Słowa dnia między 23 a 29 czerwca 2014 roku

Podziel się

W ostatnim pełnym tygodniu czerwca w tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: absolutorium – w połączeniach typu:otrzymać absolutorium, udzielić absolutorium, zarząd bez absolutorium, uzyskać absolutorium,ktoś z absolutorium, zaakceptować absolutorium, dostać absolutorium budżetowe ; nieufnośćwotum nieufności; taśmaupublicznić taśmę, sprawa taśm; podsłuch publikowanie podsłuchów, sprawa podsłuchów, nagrania z podsłuchów, stać za podsłuchami; stenogram polskie stenogramy z podsłuchów, poczytać stenogramy, ujawnić stenogram; odludzie; miliarderka miejscowa miliarderka; fallus – widzieć fallusy; nogawkaopluć nogawkę spodni policjanta; prolifer; wotum wotum zaufania, wotum nieufności; boromeuszka skazana boromeuszka; nieufność wniosek o wotum nieufności wobec kogoś; bluźnierstwo protesty przeciwko bluźnierstwom; mennica przejąć mennicę; mediateka; narodowiec manifestacja narodowców w stolicy; onanizm uczyć onanizmu; meczet meczet w Kruszynianach; mizar zbezcześcić meczet i mizar w Kruszynianach; paliusz – wręczyć paliusz, otrzymać paliusz; nielojalność nielojalność, kłamstwa i intrygi;

– przymiotników: podsłuchowy – w połączeniu typu: afera posłuchowa, okoliczności sprawy podsłuchowej ; piernikowyPiernikowa Aleja Gwiazd; spokospoko człowiek; bobrowy szkody bobrowe; taśmowy afera taśmowa, burza taśmowa; tabloidowytabloidowy biuletyn, tabloidowe triki; ciekawski wszyscy ciekawscy; koronny świadek koronny; nagrobkowy – płyta nagrobkowa; antyterrorystyczny – siły antyterrorystyczne;

– czasowników: podsłuchać – w połączeniu typu: nagrania podsłuchanych rozmów, podsłuchana rozmowa, podsłuchać i nagrać, podsłuchany polityk; podsłuchiwać teksty o podsłuchwaniu polityków; zwerbować – zwerbowany agent; rozdrapać rozdrapać Kraków; przypiąć przypiąć się do budynku, bezpieczne przypięcie pojazdu; wlać – wlać komuś coś do gardła;

– przysłówków: niewiarygodnieniewiarygodnie silny sojusz;

– imion i nazwisk: Małgorzata Braunek;  Jean-Claude Juncker; Aleksandr Borodaj;  Sylwester Latkowski; Marek Falenta; Andrzej Smirnow; Marilyn Monroe – w połączeniach typu: fotografie Marylin Monroe autorstwa Miltona Greene’a, muzeum Marilyn Monroe; Bogdan Chazan zarzuty wobec profesora Chazana; Józef Wesołowski;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: „Golgota Picnic” – w połączeniach typu: spektakl „Golgota Picnic”, pseudospektakl „Golgota Picnic”, opinia o „Golgota Picnic”, kontrowersyjny spektakl „Golgota Picnic”, protesty przeciw „Golgota Picnic” , pokaz „Golgota Picnic) ; Słowiańsk (Ukraina) zginąć nad Słowiańskiem; Bobrowo (pod Brodnicą); Ciółkowo (pod Płockiem); Ramadan (miesiąc postu w islamie); Luciny (pod Śremem); Sarajewo (Bośnia i Hercegowina); Kruszyniany (Podlasie) – zdewastowanie meczetu w Kruszynianach, zbezcześcić meczet i mizar w Kruszynianach; Skowronno Dolne (nad Nidą pod Pinczowem);