Słowa dnia między 19 a 25 listopada 2012 r.

Podziel się

Miniony tydzień przyniósł teksty informacyjne, w których częściej niż zwykle pojawiały się formy wyrazów:

rzeczowników pospolitych: mgła – w połączeniach typu: zderzenie we mgle, mgły kłębiące się nad wodami; gospodarkaminister gospodarki, resort gospodarki; dymisjaprzyjąć dymisję, podać się do dymisji, czyjaś dymisja; zamachplanować zamach, plany zamachu; delegalizacjawniosek o delegalizację stowarzyszenia; zamachowiecniedoszły zamachowiec; pokłosiepokłosie warsztatów; prezydenturaprezydentura X-a; zdziwieniewyrazić zdziwieniedoula; musztrapokaz musztry; funkcjonariuszkafunkcjonariuszka z Zakładu Karnego w Krzywańcu; zbójdobry zbój Pistułka, śląscy zbóje; zakałazakała gospodarcza Polski; kajdanyskruszyć kajdany; mauzoleummauzoleum marszałka Piłsudskiego; maczetaprzy użyciu noża i maczet; żebraczka; separatysta; tekstyliafabryka tekstyliów; seksualnośćseksualność człowieka, lekcje o seksualności; ósemkafinałowa ósemka, ścisła ósemka;

przymiotników: niedoszły – w połączeniach typu: niedoszły terrorysta, niedoszły autor zamachu; rolniczy; niebywały – niebywałe, zaskakujące i dziwne; mylnynic bardziej mylnego; nowohuckinowohuccy artyści;

czasowników: udaremnić – w połączeniach typu: udaremniony rekordowy przemyt kokainy, udaremniony zamach; zatrzymaćjakiś organ ścigania zatrzymał kogoś; przechwytywać przechwytywanie palestyńskich rakiet; wykreowaćwykreować zamachskoczyćskoczyć ze szkieletora, temperatura skoczy do x stopniredukowaćredukować środki na spójność; oplućopluci piłkarze; skruszyćskruszyć kajdany; zaczadzieć

przysłówków: nieplanowo – w połączeniu: nieplanowo wylądować;

imion i nazwisk: Janusz Piechociński; Waldemar Pawlak; Maria Kaczyńska; Borys Strugacki; Brunon K.sprawa Brunona K; Michał Zaleski; Artur NicpońMarek Żydowicz; Łukasz Krupski; Eugeniusz Postolski; Halina Bortnowska

innych nazw własnych i skrótowców: Gaza – w połączeniu typu: Strefa Gazy, ABWszef ABW; Turośń Dolna; Elf; Pokłosiefilm „Pokłosie”; Krzywaniec; Nowe Zambrzyce; Paktofonikaraper Paktofoniki, historia PaktofonikiKonwergencjaKonwergencja i Zwązek;

Previous Article
Next Article