Słowa dnia między 17 a 23 września 2012 r.

Podziel się

W całym tygodniu często przewijały się w tekstach informacyjnych i komentarzach formy wyrazów odnoszących się do instytucji prawnych  oraz do sytuacji ekonomicznej, nie tylko w kraju. Z nazw własnych nieosobowych pojawiały się: Amber Gold,  Puck (rodzeństwo z Pucka) oraz w postaci skrótowców: CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), EMS (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny), PMI (Payment Morality Index ‚Wskaźnik Moralności Płatniczej’). W różnych formach i połączeniach stosowano rzeczowniki: prokuratura, sędzia, sąd (ustrój sądów, odpowiadać przed sądem, sąd koronerski, postępowanie przed sądem), szefowa (szefowa prokuratury), postępowanie – zarówno: postępowanie sądowe, prowadzić postępowanie,  jak i niebezpieczne postępowanie; dyscyplinarka – dyscyplinarka dla kogoś; inwigilacja; litera – litera prawa; nos – mieć coś w nosie, bankowóz ‚wóz (samochód osobowy) z bankiem (tu z sejfem) – wojna o bankowozy;  kantor – napad na kantor, właściciele kantorów; przymiotniki: dyscyplinarny – postępowanie dyscyplinarne; przedsądowy  ‚wyprzedzający postępowanie sądowe’ – postępowanie przedsądowe (uwaga, nowe znaczenie: autorowi tekstu  chodziło o czas, nie zaś miejsce postępowania); biometryczny (usługi biometryczne, technologia biometryczna, identyfikacja biometryczna); zastępczy – rodzina zastępcza; senioralny ‚dotyczący seniora – tu: człowieka starszego wiekiem od innych ludzi w swoim otoczeniu’ – polityka senioralna.

W związku z informacjami o działaniach władzy sądowniczej w Polsce odnotowano wysoką frekwecję  form mion i nazwisk: Marzanny Majstrowicz Jarosława Gowina.

Mówiono również szczególnie dużo o Czechach  w kontekście alkoholu,  w szczególności – alkoholu metylowego  metanolu (w połączeniach typu: czeski alkohol, zatrucie alkoholem, alkohol metylowy, alkohol z metanolem, zatrucie metanolem, pić metanol, ofiary metanolu, niebezpieczny metanol, pochodzenie metanolu).

W związku z innymi wydarzeniami w tekstach pojawiało się imię i nazwisko Anny Walentynowicz (też w połączeniu: syn Anny Walentynowiczm rodzina Anny Walentynowicz) i formy rzeczownika ekshumacja – ekshumacja Anny Walentynowicz,  kompromitacja przy ekshumacji.

Pozostałe informacje z kraju i świata sprawiły, że częściej używano form: rzeczowników – karykatura – potępić karykatury Mahometa, otrzęsiny – sprawa otrzęsin, derby – derby Warszawy, eurosceptyk – brytyjski eurosceptyk, himalaista; przymiotnika – antyislamski – antyislamski film; czasownika – zlizywać (zlizywać coś z czegoś); nazwy szczytu: Manaslu oraz imienia i nazwiska Amira Alego Hadżizadeha.

Osobne miejsce należy się, jak sądzę, nazwie jednej ukraińskiej miejscowości, która przewinęła się w informacjach z czwartku – Bykowni, gdzie uroczyście otwarto polski cmentarz wojenny, a także jednemu rzeczownikowi: parapaństwo ‚organizacja społeczeństwa przypominająca państwo niektórymi zasadami działania lub państwo niespełniające wszystkich swoich funkcji’, którego formę odnotowano  w sobotę w zdaniu: Polska to nie parapaństwo.