Słowa dnia między 18 a 24 lipca 2016 roku

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

print