Słowa dnia między 20 a 26 sierpnia 2018 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: kandydat – w połączeniu typu: przesłuchania kandydatów do SN (Sądu Najwyższego), kandydaci na prezydentów miast, zaprezentować, wystawić kandydata; kandydaci na urzędy, Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów (OMKS) – 5; fregata; nóż – zadać ciosy nożem, napastnik uzbrojony w nóż; przesłuchanie – niejawne przesłuchania kandydatów do SN (Sądu Najwyższego); wybory – wybory samorządowe, ~ do sejmiku; iść do wyborów, startować w wyborach – 4; kandydatkakoalicja – w połączeniach typu: koalicja rządząca, antypisowska koalicja, koalicja z kimś oraz w odniesieniu do nazw własnych: Koalicja Obywatelska, koalicja Miasto Jest Nasze – 2; prezydent – prezydent miasta, ~ USA – 3; kampania – kampania wyborcza, ~ samorządowa, ~ billboardowa – 2; budowa; przebudowa; samorząd – samorząd lokalny, ~ prawniczy; trybunał – wyrok, orzeczenie trybunału, w nazwach instytucji: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Niemcy), Trybunał Konstytucyjny (Polska); sejmik – wybory do sejmików wojewódzkich, listy [kandydatów] do sejmików – 2;  impeachment –usunąć prezydenta z urzędu w drodze impeachmentu, poddać prezydenta impeachmentowi, wdrożyć wobec prezydenta procedurę impeachmentu; sądkandydatura – poprzeć czyjąś kandydaturę, zarekomendować ileś kandydatur;  przedmieście – przedmieścia Paryża; mienie – zniszczenie mienia, zarzut przywłaszczenia mienia; nabór – nabór do Sądu Najwyższego, sędziowie Sądu Najwyższego z nowego naboru; nożownik – atak nożownika; grad; burza – silne burze z gradem – 2; papież – 2; senior – odsetek seniorów w społeczeństwie, centra seniora; złodziej; kościół – w odniesieniu do budowli sakralnej oraz instytucji: Kościół katolicki – 2; bucik – dziecięce buciki; pedofilia – ofiary pedofilii, ukrywanie pedofilii, grzech pedofilii; senator – amerykański senator; ogrodzenie; pedofil – ofiary księży pedofilów; ksiądz – ksiądz pedofil;
  • przymiotników: samorządowy – w połączeniu typu: wybory samorządowe, kampania samorządowa, szkoła samorządowa – 5;  wyborczy – sztab wyborczy, komitet ~, billboard ~, program ~, okręg~, kampania wyborcza – 3; dyscyplinarny – w nazwie nowej izby Sądu Naczelnego: Izba Dyscyplinarna; billboardowy – kampania billboardowa; światowy – IX Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie (Irlandia), światowe media, światowa polityka klimatyczna, debiut na światowej arenie; dziecięcy – dziecięce buciki;
  • czasowników: ostrzelać – w połączeniu typu: ostrzelanie ambasady USA w Ankarze; zawisnąć;
  • imion i nazwisk: papież Franciszek – 2; † John McCain (1936-2018, amerykański senator i polityk);
  • innych nazw własnych i skrótowców: SN (Sąd Najwyższy) – 3; TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) – w połączeniu typu: ratownicy TOPR; KRS (Krajowa Rada Sądownictwa); Szaflary; Irlandia – 2; Baby Shoes Remember (dosł. dziecięce buciki pamiętają; międzynarodowa akcja solidarności z ofiarami duchownych pedofilów polegająca na zawieszaniu dziecięcego obuwia na katolickich obiektach kościelnych);
Previous Article
Next Article