Słowa dnia między 20 a 26 marca 2017 roku

Podziel się

W tym tygodniu marca br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  drzewo – 2; wniosek – w połączeniu typu: wniosek o wotum nieufności, zrobić coś na czyjś wniosek; wotum – wotum nieufności – 2; nieufność wotum nieufności – 2; rząd – 2; szef – szef czegoś (głównie – jakiejś instytucji); handel – handel w niedziele; wiosna – pierwszy dzień wiosny; atak atak terrorystyczny w Londynie – 2; parlament; środowisko – minister środowiska; zamach – ofiara zamachu; traktat – Traktaty Rzymskie; deklaracja – Deklaracja Rzymska -2; unia Unia Europejska; oda odśpiewać „Odę do radości”; radość odśpiewać „Odę do radości”; marsz; opozycjonista; demonstracja; protest – zwołać protest, protest antyrządowy; korupcja – protest przeciw korupcji; stolica;
  • przymiotników:  terrorystyczny – w połączeniu typu: atak terrorystyczny w Londynie – 2; westminsterski – Pałac Westminsterski; most Westminsterski; brytyjski – brytyjska premier, brytyjski parlament  – 2; ranny – ranna osoba; rzymski – Traktaty Rzymskie; Deklaracja Rzymska – 2;  europejski – Unia Europejska;
  • czasowników:  uwzględniać – w połączeniu typu: uwzględniać coś (postulat, konieczność); odśpiewać – odśpiewać „Odę do radości”; kochać – kochać Europę; zatrzymać –  zatrzymać kogoś, setki osób zatrzymanych; 
  • imion i nazwisk: Aleksej Nawalny;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Brytania (Wielka Brytania);  Londyn (stolica Wielkiej Brytanii) – 2;  Pałac Westminsterski (budynek, Londyn); most Westminsterski (obiekt, Londyn); Traktaty Rzymskie (umowa międzynarodowa z 1957 r.); Deklaracja Rzymska (dokument z 2017 r.) – 2;  Unia Europejska (organizacja międzynarodowa) – 2; Unia (Unia Europejska) – 1; UE (Unia Europejska) – 2; „Oda do radości” (utwór Fryderyka Schillera wpleciony przez Ludwiga van Beethovena w część finałową IX symfonii – hymn Unii Europejskiej);  Europa (Unia Europejska) – w połączeniu typu: kochać Europę;
Previous Article
Next Article