Słowa dnia między 20 a 26 czerwca 2016 roku

Podziel się

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: szabelka  – w połączeniach typu: pobrzękiwać szbelką, wymachiwać szabelką; wiceszef; wyrok; referendum –  petycja o powtórzenie referendum  (4); wyspa; kurtyna – kurtyna wodna; upał; wakacjewakacje 2016; początek wakacji (3); unia – Unia Europejska (2); wynik – negatywny wynik; wianki – wianki 2016; opuszczenie –  głosować za opuszczeniem Unii Europejskiejwyjście – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;  ćwierćfinał – Polska – Portugalia w ćwierćfinale Euro 2016 ; festiwal (2); rocznica – rocznica Czerwca 1976; szóstka – założycielska szóstka; koncert; burza – zniszczenia po burzy; interwencja – interwencja strażaków; drzewo – połamane drzewo;
  • przymiotników: chiński; wodny – w połączeniu typu: kurtyna wodna; europejski – Unia Europejska; brytyjski – brytyjskie referendum; radomski – wydarzenia radomskie;
  • czasowników:  pozostać – w połączeniu typu: pozostać w Unii Europejskiej; przesądzić – być przesądzone; zagłosować – zagłosować za czymś ;
  • imion i nazwisk: –  †  Andrzej Kondratiuk;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Chiny; Unia Europejska (organizacja) – 2; Brexit (’wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej') – 5; UE (tu skrótowiec nazwy: Unia Europejska) – 4; Ukraina; Wielka Brytania – 5; NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization 'Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego' ) – w połączeniu typu: szczyt NATO; Brytyjczyk (obywatel Wielkiej Brytanii) – 2;  IPN ( Instytut Pamięci Narodowej – instytucja, Polska);  wianki 2016 (impreza); Czerwiec 1976 ( nazwa wystąpień robotniczych w Polsce dzień po ogłoszonej 24 czerwca 1976 roku przez rząd decyzji o podwyżce cen żywności); Szwajcaria; Radom (miasto w województwie mazowieckim; w II RP i w PRL – ośrodek przemysłu zbrojeniowego); KOD (Komitet Obrony Demokracji, organizacja, Polska) – manifestacja KOD;
Previous Article
Next Article