Słowa dnia między 19 a 25 marca 2018 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: otrucie – w połączeniu typu: próba otrucia Siergieja Skirpala; zgrupowanie – zgrupowanie kadry piłkarskiej; praworządność – zagrożona praworządność,  naruszenia praworządności; kampania – kampanie wyborcze; dyktator; rekomendacja – rekomendacje UE; firma – firma Cambridge Analytica; aborcja – projekt „Zatrzymaj aborcję”, protest – przeciw zaostrzeniu warunków legalnej aborcji, czarny protest / Czarny Protest, protesty w różnych polskich miastach – 5; expose (exposé) – expose ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza; kuria – protesty pod kuriami diecezjalnymi, kuria biskupia – 2; wiosna – pierwszy dzień wiosny – 2; zaostrzenie – projekt zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego – 3; projekt – projekt ustawy, projekt PiS, PSL; ustawa; piątek – czarny piątek (protest przeciw projektowi zaostrzenia prawa do legalnej aborcji); płód – aborcja nieodwracalnie uszkodzonego płodu, dzieci przebrane z płody w Ostrołęce; manifestacja; kobieta; demonstracja; zakładnik – przetrzymywać zakładników, zgłosić się do wymiany za zakładnika; okupacja – w nazwie nowego święta: obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką (pisany też: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką); supermarket – uwięzienie zakładników w supermarkecie w Trebes; oskarżenie – oskarżenie policjantów w sprawie Igora Stachowiaka; oskarżenie Nicolasa Sarkozy’ego;  student – strajki studentów ws. zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej; sejm (Sejm); nowelademonstracja – demonstracje przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego; pamięć; marsz – marsz przeciw czemuś, marsz w obronie życia, biały marsz; oda – tu w tytule pieśni „Oda do radości” (hymn Unii Europejskiej śpiewany na manifestacjach na znak poparcia dla dalszej przynależności Polski do UE); traktat – obchody rocznicy podpisania Traktatów rzymskich; hymn – hymn UE; palma – palma wielkanocna, święcić palmy; radość – tu w tytule pieśni „Oda do radości”; skok – skoki narciarskie;
  • przymiotników: antyaborcyjny – w połączeniu typu: projekt zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej – 2; zagraniczny – polska polityka zagraniczna; chemiczny – zakład chemiczny; czarny – tu w nazwie wydarzenia: czarny piątek / Czarny Piątek – 2; aborcyjny – prawo aborcyjne;  towarzyski – mecz towarzyski; letni – przejście na czas letni; wielkanocny – jarmarki, palmy wielkanocne – 2; narciarski – skoki narciarskie;
  • czasowników: przesłuchiwać – w połączeniach typu: być przesłuchiwanym w jakieś sprawie; przetrzymywać – przetrzymywać zakładników; lądować – lądować awaryjnie (o samolocie), lądować najlepiej (o skoczkach narciarskich); ratować; zaśpiewać – zaśpiewać „Odę do radości”; zwyciężyć;
  • przysłówków: dobrowolnie – w połączeniach typu: Jeden żandarmów w Trebes dobrowolnie zastąpił zakładniczkę;
  • imion i nazwisk: Siergiej Skripal – 3; Władimir Putin – 2; Nicolas Sarkozy; Muammar Kaddafi; Krzysztof SzczerskiJacek Czaputowicz – 2; Carles Puidgemont (były premier Katalonii zatrzymany w Niemczech); Kamil Stoch; Stefan Horngacher;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Rosja; Nigeria – mecz towarzyski Polska-Nigeria – 5; Cirque du Soleil – w połączeniu typu: śmierć artysty Cirque du Soleil na arenie; Cambridge Analytica – afera związana z wykorzystaniem danych z firmy Cambridge Analytica przez Facebooka – 3; Facebook – 3; Mundial; MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych); UE (Unia Europejska); Wełtawa – pożar w należącej do Orlenu czeskiej rafinerii w Kralupach nad Wełtawą; Kralupy – pożar w należącej do Orlenu czeskiej rafinerii w Kralupach nad Wełtawą; Orlen; Czechy; Bruksela; Trebes (francuska miejscowość, w której doszło do zamachu terrorystycznego) – 2; Planica – konkurs lotów narciarskich w Planicy – 2; Żyd; PKP (Polskie Koleje Państwowe); Kryształowa Kula (trofeum na konkursie skoków narciarskich w Planicy) – zdobyć Kryształową Kulę; Katalonia.
Previous Article
Next Article