Słowa dnia między 18 a 24 grudnia 2017 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: smog – w połączeniu typu: narastający smog, tonąć w smogu, generować smog, walka ze smogiem; gabinet – szef gabinetu, gabinet polityczny premiera; obrady – obrady Sejmu; śledztwo – umorzyć śledztwo; senator – sprawa senatora Stanisława Koguta – 2; pilot– pilot MiG-a 29, ranny pilot; sąd – postanowienie, wyrok sądu, odwołani prezesi sądów, protestować przed sądem; art. (skrót wyrazu: artykuł) – uruchomienie art. 7 traktatu UE / traktatu unijnego wobec Polski; traktat – uruchomienie art. 7 traktatu UE / traktatu unijnego wobec Polski – 2; decyzja – czyjaś decyzja: decyzja prezydenta, decyzja Komisji Europejskiej, decyzja o czymś: decyzja o uruchomieniu przez KE art. 7 wobec Polski, decyzja prezydenta o podpisaniu ustaw o SN i KRS; praworządność – zalecenia dla Polski w sprawie praworządności, procedury praworządności, szanowanie praworządności państw członkowskich UE, rozważać powiązanie unijnych funduszy strukturalnych z poszanowaniem praworządności przez państwa członkowskie; immunitet – wniosek o uchylenie immunitetu, stracić immunitet, ukrywać się za immunitetem; święto –święta Bożego Narodzenia, spędzić święta z kimś, gdzieś – 3; wigilia – wspólna wigilia, radosna wigilia, Wigilia Miejska, Wigilia Bożego Narodzenia, wigilia dla osób bezdomnych i samotnych, jeść mięso w wigilię, organizować wigilię – 3; narodzenie – święta Bożego Narodzenia, tradycja Bożego Narodzenia, świętować Boże Narodzenie – 3; beneficjent – beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnych; lawina – lawiny błotne w następstwie burzy tropikalnej; życzenie – złożyć życzenia świąteczne, składać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia; wichura – awarie spowodowane wichurą, nocne wichury;
  • przymiotników: kolumnowy – w połączeniu typu: sala Kolumnowa; świąteczny – świąteczne zakupy, drzewka, potrawy, przysmaki, życzenia, imprezy, odwiedziny, życzenia świąteczne; świąteczny stół, nastrój, jarmark, prezent, cyas, świąteczna paczka, atmosfera, zbiórka żywności – 5; unijny – uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Polski;  korespondencyjny – poprawka przywracająca możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych; weryfikacyjny – komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji; wigilijny – wigilijny wieczór, stół, kolacja wigilijna, dania wigilijne, wieczerza wigilijna, wigilijne przyjęcie – 2; tropikalny – burza tropikalna; bożonarodzeniowy –bożonarodzeniowe ozdoby, dekoracje, tradycje, jarmarki; błotny – lawiny błotne;
  • czasowników: uchylić – w połączeniu typu: uchylić decyzję prokuratury, uchylić umorzenie śledztwa ws. posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r.; umorzyć – umorzyć śledztwo; uruchomić – uruchomienie art. 7 traktatu UE / traktatu unijnego wobec Polski, uruchomić połączenie – 3;
  • imion i nazwisk: Joanna Kopcińska, nowy rzecznik rządu; Mateusz Morawiecki, premier; Marek Suski, nowy szef gabinetu prezesa rady ministrów; Stanisław Kogut, senator – 2; † Henryk Cioch, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości 2 grudnia 2015 r.; Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej;
  • innych nazw własnych i skrótowców: MiG-29 – samolot wojskowy MiG-29; Uniwersytet Jagielloński; KE (skrótowiec nazwy: Komisja Europejska); Komisja Europejska – decyzja Komisji Europejskiej; Unia Europejska; KRS (skrótowiec nazwy: Krajowa Rada Sądownictwa) – decyzja prezydenta o podpisaniu ustaw o SN i KRS; UE (skrótowiec nazwy: Unia Europejska) – uruchomienie art. 7 traktatu UE wobec Polski; SN (skrótowiec nazwy: Sąd Najwyższy) – decyzja prezydenta o podpisaniu ustaw o SN i KRS; Senat – poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu wyborczego; Jerozolima – rezolucja w sprawie statusu Jerozolimy, uchwała ONZ żądająca odwołania decyzji prezydenta USA o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.
Previous Article
Next Article