Słowa dnia między 22 a 28 kwietnia 2019 roku

Podziel się

W omawianym czasie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: kościół – 2; zamach – w połączeniu typu: zamach terrorystyczny; hotel; święto – święta Zmartwychwstania Pańskiego, Święta Wielkanocne; strajk – strajk nauczycieli, zawieszenie ~, w nazwie wydarzenia: Strajk dla Ziemi – 5; nauczyciel – strajk nauczycieli – 5; szkoła – kumulacja roczników w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – 3; uczeń – klasyfikacja uczniów – 3; matura – dopuścić kogoś, przystąpić do matury; maturzysta – klasyfikacja maturzystów – 3; klasyfikacja – klasyfikacja uczniów, maturzystów; egzamin – egzamin dojrzałości, ~ maturalny; nauczycielstwo – w nazwie własnej: Związek Nauczycielstwa Polskiego; zawieszenie – zawieszenie strajku nauczycieli; nowelizacja – nowelizacja Prawa oświatowego, ustawy o Sądzie Najwyższym; oświata – kryzys w oświacie, odroczenie protestu w ~; pracownicy oświaty, kuratorium ~ – 2; stół – obrady okrągłego stołu w sprawie edukacji; edukacja – jakość, reforma edukacji, wniosek o odwołanie minister edukacji; obrady – obrady okrągłego stołu ws. edukacji; świadectwo – świadectwo ukończenia szkoły; wystawić, odebrać świadectwo; konwencja – konwencja przedwyborcza – 2; majówka – 2; klimat – protesty w obronie klimatu, zmiany ~; sztuka – cenzurowanie sztuki; unia – w nazwie własnej: Unia Europejska; instalacja – instalacja artystyczna, instalacja Grobu Pańskiego; profesor – profesor historii, profesor zwyczajny, jako rzeczownik tytularny;
  • przymiotników: wielkanocny – w połączeniu typu: wielkanocne zwyczaje, obrzędy, tradycje, w nazwie święta religijnego: Święta Wielkanocne, Poniedziałek Wielkanocny; społeczny – pracownik pomocy społecznej; pedagogiczny – rada pedagogiczna; ogólnopolski – ogólnopolski protest pracowników oświaty; maturalny – maturalna klasa, egzamin maturalny; oświatowy – zmiana Prawa oświatowego, placówki oświatowe; okrągły – okrągły stół edukacyjny; klimatyczny – uchodźcy klimatyczni, katastrofa ~, w nazwie wydarzenia: Wiosenny Marsz Klimatyczny; europejski – w nazwach własnych: Unia Europejska, Parlament Europejski;
  • czasowników: zginąć – 2; przystąpić – w połączeniu typu: przystąpić do matury, egzaminu dojrzałości; strajkować; dopuścić – dopuścić kogoś do matury; zawiesić – zawiesić strajk;
  • imion i nazwisk: Wołodymyr Zełenski (nowo wybrany prezydent Ukrainy); Judasz – sąd nad Judaszem; Sławomir Broniarz (szef ZNP); Karol Modzelewski (1937-2019, mediewista, opozycjonista i więzień polityczny z czasów PRL, senator I kadencji, kawaler Orderu Orła Białego);
  • innych nazw własnych i skrótowców: Sri Lanka – 3; Pruchnik (miasto w województwie podkarpackim); Poniedziałek Wielkanocny; Lany Poniedziałek; Wielkanoc; Ukraina; Wiosna (partia polityczna); ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego) – 2; Władywostok; LGBT – uchwały samorządów potępiające warszawską Kartę LGBT+; Ziemia – protest w obronie Ziemi, w nazwie wydarzenia: Strajk dla Ziemi.