Słowa dnia między 18 a 24 września 2017 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych manewr; manewry – w połączeniu typu: manewry Zapad-2017; kampania – kampania 'Sprawiedliwe sądy', kampania billboardowa, kampania oszczędnościowa, kampania o sądach, kampania billboardowa, kampania wyborcza – 2;  festiwal – Festiwal Górski, Festiwal Slow Fest, Festiwal Piwa, Festiwal Gdynia 2017, Festiwal w Gdyni 2017 – 3; referendum; nauka – opowiedzieć o nauce, konstytucja dla nauki – 2; remont; mieszkaniec; reforma – reforma medialna, reforma sądownictwa, reforma prawa pracy, reforma edukacji – 2; zgromadzenie – Zgromadzenie Ogólne ONZ autobus; rodzice – rodzice noworodka; noworodek –  uciec z noworodkiem, rodzice noworodka; trzęsienie – trzęsienie ziemi, kolejne trzęsienie ziemi  – 2; egzekucja – egzekucja ’zaplanowane morderstwo', egzekucja grzywny; rachunek – rachunek bankowy; grzywna – nałożyć grzywnę; komisja – Komisja Weryfikacyjna; profesor; inkwizycja –  przypominać inkwizycję; prezydent – spotkanie z prezydentem, 'wszystkie światła na prezydenta', atak na prezydenta, doradca prezydenta, zaproszenie od prezydenta; powiązanie -powiązanie kogoś (czyjeś), czegoś z kimś, czymś; magnituda; ziemia – trzęsienie ziemi; wybory – wybory w Niemczech – 2; deszcz –  strugi deszczu, intensywny deszcz, opady deszczu, ulewny deszcz; wynik – wynik wyborów, zginąć w wyniku ostrzału; partia; kanclerz – kanclerz Merkel po raz czwarty;
  • przymiotników: nuklearny – w połączeniach typu: program nuklearny, wojna nuklearna, opcja nuklearna; ogólny – Zgromadzenie Ogólne ONZ; centralny – centralny port lotniczy, Centralne Biuro Śledcze; skarbowy – urząd skarbowy; weryfikacyjny – Komisja Weryfikacyjna; równoznaczny – coś (jakieś zjawisko) równoznaczne z czymś (innym zjawiskiem); 
  • czasowników: zniszczyć  – w połączeniu typu: zniszczyć kraj, zniszczyć porozumienie, zniszczyć serial;  zapisać – zapisać coś (informację) gdzieś (w jakimś miejscu) w specjalnym kodzie; nawiedzić – coś (zjawisko, na które człowiek nie ma wpływu) nawiedziło coś (jakieś miejsce); 
  • imion i nazwisk: Jarosław Gowin  – w połączeniach typu: reforma Gowina, plany Gowina; † Grzegorz Królikiewicz; Michał Królikowski;  † Kacper – znicz dla 14-letniego Kacpra; Angela Merkel –  kanclerz Merkel po raz czwarty, pyrrusowe zwycięstwo Merkel, Merkel – cesarzowa Europy po przejściach;
  • innych nazw własnych:  Zapad-2017 (manewry wojsk rosyjskich i białoruskich) – w połączeniach typu: główny etap manewrów wojskowych Zapad-2017, obserwować Zapad-2017; Festiwal Górski (impreza, Lądek-Zdrój);  Festiwal Slow Fest (impreza, Supraśl), Festiwal Piwa (impreza, Kuala Lumpur, Malezja), Festiwal Gdynia 2017  (impreza, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni) – 2; – ONZ (skrótowiec polskiej nazwy Organizacja Narodów Zjednoczonych – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Nowym Jorku, USA) – 2; Zgromadzenie Ogólne ONZ  (władza kolegialna ONZ); Białogard (miasto w województwie zachodniopomorskim); Centralne Biuro Śledcze (organ władzy sądowniczej); Meksyk; Komisja Weryfikacyjna (jedna z komisji w Sejmie RP); Wszystkie światła na prezydenta” (hasło pikiety pod warszawskim Pałacem Prezydenckim);  Bundestag  (izba niższa niemieckiego parlamentu) –  wybory do Bundestagu – 2; Niemcy; AfD (skrótowiec niemieckiej nazwy partii Alternative für Deutschland 'Alternatywa dla Niemiec'); CDU (skrótowiec niemieckiej nazwy partii politycznej . Christlich Demokratische Union Deutschlands 'Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec'); CSU (skrótowiec niemieckiej nazwy partii politycznej: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 'Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii');
Previous Article
Next Article