Słowa dnia między 23 a 29 maja 2016 roku

Podziel się

W omawianym tygodniu br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: komisja – w połączeniu typu: Komisja Europejska; szczyt – Światowy Szczyt Humanitarny ONZ; rozwiązanie – wypracować rozwiązanie; finanse; bomber;  lotniczka ukraińska lotniczka; trybunał – Trybunał Konstytucyjny; procesja – procesja Bożego Ciała (2); ciało –  Boże Ciało (2); służba; atak – planować atak; dyrekcja; pielęgniarka – protest pielęgniarek (2); weekend – długi majowy weekend (2); alarm alarm bombowy; unia – Unia Europejska; żużlowiec; burza; piknik – piknik slowfoodowy; festiwal – festiwal food trucków, festiwal street artu; marsz; obchód (w formie: obchody); dzień czyjś Dzień  jako nazwa święta, przykładowo: Dzień Weterana, Dzień Dziecka;
  • przymiotników:  humanitarny – w połączeniu typu: Światowy Szczyt Humanitarny ONZ; europejski – Komisja Europejska, Unia Europejska (2); konstytucyjny – Trybunał Konstytucyjny; boży – Boże Ciało (2); bombowy – alarm bombowy;
  • czasowników: ocenić  – w połączeniu typu: ocenić coś; podłożyć – podłożyć bombę, podłożyć ładunek; planować – planować atak;
  • imion i nazwisk:  Alexander van Bellen; Frans Timmermans; Nadia Sawczenko;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Hanoi (stolica Wietnamu); Światowy Szczyt Humanitarny ONZ (konferencja); Komisja Europejska (instytucja); KE (Komisja Europejska);  Austria; TK (Trybunał Konstytucyjny); Trybunał Konstytucyjny (sąd); Wrocław (miasto w Polsce); Ukraina; Boże Ciało  (święto w kościele katolickim; w Polsce dzień wolny od pracy) – 2;  Unia Europejska (wspólnota państw); UE (Unia Europejska);   Dzień Weterana;  Dzień Dziecka – w połączeniu typu:
Previous Article
Next Article