Słowa dnia między 16 a 22 marca 2020 roku

Podziel się

W obserwowanym okresie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników:

koronawirus – w połączeniach typu: x potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce, zawieszenie połączeń kolejowych z i do Warszawy w związku z koronawirusem, problem zbliżających się matur w obliczu koronawirusa, zakażenie koronawirusem ministra środowiska Michała Wosia, wpływ koronawirusa na gospodarkę, zwiększenie liczby laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa, rozprzestrzenianie się koronawirusa, koronawirus SARS-CoV-2, światowa epidemia (pandemia) koronawirusa, x osób zakażonych koronawirusem, wykrycie koronawirusa u pracownika medycznego, walka z koronawirusem, zwalczanie koronawirusa, ofiary śmiertelne koronawirusa, chory na koronawirusa, poddać się badaniu na koronawirusa, 1084 osoby hospitalizowane pod kątem koronawirusa – 7;

epidemia – epidemia koronawirusa, walka z epidemią, szczyt epidemii, wybory prezydenckie w obliczu epidemii, kontrolowanie epidemii, epidemia fałszywych informacji (infodemia), gospodarcze skutki epidemii, łagodzenie epidemii, wygasanie epidemii koronawirusa w Chinach, ofiary epidemii, druga fala epidemii, wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, zmiany w ceremoniach pogrzebowych w dobie epidemii, rozwój epidemii, wybuch epidemii, wytyczne na czas epidemii – 6;

zakażenie –  stwierdzenie zakażenia na podstawie testów, ryzyko zakażenia, potwierdzić zakażenie, nowe, zdiazgnozowane, potwierdzone przypadki zakażenia, środki ochrony przed zakażeniem, instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia, wzrost liczby zakażeń koronawirusem, apele o ograniczenie aktywności z obawy przed zakażeniem, objawy zakażenia koronawirusem, ulec zakażeniu, widmo zakażenia, rozprzestrzenianie się zakażeń, wykryć zakażenie – 6;

pandemia – pandemia koronawirusa, pandemia choroby COVID-19, walka z pandemią, państwa dotknięte pandemią, przeniesienie mistrzostw Europy w piłce nożnej na 2021 r. w związku z pandemią, sytuacja polskiej gospodarki w dobie pandemii, przeciwdziałanie skutkom pandemii w branży turystycznej, ubezpieczenia na czas pandemii, odwołanie Eurowizji z powodu pandemii, liczba ofiar pandemii, pomoc wojska w walce z pandemią, pakiet wsparcia dla przedsiębiorców na czas pandemii, wzajemne wsparcie w czasie pandemii, spodziewany szczyt pandemii, wygasanie pandemii w Chinach, rozwój pandemii koronawirusa, straty gospodarcze w wyniku pandemii, porady, jak przetrwać pandemię, wybory lokalne w cieniu pandemii – 7;

kwarantanna – tworzyć miejsca na kwarantannę, bać się kwarantanny, objąć kogoś kwarantanną, czas kwarantanny, pomoc wojska dla objętych kwarantanną, rygorystyczna kwarantanna na Filipinach, odbyć, przejść kwarantannę, objąć kogoś kwarantanną, poddać kogoś kwarantannie, osoby poddane kwarantannie / objęte kwarantanną, ośrodki zbiorowej kwarantanny, przestrzegać kwarantanny, przekształcanie akademików w obiekty kwarantanny, kwarantanna dla powracających z zagranicy, wprowadzić ogólnokrajową / powszechną kwarantannę, dwutygodniowa obowiązkowa kwarantanna dla powracających do Polski, przypadki złamania kwarantanny, przymusowa / dobrowolna kwarantanna, domowa kwarantanna, miejsca zbiorowej kwarantanny, mieć kwarantannę, być na / w kwarantannie, pozostawać / przebywać na kwarantannie po wykryciu zakażenia koronawirusem, odbywa(domową) kwarantannę, podniesienie kar za złamanie zasad kwarantanny, uciec z kwarantanny, pobyt na kwarantannie domowej, przypadki naruszenia zasad kwarantanny, rygory kwarantanny– 7;

zdrowie – minister zdrowia, służba zdrowia, sprawdzać stan zdrowia, „zdrowie naszej gospodarki” (wypowiedź premiera Morawieckiego w konteście epidemii), informacje Ministerstwa Zdrowia, ryzykować czyjeś zdrowie, robić coś w trosce o zdrowie, powrót do zdrowia, stan zdrowia, ochrona zdrowia, bać się o swoje zdrowie, zagrożenie dla zdrowia Polaków (w razie utrzymania majowego terminu wyborów prezydenckich), narażanie życia i zdrowia, ratowanie zdrowia, bezpieczeństwo zdrowia publicznego, dbać o zdrowie, wyspa zdrowia (o Chinach w związku z wygasaniem epidemii COVID-19), Narodowy Fundusz Zdrowia – 5;

liczba – rosnąca liczba zakażeń, liczba infekcji, liczba zachorowań na koronawirusa, liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa, wzrost liczby zakażonych, liczba ofiar śmiertelnych, liczba zgonów, liczba osób poddanych kwarantannie – 2;

przypadek – x nowych przypadków zakażenia koronawirusem, liczba przypadków koronawirusa, przypadki śmiertelne, liczba potwierdzonych przypadków zakażenia, x nowych przypadków COVID-19, leczenie w przypadkach ostrej niewydolności oddechowej, kolejny przypadek, potwierdzony przypadek zakażenia wirusem, wewnątrzkrajowe przypadki zakażeń, liczba przypadków zachorowań, przypadki naruszeń kwarantanny – 5;

powód – z powodu czegoś, np. panika, zawieszenie relokacji uchodźców, przełożenie Euro 2020, ścisła kwarantanna we Francji z powodu koronawirusa – 1;

zagrożenie – zmiany w rozkładzie PKP w związku z zagrożeniem koronawirusem, stan zagrożenia zdrowia lub życia, stopnie zagrożenia, poziom zagrożenia, zagrożenie zdrowia publicznego, zagrożenie zakażeniem, zagrożenie epidemiczne / epidemiologiczne, zagrożenia dla gospodarki – 2;

pacjent – pacjent „zero”, wzrost liczby nowych pacjentów chorych na COVID-19, pacjent z COVID-19, pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, zakażony pacjent, stan pacjenta, przyjąć/ratować pacjentów, wyleczony pacjent, mieć kontakt z ilomaś pacjentami, opieka nad pacjentami – 2;

szpital –  szpital zakaźny, szpital polowy, trafić do szpitala, wyjść ze szpitala (’zostać wypisanym'), uciec ze szpitala, szyć maseczki dla szpitala (o akcjach wolontariuszy w wielu miastach w obliczu braku środków zabezpieczających), przekształcić szpital (ogólny) w jednoimienny, tj. wyłącznie zakaźny, pomoc dla szpitali, leżeć w szpitalu, uciec ze szpitala, zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu medycznego na potrzeby szpitali, dostarczanie posiłków do szpitali, prowizoryczne szpitale, opuścić szpital (zostać wypisanym ze szpitala), ewakuacja szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, być na obserwacji w szpitalu, paraliż szpitala, wielospecjalistyczny szpital – 5;

wirus – wirus SARS-CoV-2, wykryć wirusa, potwierdzić wirusa, chronić się przed wirusem, uderzenie wirusa, osoby zakażone wirusem, ofiary wirusa, walka z wirusem, ogniska wirusa – 1;

test – przeprowadzać / wykonywać test na obecność koronawirusa, test na koronawirusa, test wykrywający koronawirusa, czekać na wynik testu, brakować testów, zalecenie WHO częstszego wykonywania testów, kupić testy, masowe testy – 2;

dom – rządowa akcja „Lot do domu”, apele o to, by zostać / siedzieć w domu, akcja #zostańwdomu, orędzie prezydenta Dudy „Zostańmy w domach”, zakaz opuszczania domu w razie kwarantanny, zamawiać / dostarczać jedzenie / posiłki do domu (w związku z ograniczeniami w działalności lokali gastronomicznych), nauka w domu po zamknięciu placówek oświatowych, praca z domu – 2;

pomoc – akcje pomocy dla szpitali walczących z koronawirusem, inicjatywy pomocy dla firm, pomoc dla przedsiębiorstw, problemy z pomocą stomatologiczną, wzajemna pomoc, pomoc emerytowanych lekarzy i pielęgniarek, włączać się w pomoc dla szpitali, dołączać do pomocy komuś/czemuś (np. szpitalom), udzielić pomocy, ruszyć z pomocą, obiecywać pomoc, przychodzić z pomocą, apele o pomoc, fala pomocy, chętni do pomocy – 1;

osoba – przede wszystkim w połączeniach z liczebnikami głównymi: [śmierć] x osób zakażonych koronawirusem w kraju Y, x osób objętych kwarantanną, objetych kwarantanną; osoby z podejrzeniem zakażenia, brak krwi dla osób przewlekle chorych, osoba z chorobami przewlekłymi, wsparcie osób pomagających w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, osoba zatrudniona w oparciu o umowy-zlecenia, osoba postronna – 2;

maseczka – szycie maseczek ochronnych dla szpitali i przychodni przez ochotników, brakować maseczek i innych środków ochrony osobistej – 1;

 

  • przymiotników:

zakaźny – w połączeniach typu: przekształcanie niektórych szpitali w szpitale zakaźne, konsultacje na oddziałach zakaźnych, brak chętnych do pracy w szpitalach zakaźnych – 1;

antykryzysowy – plan antykryzysowy, pakiet antykryzysowy, ustawy antykryzysowe, gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa (rządowe propozycje dla przedsiębiorców w obliczu kryzysu spowodowanego przez epidemię COVID-19), rządowa tarcza antykryzysowa, objąć kogoś tarczą antykryzysową (sic!) – 2;

epidemiczny – stan zagrożenia epidemicznego – 1;

 

  • czasowników:

zakazić –  w połączeniach typu: zakazić kogoś, wzrost liczby zakażonych w różnych krajach – 1;

wzrosnąć – o liczbie zakażeń / zachorowań w regionie X, liczbie przypadków COVID-19, liczbie ofiar śmiertelnych w kraju X, wysokości kar za łamanie kwarantanny – 1;

 

  • nazw własnych i skrótowców:

COVID-19 (medyczna nazwa choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2) – w połączeniach typu: leczenie COVID-19, kryzys COVID-19, liczba zachorowań na COVID-19, liczba przypadków COVID-19, epidemia COVID-19, chorzy na COVID-19, chory z podejrzeniem COVID-19, walka z COVID-19 – 2;

SARS-CoV-2 (medyczna nazwa koronawirusa) – śmierć 27-letniej kobiety zakażonej SARS-COV-2 i sepsą, prace nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2, epidemia SARS-CoV-2, szczyt zakażeń SARS-CoV-2, szczepionka przeciw wirusowi SARS-CoV-2 – 1.

 

Previous Article
Next Article