Słowa dnia między 20 a 26 kwietnia 2015 roku

Podziel się

W tym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

–  rzeczowników pospolitych:in vitro; szpiegostwo; anarchista  – w połączeniu typu: zatrzymać anarchistów; imigracja problem nielegalnej imigracji; przeprosiny – usłyszeć przeprosiny, domagać się przeprosin; egzamin – egzamin gimnazjalny 2015 (2); dopalacz; mielizna – utknąć na mieliźnie; zaleszczotek; przemytnik; śmigłowiec; ślubowanie  – złozyć ślubowanie; mobbing; fotoreportaż; bonifikata; korpus ’jednostka wojskowa'; ludobójstwo – setna rocznica ludobójstwa Ormian; trzęsienie – trzęsienie ziemi, ofiary trzęsienia ziemi w Nepalu (2)majówka – zapraszać na majówkę, darmowa majówka; motocyklista; bojownik – niezłomny bojownik o wolność i pojednanie'haker; wstrząs – ofiary wstrząsu, zaginieni po wstrząsie;

– przymiotników: gimnazjalny  – w połączeniu typu: egzamin gimnazjalny 2015 (2); otomańskiimperium otomańskie; narcystycznycecha narcystyczna; neonazistowskiruch neonazistowski; zasadnycoś jest zasadne; nazistowski – przepraszać za nazistowską Polskę (2); karciany –  gra karciana; chopinowski Konkurs Chopinowski 2015; nieumyślny nieumyślne spowodowanie czyjejś śmierci; motocyklowy sezon motocyklowy;

– czasowników: powiązać  – w połączeniu typu: powiązać coś z czymś; nękać – nękać kogoś, nękanie kogoś; lec – lec w gruzach; lecieć  lecieć dokądś;

– przysłówków efektywnie: – w połączeniu typu: działać efektywnie;

– imion i nazwisk: Edyta Bielak-Jomaa;  †   Władysław Bartoszewski -w połączeniu typu: Bartoszewski – pionier pojednania (2) ;  Małgorzata Szumowska; Mustafa Akinci;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: Holokaust albo Holocaust  (ludobójstwo dokonane w czasie II wojny światowej przez nazistów na Żydach)- w połączeniach typu: współudział w Holokauście, rola w Holokauście, odpowiadać za Holokaust – 3; WOS (skrótowiec nazwy szkolnego przedmiotu: wiedza o społeczeństwie); Ormianin; Nepalofiary trzęsienia ziemi w Nepalu (2);  Mount Everest; (najwyższy szczyt Ziemi, Himalaje, Nepal) – lawina pod Mount Everestem; Konkurs Chopinowski  – Konkurs Chopinowski 2015; Katmandu (stolica Nepalu); Czarnobyl (Ukraina);

Previous Article
Next Article