Słowa dnia między 20 a 26 kwietnia 2020 roku

Podziel się

W tym tygodniu br. w polskich tekstach informacyjnych wyższą frekwencję niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: koronawirus –  pandemia / epidemia koronawirusa, zgony z powodu / wskutek koronawirusa, koronawirus gdzieś, przypadki koronawirusa, mieć koronawirusa, wykryć / wykrywać / stwierdzić u kogoś koronawirusa gdzieś, czas / czasy / atak / objawy / skutki koronawirusa, osoba z podejrzeniem koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa gdzieś, cel dla koronawirusa, badać kogoś na obecność / w kierunku koronawirusa, lek na koronawirusa, izolować z powodu koronawirusa, wyzdrowieć / wyleczyć kogoś z koronawirusa, odreagować gdzieś koronawirusa, zaszczepić się na koronawirusa, testy na koronawirusa, coś przez koronawirusa, sprawdzać kogoś pod kątem koronawirusa, zakażeni na koronawirusa, chory na koronawirusa, działać bezpośrednio na koronawirusa, koronawirus gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, kwarantanna z powodu koronawirusa, ofiara / śmiertelna / koronawirusa, czasy / plaga / pochodzenie koronawirusa, testy na / obecność / koronawirusa, badanie na koronawirusa, nie mieć / zwalczyć / pokonać koronawirusa, zarazić ileś osób koronawirusem, wyzdrowieć z koronawirusa, dane dotyczące koronawirusa, wykryć / zdiagnozować u kogoś gdzieś koronawirusa, przypadek koronawirusa, odporny / chory na koronawirusa, hospitalizować z powodu koronawirusa, koronawirus a teorie spiskowe, zgony z powodu koronawirusa, leczenie koronawirusa, wyleczyć się z koronawirusa, zemrzeć na / z powodu koronawirusa, zachorowanie / chorować na koronawirusa, szaleć / dotknąć kraj (koronawirus), epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus gdzieś, badanie na / obecność / koronawirusa, badanie w kierunku koronawirusa, testy / próbki na / obecność / koronawirusa, wykryć / stwierdzić koronawirusa SARS-CoV-2 w czymś // u kogoś / gdzieś, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, zemrzeć na koronawirusa, przypadki koronawirusa, chory na koronawirusa, rozprzestrzeniać się (koronawirus), coś: z powodu koronawirusa / w związku z koronawirusem / przez koronawirusa, czas / czasy / era / ognisko / ekspansja koronawirusa, ktoś z podejrzeniem koronawirusa, przejść / mieć koronawirusa, sekwencja genetyczna koronawirusa SARS-CoV-2, zgony z powodu koronawirusa, zachorowania na koronawirusa, odnieść się do koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, koronawirus gdzieś, czasy / doba / ognisko / ekspansja koronawirusa, pochodzenie koronawirusa, rozprzestrzeniać się / zabić kogoś (koronawirus), przypadki koronawirusa gdzieś, lek na koronawirusa, przeżyć bez koronawirusa, mieć przeciwciała na koronawirusa, coś z powodu koronawirusa, szczepionka na koronawirusa kiedyś, zwalczać / zwalczyć gdzieś koronawirusa, test / genetyczny / na /obecność / koronawirusa, wykryć u kogoś koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa gdzieś, zgony z powodu koronawirusa, ciąć wydatki na kulturę z powodu koronawirusa, być wolnym od koronawirusa, przeżyć koronawirusa, móc się zbadać na koronawirusa, ślady koronawirusa w jakiejś wodzie gdzieś, epidemia / pandemia koronawirusa, meszki i komary przez koronawirusa, przejść koronawirusa, chory na koronawirusa, zmarły przez koronawirusa, zgon w skutek / z powodu koronawirusa, badania na obecność koronawirusa, testy na obecność przeciwciał na koronawirusa / w kierunku obecności // na obecność koronawirusa / podatności na koronawirusa, (nie) mieć koronawirusa gdzieś, czas / czasy / ognisko koronawirusa, ofiara / przypadek koronawirusa, zachorowania na koronawirusa, kryzys koronawirusa, jakieś leki na koronawirusa, hospitalizować / odwołać imprezę / restrykcje / coś z powodu koronawirusa, leczyć na koronawirusa, (nie) bać się koronawirusa, pokonać koronawirusa, testować odporność obywateli na koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, roznosić koronawirusa, wywoływać stan zapalny / zamrozić aktywność sportową (koronawirus), zbadać się / zemrzeć na koronawirusa, czas koronawirusa, nowe / kolejne przypadki koronawirusa, śmiertelna ofiara koronawirusa gdzieś, pokonać koronawirusa, wykryć u kogoś koronawirusa, testy ludzi na koronawirusa, wszystko przez koronawirusa, zdawać egzamin z koronawirusa, ognisko koronawirusa gdzieś, bilans koronawirusa, zachorować na koronawirusa, projekt dotyczący koronawirusa, epidemia / pandemia koronawirusa, wybory z koronawirusem w tle, mieć dostać koronawirusa, mieć koronawirusa, czasy / czas / oblicze / ognisko / przypadek / skutki koronawirusa, zgony na koronawirusa, zmarły z powodu koronawirusa, ofiary / śmiertelne / koronawirusa, wykryć / stwierdzić / potwierdzić u kogoś gdzieś koronawirusa, odbyć się online z powodu koronawirusa, móc zabijać koronawirusa, chory na koronawirusa, pokonać koronawirusa, łagodne objawy koronawirusa, bać się koronawirusa, obowiązywać z powodu koronawirusa, testy na / obecność / koronawirusa, ślub mimo koronawirusa, skurczyć się przez koronawirusa [ – 7;] zakażenie – ileś / przypadków / zakażenia koronawirusem gdzieś, wykryć // potwierdzić // wykazać / testami / zakażenia koronawirusem u kogoś gdzieś, nowe / kolejne zakażenia, osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, dojść do iluś zakażeń gdzieś, odnotować skok zakażeń gdzieś, źródło / ognisko zakażenia koronawirusem, nie ma nowych / doba bez nowych / zakażeń kiedyś gdzieś, statystyki zakażeń gdzieś, wskazywać / narazić się na zakażenie koronawirusem, fala / liczba zakażeń gdzieś, najwięcej zakażeń gdzieś, czyjeś zakażenie koronawirusem, wyzdrowieć z zakażenia koronawirusem, krzywa zakażeń, ryzyko zakażenia, liczba / ileś / nowych // kolejnych / przypadków / zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić / wykryć u kogoś zakażenie / przypadek zakażenia koronawirusem gdzieś, nieść ryzyko zakażeń, nie zapewniać ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2, ostrzegać przed drugą falą zakażeń, szczyt zakażeń gdzieś, zemrzeć po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, spowodować zgon (zakażenie koronawirusem), powiat bez zakażeń, ileś osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem gdzieś, nie ma dnia bez nowych zakażeń gdzieś, poinformować o zakażeniu, grupa ryzyka zakażenia koronawirusem, skok zakażeń gdzieś, śmiertelność po zakażeniu koronawirusem, potwierdzić / nowe / kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u kogoś gdzieś kiedyś, liczba / przypadki zakażeń koronawirusem, wrócić do zdrowia po zakażeniu koronawirusem, mapa zakażeń gdzieś, zakażenie wirusem z Wuhan, poinformować o zakażeniu, skupisko zakażeń, ryzyko zakażenia, podejrzewać kogoś o możliwość zakażenia koronawirusem, osoba z zakażeniem koronawirusem, rekord / wzrost zakażeń, podejrzenie zakażenia, zemrzeć w wyniku zakażenia koronawirusem, liczba zakażeń, terapia zakażeń, potwierdzić / ileś nowych przypadków zakażeń koronawirusem, informacja o nowych zakażeniach koronawirusem, zapobiegać zakażeniom, wykryć u kogoś gdzieś / stwierdzić gdzieś zakażenie koronawirusem, zwalczyć zakażenie, wskaźnik zakażeń, szczytowy punkt zakażeń kiedyś gdzieś, móc mieć wpływ na zakażenie koronawirusem, więcej zakażeń gdzieś, bez nowych zakażeń gdzieś, statystyki / dane dotyczące zakażeń, raport zakażeń, trafić do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem, krzywa zakażeń koronawirusem, stwierdzić nowe zakażenia gdzieś, wykryć przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, kolejne przypadki / ileś kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, chronić / ochrona przed zakażeniem koronawirusem, stwierdzić / potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kogoś gdzieś, poinformować o zakażeniach, odnotować zakażenia koronawirusa gdzieś, przeżyć zakażenie wirusem Covid-19, badać podatność na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ognisko zakażenia, profilaktyka zakażeń, liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, nie przeżyć zakażenia, przejść zakażenie, zgony z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie ma nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić ileś przypadków zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, ileś kolejnych / nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, liczba zakażeń gdzieś, mapa zakażeń, dane dotyczące zakażeń koronawirusem gdzieś, brak nowych zakażeń gdzieś, narażać się na zakażenie koronawirusem, być odpornym na zakażenie koronawirusem, wiele zakażeń, zakażenie wirusem z Wuhan, najmniej zakażeń gdzieś,  liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, skuteczność leczenia zakażenia koronawirusem czymś, przypadki zakażenia koronawirusem wśród zwierząt, zapobiegać powikłaniom po zakażeniu koronawirusem, wykryć ileś zakażeń gdzieś, potwierdzić / zdiagnozować / u kogoś gdzieś / nowe // kolejne przypadki zakażeń, miejsca bez zakażenia, więcej zakażeń gdzieś, mapa zakażeń, zakażenie wirusem z Wuhan [ – 7;] pandemia – obecna / pandemia koronawirusa / Covid-19, przyczynić się świadomie do pandemii koronawirusa, ktoś o pandemii w DPS-ach, spowodować // wywołać kryzys / zablokować napływ sezonowych pracowników / wywołać problem // sprawy / móc się dopiero rozwinąć / skończyć się kiedyś / trwać / panować / największe wyzwanie dla futbolu w historii / spowodować ograniczenia / dotknąć jakieś kraje / wybuchnąć / zatrzymać się najprawdopodobniej pod koniec czerwca gdzieś (pandemia koronawirusa), przypłynąć wraz z pandemią, wybuch / czas / czasy / okres / oblicze / cień pandemii koronawirusa, odwołać coś z powodu pandemii, coś przed pandemią, wykorzystać coś po pandemii, sytuacja związana z pandemią, walczyć / walka z pandemią, żyć jakoś w pandemii, pandemia koronawirusa, podwoić głód na świecie / być powodem czegoś / spowodować kryzys / / obciążenie dla kogoś / trwać / uderzyć w kolej / przetrzebić e-rowery i e-hulajnogi (pandemia koronawirusa), odbudować gospodarkę po pandemii, czas / czasy / doba / oblicze / koniec / sytuacja / skutki pandemii koronawirusa, kultura a pandemia koronawirusa, coś: mimo pandemii / z powodu pandemii / w związku z pandemią / podczas pandemii, jakieś życie po pandemii, pandemia z oprawcą, walka z pandemią, wychodzić z pandemii, pandemia koronawirusa / Covid-19, wyjść z pandemii, paść / stać się ofiarą pandemii, kolejna pandemia – pandemia głodu, walczyć / walka z pandemią, próbować korzystać z pandemii, czas / czasy / doba / oblicze / okres / sytuacja / serce / efekt / skutki / druga fala pandemii koronawirusa, coś: z powodu pandemii / w związku z pandemią / związanego z pandemią / podczas pandemii / w sprawie pandemii, wpędzić dziesiątki milionów ludzi w głód / dotknąć kogoś / rozwijać się w jakimś kierunku / szaleć / spowodować panikę gdzieś / móc wyostrzać istniejące wcześniej problemy / wywołać kryzys ekonomiczny (pandemia koronawirusa), pandemia pretekstem do wprowadzenia autorytarnej władzy, wykorzystywać pandemię do łamania demokracji / do umocnienia władzy, zwalczać pandemię, pandemia koronawirusa, czas / czasy / doba / początek / środek / skutki pandemii koronawirusa, sprzyjać naciągaczom / uświadomić coś / minąć / wyjść na zdrowie / robić więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów / spowodować coś / wywołać kryzys praw człowieka / szaleć / nie opóźniać dostaw (pandemia koronawirusa), położyć kres pandemii, grupa ryzyka w pandemii, tracić stabilność finansową przez pandemię, walka z pandemią, przerwać coś z powodu pandemii, radzić sobie dobrze z pandemią, utrudnienia / konsekwencje związane z pandemią, nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią, różnica między pandemią a epidemią, doprowadzić do pandemii, pandemia koronawirusa / Covid-19, czas / czasy / początek / okres / stan / epicentrum gdzieś / sytuacja / kontekst / skutki pandemii koronawirusa, ograniczenia związane z pandemią, wywołać kryzys / wybuchnąć / trwać / dotknąć coś / zmusić do czegoś władze / nasilić zjawisko przemocy / stanąć czemuś na drodze / być pożywką dla internetowych oszustów / ograniczyć transport / ustąpić kiedyś (pandemia koronawirusa / Covid-19), coś w związku z pandemia, walka z pandemią, odbudować europejską gospodarkę po pandemii, zestresować się pandemią, paść w pandemii, czekać Unię / przeżywać kryzys z powodu pandemii, filozof o pandemii, światowa / pandemia koronawirusa, pandemia powodem czegoś, coś w związku z pandemią / mimo pandemii / z powodu pandemii, ofiary śmiertelne pandemii gdzieś, walka z pandemią, nowa normalność po pandemii, pokrzyżować wszystkie plany / dotknąć coś / przypieczętować czyjś los / wywołać rekordowy spadek szkodliwych emisji / wymusić coś / minąć kiedyś / szaleć na całym świecie / nadejść / uderzać mocno w budowę metra / zdawać się powoli słabnąć gdzieś kiedyś / dyktować zmiany (pandemia koronawirusa), nie mieć nic wspólnego z pandemią, pokonać konsekwencje pandemii, czas / początek / cień / skutki pandemii koronawirusa, budzić się z pandemii, nowe zasady czegoś w pandemii, trzeba pandemii do czegoś, koniec pandemii to nie koniec kłopotów służby zdrowia, pandemia koronawirusa, początek / czas / czasy / doba / skutki pandemii, mieć przeciwko sobie pandemię i suszę, komuś pandemia niestraszna, fundusz na odbudowę po pandemii, pandemia wrogich przejęć, nie zastopować jakichś prac / przyspieszyć rewolucję w przestrzeni powietrznej w naszym kraju / dotknąć jakieś kraje / wywołać lęk / mieszać w głowach / być więzieniem / rozpocząć się gdzieś / wygasnąć kiedyś / dotknąć coś najciężej / nie słabnąć gdzieś (pandemia koronawirusa), walka z pandemią, opierać się pandemii, działać mimo pandemii, utrzymać się po pandemii, pomóc przetrwać ciężkie czasy po pandemii, potraktować pandemię jako pretekst do rozmowy, odreagować stresy pandemii, wideożart pandemii, dojść do pandemii [ – 7;] epidemia – epidemia koronawirusa gdzieś, potrwać dłużej / trwać / nie zwalniać tempa / obnażyć cyfrowe wykluczenie dzieci / nie odpuszczać / sprawiać coś / przenieść sądy do XXI wieku / żniwa dla kancelarii odszkodowawczych / nie powstrzymać kogoś od czegoś / szerzyć się gdzieś / dotknąć kogoś coś / słabnąć gdzieś / stanąć w miejscu gdzieś / spowodować zakaz / powracać / zmieniać zwyczaje Polaków / najmocniej uderzyć w DPS-y (epidemia koronawirusa), ofiary / śmiertelne / koronawirusa, spadać ze względu na epidemię, nie przyjąć na terapię z powodu epidemii, wybuch / początek / środek / szczyt / stan / czas / czasy / doba /pierwsza faza / druga fala / drugi okres / nawrót / skutki / symptomy ustawania / efekt / warunki / kronika epidemii koronawirusa, epidemia cholery kiedyś, epidemia koronawirusa / SARS-CoV-2, walka z epidemią, wywołać załamanie / wpływać na coś / zgasnąć kiedyś / panować gdzieś / spowodować zakaz / trwać / zmienić przyszłość naszych portfeli / dotknąć kraj / zwalniać gdzieś / rozprzestrzeniać się / być gdzieś katastrofą / nie pokrzyżować jakichś planów / wygasnąć kiedyś / powracać / dotrzeć dokądś (epidemia / koronawirusa / Covid-19), stracić na epidemii koronawirusa, czas / czasy / doba / początek / stan / rozwój / szczyt / druga fala / sprawa / kronika epidemii koronawirusa, zagrożenie epidemią eboli, epidemia grypy, epidemia gier personalnych, powolny odpływ epidemii koronawirusa gdzieś, prosić nie tylko o zatrzymanie epidemii, coś: w związku //związanego z epidemią / mimo epidemii / podczas epidemii / ze względu // z uwagi na epidemię, epidemia koronawirusa /SARS-CoV, coś: podczas epidemii / mimo epidemii / w związku z epidemią / ze względu na epidemię / z powodu epidemii, dotrzeć dokądś / spowodować trudną sytuację finansowa miasta / szaleć / trwać / wywołać stan alarmu gdzieś / rozwijać się gdzieś / zamknąć Polaków w domach / sprawić coś / opóźniać coś / rozwijać się / wywołać kryzys gospodarczy / nie zwalniać tempa (epidemia koronawirusa), czas / czasy / wybuch / środek / rozwój / stan / szczyt / koniec / kontekst / skutki / kronika epidemii, walka z epidemią, stanąć na nogi po epidemii, spojrzenie na epidemię, wszystko przez epidemię, ofiary / śmiertelne / epidemii, wirusolog o epidemii, informacja o epidemii, epidemia koronawirusa, czas / czasy / sytuacja / początek / stan / okres / skutki / kronika epidemii koronawirusa, być pod kontrolą? / wywołać niską cenę ropy naftowej / storpedować plany /nieść ze sobą zagrożenie / być w odwrocie? / sprawić coś / podzielić miasta (epidemia koronawirusa), walka / walczyć z epidemią, udać się opanować epidemię koronawirusa gdzieś, epidemia SARS, ślub mimo epidemii, reakcja organizacji na epidemię, procedury związane z epidemią, prognozy rozwoju epidemii gdzieś, udokumentować epidemię, strach przed nawrotem epidemii, różnica między pandemią a epidemią, obawy związane z epidemią, pomoc po epidemii, epidemia koronawirusa, stan / początek / wybuch / doba / oblicze / szczyt / skutki / kronika / model rozwoju epidemii koronawirusa, czas po epidemii, pokonać epidemię koronawirusa, ogarnąć jakiś kraj / osiągnąć apogeum gdzieś / rozprzestrzeniać się / szaleć / nie przeszkodzić w czymś / powiększyć obszar biedy gdzieś / zacząć się w Warszawie / pogrążać zakaz handlu w niedzielę / postawić przed kimś wyzwanie / na razie nie odpuszczać gdzieś / przybierać znów na sile i wymykać się spod kontroli gdzieś / spowodować ubytek dochodów w budżecie miasta / trwać / opóźnić coś / przewrócić do góry nogami czyjeś życie / kosztować ileś / zmienić jakoś świat / wywołać kryzys / nie zwalniać tempa gdzieś (epidemia koronawirusa), zamknąć coś z powodu epidemii, walka / druga faza walki z epidemią, epidemia koronawirusa, bilans / uścisk / wybuch / szczyt / czas / stan / kronika epidemii koronawirusa / gdzieś, rozprzestrzeniać się / uderzyć mocno w środowisko kulturalne / ujawnić braki w służbie zdrowia / zdemolować coś / wywołać jakąś sytuację / siać spustoszenie w DPS-ach / wyostrzyć amerykańskie nierówności / dotrzeć dokądś / obnażyć patologie (epidemia koronawirusa), walczyć z epidemią, pomoc w związku z epidemią, komisarz do spraw epidemii, coś w związku z epidemią, zmagać się z epidemią, prawdziwa epidemia, robić swoje w sprawie epidemii, ucierpieć w epidemii, coś ze względu na epidemię, coś mimo epidemii coś na straty przez epidemię, coś z uwagi na epidemię, coś z powodu epidemii, celująco zdawać test z epidemii, stracić ileś z powodu epidemii, epidemia koronawirusa / koronawirusa SARS-CoV-2, czas / stan / szczyt / ognisko / kronika epidemii koronawirusa, minąć kiedyś / ustać kiedyś / wpłynąć na wzrost czytelnictwa / móc być dla kogoś jakimś doświadczeniem / wymykać się spod kontroli / trawić jakiś kraj / trwać w najlepsze / wybuchać / wybuchnąć / nie opóźnić czegoś / zakończyć się kiedyś / dotrzeć dokądś / stanąć czemuś na przeszkodzie / spowodować coś / przemeblować czyjąś codzienność (epidemia koronawirusa), ofiary śmiertelne epidemii, któraś ofiara epidemii koronawirusa gdzieś, bronić się przed epidemią, prawda o epidemii, niewiara / nie wierzyć w epidemię koronawirusa, coś: po epidemii / podczas epidemii / mimo epidemii / w związku z epidemią / z powodu epidemii / w trakcie epidemii [ – 7;] zakażony – liczba zakażonych, iluś nowych zakażonych, być wśród zakażonych, występować u części zakażonych, najwięcej zakażonych gdzieś, informacja o zakażonych, szpital polowy dla zakażonych koronawirusem, liczba / iluś nowych // kolejnych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, statystyka zakażonych, dane o zakażonych gdzieś, któryś zakażony gdzieś, być wśród zakażonych, wyszukiwać potencjalnie zakażonych koronawirusem, karetka z zakażonym, kolejny zakażony, chcieć oznaczać domy zakażonych koronawirusem, wszyscy zakażeni gdzieś, oddać osocze dla zakażonych gdzieś, przybywać zakażonych gdzieś, ozdrowieć (zakażony), namawiać zakażonych, liczba zakażonych / iluś zakażonych koronawirusem, dane zakażonych koronawirusem, praca z zakażonymi, liczba zakażonych / na koronawirusa, iluś / nowych / zakażonych SARS-CoV-2, izolatoria dla zakażonych koronawirusem, nowi / kolejni zakażeni gdzieś, nie móc doliczyć się zmarłych i zakażonych gdzieś, ewakuacja zakażonych skądś dokądś, iluś / liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 gdzieś, zemrzeć (kolejny zakażony), leczyć zakażonych koronawirusem skądś, mniej zmarłych i zakażonych gdzieś, więcej zakażonych gdzieś, liczba zakażonych, nowy / kolejny zakażony koronawirusem, iluś zakażonych, być wśród zakażonych, liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-19 gdzieś, wykryć / iluś / kolejnych / nowych / zakażonych koronawirusem gdzieś, grupa zakażonych koronawirusem skądś, być wśród zakażonych [ – 7;] zakażona – zakażona koronawirusem [ – 1;] obostrzenie – luzowanie obostrzeń, luzować / (z)łagodzić / ograniczać obostrzenia, zniecierpliwić się obostrzeniami, okołokoronawirusowe obostrzenia, oswobodzić się z obostrzeń, znieść obostrzenia, obowiązywać w związku z obostrzeniami, nie móc normalnie funkcjonować przez obostrzenia, obowiązywać (obostrzenia) [ – 1;] maseczka – maseczka ochronna, spacery po lasach bez maseczki, pakiet maseczek w gratisie, wycofywać wadliwe maseczki, szyć maseczki, brakować maseczek, zakrywać usta i nos poprzez maseczkę, trafić do potrzebujących (ileś maseczek), produkcja maseczek gdzieś, nie musieć kupować maseczek na referendum, maseczki – drogie, rozdawać / mieć do rozdawania maseczki komuś gdzieś, mandat za brak maseczki, sędziowie w maseczkach, zakładać / ściągać maseczkę, kraść maseczki, nosić maseczkę, powstać (ileś maseczek), wpłynąć na rynek (ileś milionów maseczek), ujawnić deficyt maseczek, protest w maseczkach, powiedzieć sakramentalne tak w maseczce na twarzy, maseczka ochronna / wielorazowa / prosta / ekologiczna / z papieru / obowiązkowa / wielorazowego użytku, przestawić się na maseczki, ktoś w parku bez maseczki, maseczki: rozdawać mieszkańcom / zakupić dla mieszkańców, podróżować samochodem w towarzystwie bez maseczki, mandat za brak maseczki, nie wrzucać maseczek do toalet, ktoś w maseczce, zrobić maseczkę samemu, łatwiej o maseczki, mieć maseczkę, partia iluś tysięcy maseczek [ – 2;] las – parki i lasy znów dla spacerowiczów / otwarte, otwierać parki i lasy, lasy miejskie / rekreacyjne otwarte, lasy otwarte na chwilę, lasy suche jak kartka papieru, palić się (bagienne łąki i lasy w rejonie Polkowa, Dolistowa Starego), płonąć (lasy Biebrzańskiego Parku Narodowego), można wejść do lasu [ – 1;] tarcza – tarcza antykryzysowa / 2.0, ułatwiać coś, pozwolić na legalny pobyt i pracę cudzoziemcom (tarcza antykryzysowa), ramy / zapisy / przepisy tarczy antykryzysowej, tarcza bez pozytywów, podatkowa tarcza antykryzysowa z dziurami, rozszerzona tarcza kryzysowa, skorzystać z tarczy antykryzysowej, wsparcie finansowe z tarczy antykryzysowej, tarcza antykryzysowa / 2.0, wnioski o wsparcie z / w ramach tarczy antykryzysowej, zasłonić organizacje pozarządowe (tarcza), nowe rozwiązanie tarczy antykryzysowej, rozbudowa tarczy antykryzysowej, jakieś firmy bez tarczy, skorzystać z tarczy antykryzysowej, własna tarcza antykryzysowa, Małopolska Tarcza Antykryzysowa, tarcza antykryzysowa 2.0, otrzymać pomoc z tarczy antykryzysowej, skorzystać z tarczy antykryzysowej, wnioski z tarczy antykryzysowej, porozumienie z tarczy, jakiś czas działania tarczy antykryzysowej, móc sprowadzić kontrolę do firmy / nie wstrzymywać żadnych terminów w stosunkach pracowniczych (tarcza antykryzysowa), tarcza antykryzysowa, wsparcie / pomoc / propozycje w ramach tarczy antykryzysowej, chcieć wzmocnić tarczę, tarcza a coś, elementy tarczy, tarcza finansowa, pomoc z tarczy, osłonić tarczę (tarcza), diecezjalna / tarcza antykryzysowa [ – 5;] zgon – rekordowo duża liczba zgonów z powodu koronawirusa gdzieś, ileś nowych / kolejnych zgonów wskutek koronawirusa kiedyś gdzieś, przyczyna zgonu, tragiczny bilans zgonów, statystyki zgonów z powodu koronawirusa, poinformować o zgonach, doba bez żadnego zgonu wywołanego przez Covid-19 / gdzieś, mniej / więcej / połowa zgonów, liczba / ileś zgonów z powodu Covid-19 / spowodowanych zakażeniem koronawirusem gdzieś, nowe / kolejne zgony, odpowiadać za jedną trzecią zgonów gdzieś (koronawirus), przekroczyć próg iluś zgonów, bilans zgonów, mieć ileś zgonów, przypadek zgonu, liczba zgonów, nowe / kolejne / następne zgony na Covid-19 / z powodu koronawirusa, ileś zgonów kiedyś, tragiczny bilans zgonów, tydzień bez zgonu wywołanego przez Covid-19 (Chiny), nowe / kolejne zgony w skutek koronawirusa, dobowa / liczba zgonów, ileś zgonów gdzieś, (po)informować / informacja o zgonach gdzieś, nie ma nowych zgonów gdzieś, zarejestrować ileś zgonów gdzieś, tragiczny bilans zgonów z powodu koronawirusa / Covid-19, najwięcej zgonów gdzieś, dzień / ileś dni bez zgonów z powodu koronawirusa gdzieś, nie stwierdzić żadnego zgonu z powodu koronawirusa gdzieś, odnotować ileś zgonów gdzieś kiedyś, liczba zgonów z powodu Covid-19, ileś zgonów na koronawirusa, nowe / kolejne zgony na Covid-19, bilans zgonów, akt zgonu, nie zanotować zgonów gdzieś kiedyś, brak kolejnych zgonów gdzieś kiedyś, niedziela bez zgonów gdzieś [ – 5;] park – parki, lasy i plaże znów dla spacerowiczów / otwarte, otwierać parki i lasy [ – 1;] poczta – Poczta Polska, zdobyć coś dla poczty, pracownik poczty, Poczta Polska, pośrednictwo poczty, dostać coś od poczty, Poczta Polska (dalej: Poczta lub PP), związkowiec z Poczty, chcieć przejąć spisy wyborców // danych wyborców / móc otrzymać dane ze spisu / tłumaczyć się z nocnego maila (PP), nocny / anonimowy / mail / e-mail od / z Poczty, sprawa upoważnienia PP do żądania spisu wyborców, czyjaś korespondencja z PP, współpraca z PP, ktoś o mailu z PP, przyjść (list z PP), podpis: Poczta Polska [ – 3;] pomoc – jechać na pomoc, domy pomocy społecznej, otrzymać pomoc z tarczy antykryzysowej, brak realnej pomocy, potrzebować pomocy, pójść na pomoc medykom, dodatkowe środki na pomoc, pilnować kwarantanny przy pomocy bransoletek, nadejść (pomoc), pomoc aplikacji, nieść pomoc komuś czemuś, zaapelować / apel o pomoc w czymś, poprosić o pomoc po trzęsieniu ziemi (Chorwacja), liczyć na czyjąś pomoc, ileś na pomoc dla firm, zapowiadać pomoc, pomoc drogowa, ruszyć komuś z pomocą, warunki udzielenia pomocy ofiarom epidemii SARS-CoV-2, wezwać pomoc, zwracać się o pomoc, pomoc ofiarom przemocy, skorzystać z czyjejś / jakiejś pomocy, odmówić komuś pomocy finansowej, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Wojskowego Instytutu Medycznego [ – 1;] wirus – ktoś zakażony wirusem z Wuhan, pozostać z nami na dłużej / dać nam popalić / zabrać kogoś w dziesięć dni / utrzymywać się dłużej u mężczyzn niż u kobiet / nie zniknąć do kiedyś (wirus), zakażenie wirusem, roznosić wirusa, zarazić się groźnym / śmiercionośnym wirusem, musieć zacząć żyć z wirusem, pokonać wirusa, wirus we łzach, druga fala / pandemia wirusa, nie przywieźć wirusa skądś, niszczyć / zabijać wirusy wysoką temperaturą, ewolucja molekularna wirusa [ – 1;] zmarły – liczba zmarłych [ – 1;] spis – spis wyborców / lokali wyborczych / obowiązkowy próbny ludności, spis wyborców [ – 2;] wyborca – spis wyborców, dane / osobowe / wyborców, baza wyborców, informacja o 30 milionach wyborców, każdy wyborca, niektórzy wyborcy [ – 1;] mail – wysyłać do miast maile, dostać maila, sprawa maila Poczty Polskiej, zwykły / anonimowy / niepodpisany mail, ktoś o mailu z domeny Poczty Polskiej, otrzymać maila od Poczty Polskiej, wysyłać w nocy niepodpisane maile z żądaniem danych wyborców, przyjść do urzędu (mail), mail z jakiegoś konta / z jakimś żądaniem, mail niepodpisany nie ma podstawy prawnej, komentować maila, niepodpisany przez nikogo mail [ – 1;], benzyna – kupić benzynę najtaniej gdzieś, kosztować ileś / osiągnąć cenę z kwietnia 2016 roku / stanieć (benzyna), gdzieś najtańsza benzyna, benzyna najtańsza od lat, ceny benzyny gdzieś, benzyna wkrótce po 3 złote? [ – 1;] matura – stres przed maturą, życzyć powodzenia na maturze, matury od 8 czerwca / w czerwcu, matury tylko pisemne, bez matur ustnych, terminy matur, czekać nas / rozpocząć się 8 czerwca (matury) [ – 1;] egzamin – tegoroczny / egzamin: dojrzałości / maturalny / ósmoklasisty, czekać na jakiś egzamin, pożegnanie po egzaminach, terminy / harmonogram egzaminów, data jakiegoś egzaminu, przeprowadzić egzamin, odbyć się kiedyś (egzamin), egzamin online [ – 1;] dane – bezpieczeństwo danych [ – 1;] ósmoklasista – egzamin ósmoklasisty [ – 1;] głosowanie – majowe / korespondencyjne / kopertowe / pocztowe / w plebiscycie głosowanie, przenosić głosowanie na prezydenta, móc wziąć udział w głosowaniu, odbywać się gdzieś jakoś / odbyć się tuż po majówce / trwać / zakończyć się kiedyś / trwać w lokalach wyborczych (głosowanie), pakiet do głosowania, karty do głosowania, ileś dni głosowania [ – 1;] kwarantanna – narodowa / obowiązkowa / czternastodniowa / ogólnoświatowa / nowohucka / szkolna kwarantanna, czekać ileś osób / sprawić coś (kwarantanna), wprowadzić / odbywać / znieść kwarantannę, kwarantanna – czas wielkich wyzwań, czas kwarantanny, wychodzić z kwarantanny, objąć kwarantanną, w matni kwarantanny, złagodzić reżim kwarantanny, wracać do pracy po kwarantannie [ – 1;]
  • przymiotników: zakażony – zakażony: dom / pacjent / personel / mieszkaniec / pracownik / dyrektor / osadzony / lekarz / funkcjonariusz, zakażona: osoba / pacjentka / kobieta / pielęgniarka, zakażony: lekarz / pacjent / pensjonariusz / mężczyzna / krewny pracownika / pracownik / listonosz / ratownik, zakażona: osoba / pacjentka / pensjonariuszka / 73-latka / Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, zakażony: biskup / pacjent / ksiądz / ojciec / łowczy / mężczyzna / pracownik / policjant, zakażona: osoba / kobieta / pacjentka / pielęgniarka / pracownica, zakażone: niemowlę / ciało, zakażony: pacjent / lekarz / mąż / strażak / biskup / żużlowiec / kot, zakażona osoba, zakażony: mężczyzna / mieszkaniec / ratownik / pacjent / lekarz, zakażona: osoba / mieszkanka / kierowniczka / lekarka / pielęgniarka,  zakażony: mężczyzna / pracownik / pasażer / 76-latek, zakażona: osoba / kobieta, zakażony: pacjent / pracownik, zakażona: osoba / kobieta / 54-latka [ – 7;] antykryzysowy – tarcza antykryzysowa, antykryzysowy przepis, tarcza antykryzysowa, pakiet antykryzysowy, tarcza antykryzysowa [ – 3;]  korespondencyjny –  głosowanie korespondencyjne, korespondencyjne wybory, korespondencyjna forma / droga (wyborów), tryb korespondencyjny (wyborów), korespondencyjna ordynacja, korespondencyjne glosowanie, korespondencyjne wybory, korespondencyjna droga (wyborów), korespondencyjne głosowanie, wybory korespondencyjne [ – 3;] stopniowy – stopniowe: luzowanie obostrzeń / otwieranie kraju, proces stopniowego otwierania Włoch, być stopniowe (łagodzenie kwarantanny) [ – 1;] dany – dana osoba, dany: obiekt / obszar / miejsce / sektor, dana: sytuacja / gra / szkoła, dane postępowanie [ – 2;] prezydencki – wybory prezydenckie / 2020 [ – 1;] cenowy – czyjś cenowy raport [ – 1;] psychiatryczny – gdański szpital psychiatryczny, Centrum Psychiatryczne [ – 1;] biebrzański – biebrzańskie zwierzęta [ – 1;]
  • czasowników: zakazić –  zakazić kogoś / się koronawirusem gdzieś, zakazić się (5,7% Francuzów / członkowie personelu / ratownik), nie zakazić się (nikt nowy), dać się zakazić, zakazić się kiedyś, zakazić się koronawirusem (70% obywateli), chcieć zakazić się koronawirusem, zakazić się wirusem gdzieś (ileś milionów ludzi), móc się zakazić koronawirusem gdzieś, zakazić się koronawirusem [ – 6;] wykryć – wykryć ileś nowych przypadków koronawirusa gdzieś [ – 1;] wyzdrowieć – wyzdrowieć: ktoś / iluś: zakażonych koronawirusem // chorych / ileś osób kiedyś gdzieś, wyzdrowieć z koronawirusa, próbować / pomóc wyzdrowieć, wyzdrowieć z Covid-19 [ – 2;] wzrosnąć – wzrosnąć: do iluś / o ileś kiedyś gdzieś (jakaś liczba / bilans zgonów), wzrosnąć (bilans ofiar śmiertelnych), wzrosnąć o ileś, wzrosnąć do iluś (liczba zakażeń / zakażonych koronawirusem / zmarłych z powodu koronawirusa / zachorowania na koronawirusa) [ – 2;] luzować – luzować: obostrzenia / gospodarkę [ – 1;] zemrzeć – zemrzeć kiedyś gdzieś na koronawirusa / w wyniku Covid-19 (chory na raka / ileś osób zakażonych koronawirusem // z Covid-19 / mężczyzna / mieszkaniec / 79-letnia pani X / pensjonariuszka / senior), zemrzeć: na koronawirusa / z powodu Covid-19 / z powodu komplikacji po zarażeniu koronawirusem, zemrzeć / gdzieś kiedyś / na Covid: ileś osób / ileś pacjentów / chora / mężczyzna / kobieta / proboszcz / mecenas / dziennikarz / dyktator? [ – 3;] przekazać – przekazać / coś / 'powiedzieć': propozycję / informację / stanowisko i przekazać coś / na coś komuś 'dać': komputery potrzebującym dzieciom i młodzieży / oszustom prawie 100 tysięcy / ileś pieniędzy na działalność kulturalną / środki ochronne lekarzom i dentystom / wirusa człowiekowi / Poczcie Polskiej dane osobowe Polaków / pieniądze klubowi / plac budowy wykonawcy / dotację szpitalom / Poczcie Polskiej spis wyborców = popełnić przestępstwo, nie przekazać Poczcie Polskiej wrażliwych danych / urn, nie zamierzać przekazać danych poczcie [ – 1;] odmrażać – odmrażać: polski sport / gospodarkę [ – 1;] odnotować – odnotować gdzieś kiedyś : ileś // jakąś liczbę zgonów / wzrost przestępczości / ileś zakażeń koronawirusem / ileś przypadków zakażenia koronawirusem / ileś zachorowań [ – 1;]
  • innych nazw własnych i skrótowców: Biebrzański Park Narodowy – pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego / w Biebrzańskim Parku Narodowym, trudna sytuacja Biebrzańskiego Parku Narodowego, płonąć (Biebrzański Park Narodowy), trawić Biebrzański Park Narodowy (pożar), strażnicy / teren Biebrzańskiego Parku Narodowego, płonąć (Biebrzański Park Narodowy), pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym / Biebrzańskiego Parku Narodowego – przyrodniczy kataklizm, walczyć z ogniem na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, opanować pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym / Biebrzańskiego Parku Narodowego, wysłać śmigłowiec gaśniczy do Biebrzańskiego Parku Narodowego, wystartować w kierunku Biebrzańskiego Parku Narodowego, ulga dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, zrzucać z powietrza hektolitry wody na Biebrzański Park Narodowy, największy w historii pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, płonąć (Biebrzański Park Narodowy), pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym – sytuacja opanowana, nadzorować pogorzelisko w Biebrzańskim Parku Narodowym, śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, program odbudowy Biebrzańskiego Parku Narodowego, akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym, dogasać (pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego) [ – 5;]