-19, ktoś chory na coś, chory na COVID-19 policjant, chory wnuk, chore dziecko, 21-latka chora na COVID-19, odwiedzić chorych bliskich – 2; europejski – europejski partner / komisarz / klasyk, europejskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia, Parlament Europejski, Unia / Rada / Komisja Europejska, europejskie Centrum do spraw Prewencji Chorób – 1; środowy – środowy Strajk Kobiet gdzieś / protest gdzieś / mecz, środowa manifestacja / demonstracja / konferencja prasowa, środowe działania policji / wydarzenia w Warszawie / zamieszki w Warszawie – 1; uzbrojony – uzbrojony mężczyzna / policjant – 1; zimowy – ferie zimowe, przerwa zimowa, zimowe ubranie / schronienie dla jeży, ferie zimowe – 2; sobotni – sobotni wieczór / konkurs / marsz / raport / skok, sobotnia drużynówka / decyzja / okładka / konferencja prasowa, sobotnie popołudnie, sobotnie dane – 1; handlowy – handlowa galeria / wymiana / niedziela / placówka, handlowe centrum – 1;
  • czasowników: protestować – protestować w całej Polsce (kolejna branża – przewoźnicy / firmy autokarowe), protestować (samorządy), protestować przeciwko uroczystej mszy żałobnej, protestować przeciw jakiejś inwestycji (mieszkańcy), protestować przeciw forsowanemu przez PiS zaostrzeniu prawa aborcyjnego, protestować w sprawie zapowiadanego przez polski rząd weta dla unijnego budżetu, protestować na rowerach, protestować przeciw feriom w jednym terminie, protestować przeciw zakazowi publikowania wizerunków policjantów (Francja), protestować przeciw pedofilii w kościele – 2; zawetować – zawetować pakiet budżetowy UE, zawetować powiązanie budżetu z praworządnością, musieć zawetować wieloletni unijny budżet, zawetować budżet UE (Polska i Węgry), chcieć zawetować budżet UE (rząd) – 1; skumulować – skumulować ferie zimowe – 1;
  • przysłówków: online – stream / debata / koncert / festiwal / spotkanie / warsztaty / impreza / wydarzenie /kultura / pogrzeb / przetarg online, odbyć się / odbywać się / obradować / oglądać / sprzedać / uczestniczyć online – 1;
  • imion i nazwisk: † Henryk Gulbinowicz – nie żyje kardynał Henryk Gulbinowicz 97-letni były metropolita wrocławski – 1
  • innych nazw własnych i skrótowców: COVID-19 – epidemia / pandemia COVID-19, zaszczepić na COVID-19, czasy COVID-19, test na COVID-19, nowe zakażenia COVID-19, zachorowanie na COVID-19, zakażeni COVID-19, ciężki przebieg COVID-19, zgony na COVID-19, przypadki COVID-19, szczepionka na COVID-19, chorzy na COVID-19, druga fala COVID-19, coś: w związku z COVID-19 / z powodu COVID-19, ktoś z podejrzeniem COVID-19, ktoś chory na COVID-19, (za)chorować na COVID-19, walka z COVID-19, leki na COVID-19, śmierć z powodu COVID-19, epidemia / pandemia COVID-19, ekspresowe testy antygenowe na COVID-19, szczepić się na COVID-19 (Chińczycy), chorzy na COVID-19, walczyć z COVID-19, pełnomocnik do spraw COVID-19 gdzieś, zachorować na COVID-19, ktoś chory na COVID-19, pacjenci z COVID-19, zgony / zemrzeć z powodu COVID-19, szczepionka na COVID-19 / przeciw COVID-19, zakażenie COVID-19, badania w kierunku COVID-19, przejść COVID-19, możliwość szczepienia na COVID-19, choroba COVID-19, zdefiniować na nowo funkcjonowanie służby zdrowia (COVID-19), ktoś z pozytywnym wynikiem na COVID-19, pół roku odporności na COVID-19, epidemia odry możliwą konsekwencją pandemii COVID-19, coś związanego z COVID-19, móc zakazać czegoś z powodu COVID-19, ileś osób w szpitalach gdzieś z powodu COVID-19, poluzować restrykcje związane z COVID-19, pacjent z COVID-19, chorzy na COVID-19, zakażenia COVID-19, (za)chorować na COVID-19, zgony / zemrzeć na COVID-19, działać (oksfordzka szczepionka na COVID-19), walka z COVID-19, testy na COVID-19, wirus COVID-19, zachorowanie na COVID-19, wykryć ileś przypadków COVID-19, śmierć iluś osób z COVID-19, druga fala epidemii COVID-19, zakażeni COVID-19, główny doradca premiera do spraw COVID-19, zwalczyć COVID-19, terapia COVID-19, szczepionka COVID-19, chorzy na COVID-19, zachorowania na COVID-19, ktoś z COVID-19, ktoś chory na COVID-19, pandemia COVID-19, choroba COVID-19, zgony na COVID-19, mieć największe żniwo gdzieś (COVID-19), przebywać w szpitalach z powodu COVID-19, zemrzeć na COVID-19, przewidzieć COVID-19, przejść COVID-19, chorować na COVID-19, przybywać śmiertelnych przypadków COVID-19, zgony związane z COVID-19, lek na COVID-19, program szczepień na COVID-19, zaszczepić kogoś na COVID-19, wykonywać szczepienia na COVID-19, potwierdzić COVID-19 na fermie norek we Francji, szczepionka przeciw COVID-19 / na COVID-19 – 4; Unia Europejska (UE) – przyszłość UE, nie być zainteresowanym takim rozwiązaniem w UE, proces marginalizacji UE, Europejczycy zadowoleni z UE, być mentalnie poza UE (Mateusz Morawiecki), budżet UE, współfinansować coś ze środków UE, porozumienie między UE a Wielką Brytanią – 1;
Previous Article
Next Article