Słowa dnia między 23 a 29 marca 2015 roku

Podziel się

W ostatnim pełnym tygodniu marca br. w polskich tekstach informacyjnych pojawiały się częściej niż zwykle formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: transportowiec1 ’ten, kto pracuje w transporcie'; transportowiec2  'samolot do transportu'; czołg; zajezdnia; kolumna – w połączeniu typu: kolumna z konwojów; frankowicz; airbus (4); jajnik – usunąć jajniki; rezerwista – sprawdzać rezerwistów; katastrofa – katastrofa lotnicza; łapówkarstwo – oskarżony o łapówkarstwo; niemowlę niemowlę o kilku obywatelstwach; obywatelstwo – niemowlę o kilku obywatelstwach; skrzynka – czarna skrzynka; kokpit – minimum dwie osoby w kokpicie (2); pilot; kabina; bryła – bryła lodu; poduszka – bitwa na poduszki; czaszka – identyfikikować czaszkę, złożyć czaszkę do grobu; depresja; elektorat – zebrać elektorat, walczyć o elektorat; zegarek – przestawiać zegarek; palma; islamista; terroryzm – : marsz przeciwko terroryzmowi; lądowanie – twarde lądowanie; pas – wypaść z pasa startowego;

– przymiotników: racjonalny  – w połączeniu typu: racjonalna Polska; dobrowolny – dobrowolne poddanie się karze; legislacyjny – proces legislacyjny; uczciwy – uczciwy człowiek; startowy –  pas startowy;

– czasowników: poddać  – w połączeniach typu: poddać się operacji, poddać się karze; pozywać – pozywać jakąś organizację; zgasnąć; zawrócić – zawrócić dokądś;

– przysłówków: bezprawnie; celowo  – w połączeniu typu:celowo doprowadzć do czegoś;

– imion i nazwisk:  † Andreas Lubitz (3);

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: PPA  (Przegląd Piosenki Aktorskiej);  Germanwings – 5 – (niemieckie linie lotnicze); Alpy (góry, Europa) – w połączeniu typu:rozbić się w Alpach (2);

 

Previous Article
Next Article