Słowa dnia między 23 a 29 listopada 2015 roku

Podziel się

W ostatnim tygodniu listopada br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: ułaskawienie; kukła; zakładnik;  trybunał  – w połączeniu typu:Trybunał Konstytucyjny  (2); sędzia; wybór  – wybór sędziów; zażalenie – decyzja o niezłożeniu zażalenia w sprawie;  zażalenie na decyzję; decyzja czyjaś decyzja, skarga na decyzję; ekstradycja; uprowadzenie czyjeś uprowadzenie;  marynarz polski marynarz; andrzejki – Andrzejki 2015; poszukiwanie – czyjeś poszukiwanie gdzieś; krok – specjalne kroki ekonomiczne; konstytucja – czytać Konstytucję; szczyt – szczyt Unia – Turcja; 
  • przymiotników:  syryjski – w połączeniu typu: syryjsko-turecki;  konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny (2); nigeryjski – nigeryjski porywacz; andrzejkowy – andrzejkowe wróżby; akcesyjny – negocjacje akcesyjne;
  • czasowników: zestrzelić – w połączeniu typu: zestrzelić czyjś odrzutowiec;, zestrzelenie czyjegoś samolotu (2)strącić – strącony samolot; porwać  – porwać kogoś, ktoś porwany; czytać  czytać Konstytucję (2);
  • imion i nazwisk: –  Karolina Lewicka – w połączeniu typu: odwieszać Lewicką (2) ;  Paweł Wojtunik; Ewa Tylman (3); Tomasz Tomczykiewicz;
  • innych nazw własnych i skrótowców: SK Bank (nazwa handlowa Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie);  Roubaix (francuskie miasto w pobliżu granicy z Belgią);  Turcja – w połączeniu typu: mścić się na Turcji, odgrywać się Turcji, szczyt Unia – Turcja – 3; Trybunał Konstytucyjny – 2; Andrzejki 2015;
Previous Article
Next Article