Słowa dnia między 21 a 27 stycznia 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: nienawiść – w połączeniu typu: mowa nienawiści, klimat ~, sianie ~, zabójstwo z nienawiści – 7; mowa – mowa nienawiści – 5; wicedyrektorprezydent – zamordowany prezydent Gdańska, prezydent miasta – 3; ochrona – agencja ochrony; lekcja – lekcje o mowie nienawiści; stężenie – przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia pyłu PM10 w powietrzu (smog); brexit – twardy, miękki brexit – 3; nauczyciel; wyjście – rokowania o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej; powietrze – wielokrotnie przekroczone normy stężenia zanieczyszczeń powietrza, oddychanie zanieczyszczonym powietrzm, fatalna jakość powietrza – 2; ferie – ferie zimowe – 3; licencja – odwiesić, odzyskać licencję; kontrola; smog; norma – przekroczone dopuszczalne normy jakości powietrza; konsul – odwołać konsula – 2; puszka – wirtualna puszka (w zwiazku z charytatywną zbiórką na WOŚP przez internet) – 2; górnik; wstrząs; samorządowiec; opozycja – lider opozycji, opozycja uliczna; żałoba – żałoba narodowa;  kopalnia – wstrząs, tąpnięcie w kopalni – 2; zabójca; uchwała – przyjęcie przez Senat uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza; bomba – podłożyć bombę; zabójstwo; transfer – rekordowy transfer; aura; pracownik – pracownik oświaty, ~ socjalny; alarm – alarm smogowy, bombowy; kultura – kultura polityczna; instytucja kultury, minister – (ministra) kultury; skocznia – pobić, ustanowić rekord skoczni; rekord – rekord skoczni, pobić, ustanowić, poprawić rekord; młodzież – przede wszystkim w nazwie wydarzenia: Światowe Dni Młodzieży w Panamie; ratownikpożarzagrożenie – zagrożenie lawinowe w górach , ~ zanieczyszczeniem powietrza; wyzwolenie – rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; obóz – obóz koncentracyjny, obóz śmierci; gruz; eksplozjaobchody – obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; wybuch – wybuch gazu, wybuchy bombowe;  nacjonalista – marsz nacjonalistów, skrajnie prawicowi nacjonaliści; zamach – zamach bombowy; rocznica; narodowieckatedra – katolicka katedra; skok – zawody w skokach narciarskich;
  • przymiotników: ciepłowniczy – w połączeniu typu: sieć ciepłownicza; publiczny – medium (częściej lm) publiczne, telewizja ~, opinia ~; legislacyjny – zmiany legislacyjne; polityczny – spór polityczny, stan kultury ~, ~ polaryzacja; otwarty – list otwarty; katolicki;
  • czasowników: zamordować – zamordowany prezydent Gdańska; upamiętniać; zawalić się;
  • imion i nazwisk: † Paweł Adamowicz (zamordowany prezydent Gdańska) – 6; Aleksandra Dulkiewicz (p.o. prezydenta Gdańska) – 2; Dawid Kubacki (skoczek narciarski); o. Ludwik Wiśniewski (dominikanin, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL); Nicolas Maduro (prezydent Wenezueli); Marek Chrzanowski (były prezes Komisji Nadzoru Finansowego); Kamil Stoch (skoczek narciarski); Adam Kownacki (bokser); Gerald Washington (bokser); Piotr Rybak (nacjonalista, skazany za spalenie kukły Żyda na manifestacji we Wrocławiu w 2015 r.);
  • innych nazw własnych i skrótowców: Gdańsk – 4; WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) – 4; kanał La Manche; Akwizgran (Niemcy); TVP (Telewizja Polska) – 3; Uber; Oscar (nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej); AC Milan (klub piłkarski) – 2; Rydułtowy; Wenezuela – 4; Davos (Szwajcaria) – Światowe Forum Ekonomiczne w ~; Sapporo (Japonia) – 3;  Auschwitz – obóz koncentracyjny Auschwitz; Haga (Holandia); Holokaust – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Previous Article
Next Article