Słowa dnia między 18 a 24 kwietnia 2016 roku

Podziel się

W omawianym tygodniu w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: głosowanie; ulga; egzamin – w połączeniu typu: egzamin gimnazjalny 2016 (2); getto; obchód – obchody czegoś; rektor; dyrektor (2); plan; teatr; polityka; polityk; służba; księgarnia; książka (2); weekend; senior; ulica; stolica – Wrocław – Światowa Stolica Książki UNESCO; marsz; kierowca; noc;
  • przmiotników:  gimnazjalny – w połączeniu typu: egzamin gimnazjalny 2016 (2); dziecięcy – pornografia dziecięca; publiczny – finanse publiczne, zamówienie publiczne, wystąpienie publiczne; obywatelski – budżet obywatelski;
  • liczebników: tysiące – w połączeniu typu: tysiące osób przybyło;
  • czasowników:  wynikać – w połączeniu typu: wynikać z czegoś; powstać;
  • imion i nazwisk: Nadia Sawczenko; 
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Światowa Stolica Książki UNESCO (Wrocław); Wrocław (miasto Polska); Gdańsk (miasto, Polska);