Słowa dnia między 17 a 23 grudnia 2012 r.

Podziel się

W tym czasie w tekstach prasowych częściej niż zwykle pojawiały się się formy następujących wyrazów:

rzeczowników pospolitych: prosię – w połączeniu typu: nie bądź prosię, dołącz się; facebookowiczfacebookowicze apelują; przekleństwoDzień bez Przekleństw; sprzedawczynisprzedawczyni z wiejskiego sklepu, postrzelić sprzedawczynię; lawinaporwany przez lawinę; antynagrodaprzyznać komuś antynagrodę; kataryniarzkataryniarz ze Starówki; freskzniszczyć fresk, pseudorenesansowy fresk; harley; wyrwakilkunastometrowa wyrwa; mikrobus; marginesmargines szczytu, wrak na marginesie, kontakty na marginesie; chłopczyk; taternikzaginiony taternik; rabunekmasowy rabunek w supermarketach; kamerdynerułaskawić byłego kamerdynera; inspiratorinspirator wydarzeń; destabilizacjadestabilizacja kraju; islamista; gablotaszklana gablota; jubilerokraść jubilera;

przymiotników: opustoszały – w połączeniu: opustoszały lokal; kilkunastometrowykilkunastometrowa wyrwa; chytrychytra baba; alimentacyjnydłużnik alimentacyjny; kurkowyKról Kurkowy; podmiejskilinia podmiejska, gminy podmiejskie; startowypas startowy, droga startowa; suficki – suficki święty

czasowników: tolerować – w połączeniu typu: nie możemy tego tolerować; nadszarpnąć nadszarpnięty budżet; podreperowaćpodreperować budżet; beatyfikowaćbeatyfikowane zakonnice; przesiedziećprzesiedzieć x lat w więzieniu;  szczypaćszczypanie ekranu; przylatywaćprzylatywać dokądś; zezwalaćzezwalać na rejestrację i obrót; ułaskawićułaskawić kogoś; bombardowaćofiary bombardowania; drzemaćdrzemiąca w kimś energia; przezwyciężyćprzezwyciężyć trudy;

przysłówków: niezgodnie – w połączeniu: niezgodnie z prawem

imion i nazwisk: Siergiej Ławrow; Henryk Dederko; Bogusław Chrabota; Park Geun Hie; Agnes Trawny; Michaił Chodorkowski – w polączeniu typu: skrócić wyrok Chodorkowskiemu; Peter Madoff;

innych nazw własnych i skrótowców: 1970 – w połączeniu: Grudzień 1970; Amwayfilm o Amwayu;  Falenica (Warszawa); Altoona (Pensylwania, USA); Cubrynawspinać się na Cubrynę; TOPRinterwencja TOPR; Timbuktu; Pobiedzisko (ulica w Gdańsku), Hama;