Słowa dnia między 2 a 8 grudnia 2013 r.

Podziel się

W ciągu minionego tygodnia w tekstach informacyjnych stosunkowo wysoką frekwencję miały formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: rozterka – w połączeniu typu: mieć rozterki; choinkabudować choinkę, miejska choinka; noclegownia; barbórka 'zabawa'; dezerterzdrajcy i dezerterzy; wichuraofiary wichury, przygotowani na wichury, skutki wichury, silna wichura, bilans wichur; podmuchgwałtowny podmuch wiatru, nagły podmuch, najsilniejszy podmuch; mikołajki; porywwiatr w porywach do x kilometrów na godzinę; zawiejazawieje i śnieżyce, zawieje i zamiecie śnieżne, zamiecie i zawieje śnieżne; zamiećzawieje i zamiecie śnieżne, zamiecie i oblodzenie; cofkazjawisko tzw. cofki; piernik;

– przymiotników: patetyczny – w połączeniu typu: mało patetyczny; mikołajkowymikołajkowy koncert, mikołajkowy wieczór, mikołajkowa impreza, mikołajkowe warsztaty, mikołajkowe spotkanie, mikołajkowe prezenty, mikołajkowy parkrun, mikołajkowy bieg, mikołajkowa niespodzianka; andrzejkowyandrzejkowe szaleństwa, dyskoteka andrzejkowa; łowickidiecezja łowicka; weryfikacyjnyKomisja Weryfikacyjna; prometejskiprometejska polityka; biznesowypartnerzy biznesowi, klienci biznesowi; huraganowy – huraganowy wiatr, huraganowy poryw;

– czasowników: zaświecić; nadciągać ;oblodzić – w połączeniach typu: oblodzona droga; posprzeczać sięposprzeczać się z kimś; wiać; bojkotować bojkotować olimpiadę, bojkotować igrzyska;

– przysłówków: biznesowo – w połączeniu typu: biznesowo korzystać z czegoś;

– imion i nawisk: Jerzy Giedroyc – w połączeniu typu: Nagroda imienia Jerzego Giedroycia; Bajkowscymałżeństwo Bajkowskich; Nelson Mandela; Wojciech Karpieszuk; Leninpowalić pomnik Lenina;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: Euromajdan (Kijów)l; Barbórka 'święto'; ONR (Obóz Narodowo-Radykalny) – w połączeniu typu: rozłam w ONR; Kozienice (Mazowsze); Ksawery (wiatr) – orkan Ksawery, huragan Ksawery; Babia Góra (Beskidy); Rajd Barbórka (wyścig samochodowy, Warszawa); Lubrza (pod Świebodzinem) – na wysokości Lubrzy; 

Previous Article
Next Article