Słowa dnia między 18 a 24 stycznia 2016 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: ferie – w połączeniu typu: rolkowe ferie (2); rating – rating Polski;  debata (2); europoseł; parlament  Parlament Europejski (2); babcia święto babć;  rezolucja – rezolucja o czymś, rezolucja w sprawie czegoś; kompromis –  propozycja kompromisu; śnieg; konsultacja; inwigilacja – „Stop inwigilacji” (2); manifestacja; demonstracja; demokracja – Komitet Obrony Demokracji; komitetKomitet Obrony Demokracji; porażka; bal – Bal Dziennikarzy 2016, Charytatywny Bal Dziennikarzy; ferie; zima; dziennikarz; zoo; uchodźca; legenda – legenda dolnośląskiej „Solidarności” ;
  • przymiotników: europejski – w połączeniu typu: – Parlament Europejski(2); wczorajszy wczorajsza debata;  ręczny – piłkarz ręczny; charytatywny  – aukcja  charytatywna, Charytatywny Bal Dziennikarzy; łódzki – łódzkie zoo; zimowy – ferie zimowe; sobotni –  sobotni występ, sobotnia noc, sobotni wieczór; dolnośląski – legenda dolnośląskiej „Solidarności”;
  • czasowników: obniżyć; manifestować; 
  • imion i nazwisk:  † Bogusław Kaczyński;  Włodzimierz Czarzasty;                 † Tomasz Surowiec;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  ESK  (Europejska Stolica Kultury) –  w połączeniu typu: ESK 2016; PE (Parlament Europejski) – 2; Parlament Europejski (2) ; Europarlament; KOD (Komitet Obrony Demokracji) – 3; Komitet Obrony Demokracji (organizacja społeczna);  Bal Dziennikarzy 2016, Charytatywny Bal Dziennikarzy (doroczna impreza)
Previous Article
Next Article