Słowa dnia miedzy 22 a 28 lutego 2016 roku

Podziel się

W ostatnim pełnym tygodniu lutego roku bieżącego – przestępnego – w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można bylo spotkać formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: dokument – w połączeniach typu: udostępnić dokumenty, badać dokumenty, oceniać dokumenty (3); teczka –  ujawnienie teczki, brakować czegoś w teczce (2); teatr; policjant; elektrownia; żuraw; dom dom Kiszczaka; materiał – materiały; notatka – notatka na jakiś temat; stadnina – szef stadniny koni; rozporządzenie; egzamin – egzamin na prawo jazdy; rząd 100 dni rządu; marsz; manifestacja – manifestacja KOD, manifestacja w czyjejś obronie; demokracjaKomitet Obrony Demokracji; obrona – Komitet Obrony Demokracji; komitet – Komitet Obrony Demokracji; żołnierz żołnierz wyklęty  (2); opinia – projekt opinii; pamięć – pamięć żołnierzy wyklętych; żandarmeria Żandarmeria Wojskowa;
  • przymiotników: wenecki – w połączeniu typu: Komisja Wenecka; wyklęty – żołnierz wyklęty (2); wybitny – wybitny tłumacz, wybitny łodzianin, wybitny aktor, wybitny reżyser;
  • liczebników: 100 (sto)  – w połączeniu typu: 100 dni rządu;
  • czasowników:  udostępnić – w polączeniu typu: udostępnić coś komuś (2); znaleźć – znaleźć coś gdzieś; egzaminować   egzaminować na prawo jazdy; podsumowywać – podsumowywać pierwsze 100 dni pracy rządu; 
  • imion i nazwisk: Lech Wałęsa – 5; Gianni Infantino; †  Karl Dedecius; Danuta Wałęsa;
  • innych nazw własnych i skrótowców: TW (skrótowiec terminu: tajny współpracownik); IPN (skrótowiec nazwy: Instytut Pamięci Narodowej); WORD  (skrótowiec nazwy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) – w połączeniu typu: paraliż w WORD-zie; Komisja Wenecka (zwyczajowe określenie Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo) – 2; KOD (skrótowiec nazwy Komitet Obrony Demokracji) – 2; Komitet Obrony Demokracji (organizacja społeczna); Oscar (potoczna nazwa amerykańskiej nagrody filmowej) – Oskary 2016; Żandarmeria Wojskowa (formacja porządkowa w Wojsku Polskim);
Previous Article
Next Article