Słowa dnia między 23 a 29 marca 2020 roku

Podziel się

W obserwowanym okresie br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników:

koronawirus – w połączeniach typu: epidemia / pandemia koronawirusa, x przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce, x nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, odwoływanie rozpraw sądowych i pierwszych komunii z powodu koronawirusa, negatywny wynik testu na koronawirusa u kanclerz Angeli Merkel, walka z koronawirusem, wływ koronawirusa na gospodarkę, ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, zagrożenie koronawirusem, pomoc dla szpitali walczących z koronawirusem, firmy walczące o przetrwanie w dobie koronawirusa, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zakażony koronawirusem, pomoc Niemiec dla Włoch w zmaganiu się z koronawirusem – 7;

epidemia – światowa / globalna epidemia koronawirusa, rozprzestrzenianie się epidemii w Polsce, obowiązywanie stanu epidemii, restrykcje związane z epidemią, skutek epidemii, walka z epidemią, wpływ epidemii na gospodarkę, edukacja przez internet w okresie epidemii, posiłki w czasach epidemii, praca parlamentów różnych krajów w trybie awaryjnym w warunkach epidemii, finansowe straty w wyniku epidemii, sposoby radzenia sobie z epidemią, zgony z powodu epidemii, nasilanie się epidemii w różnych krajach, pomoc wolontariuszy dla seniorów w przetrwaniu epidemii, wzmożony ruch w marketach budowlanych mimo epidemii, zamiana części lotniska w Birmingham w tymczasową kostnicę na czas epidemii, pomoc różnych środowisk (m.in. zakonnic, więźniów, społeczności LGBT, restauracji) dla szpitali i medyków z pierwszego frontu walki z epidemią (np. szycie maseczek, dostarczanie posiłków), negatywny pływ epidemii COVID-19 na polską gospodarkę, puste ulice polskich miast z obawy przed epidemią, recesja spowodowana epidemią w Ameryce Łacińskiej , opanować epidemię – 7;

kwarantanna – poddać kogoś/się kwarantannie, przebywać na/w kwarantannie, ośrodki dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę, domowa kwarantanna / kwarantanna domowa, kara za złamanie kwarantanny, grzywna 30 tys. zł za nieprzestrzeganie kwarantanny, być na kwarantannie, objąć (kogoś) kwarantanną, złamać zasady przymusowej kwarantanny, opuścić kwarantannę, mieszkania przeznaczone na kwarantannę, przebywać w kwarantannie, przechodzić kwarantannę, zaostrzone zasady kwarantanny, zaostrzenie kwarantanny, odbywać kwarantannę, przebywać w kwarantannie, przymusowa kwarantanna, 14-dniowa kwarantanna, kwarantanna dla podejrzanych o koronawirusa, udostępniać pokoje na kwarantannę, obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granice, ośrodki kwarantanny, nakaz kwarantanny dla przybywających do Polski, narodowa kwarantanna, pilnować kwarantanny (o policji), osoby w kwarantannie, osoby zwolnione z kwarantanny, wprowadzenie ogólnopolskiej kwarantanny, koniec kwarantanny w prowincji Hubei (Chiny), zlekceważyć zasady kwarantanny, zbiorowa kwarantanna – 7;

zakażenie – wzrost liczby zakażeń koronawirusem, prognozowane wyhamowanie wzrostu zakażeń, zmniejszyć ryzyko zakażenia / zakażenia się, wykryć, stwierdzić/potwierdzić, zdiagnozować, wykluczyć zakażenie, nowe przypadki zakażeń, podejrzenie zakażenia koronawirusem, nowe, potwierdzone / zdiagnozowane przypadki zakażenia, ofiary śmiertelne zakażeń, objawy zakażenia, niedobory testów wykazujących zakażenie, lokalne zakażenie, przewidywana fala zakażeń, bać się zakażenia, przyrost zakażeń, liczba / statystyka zakażeń, przyrost zakażeń, raport o zakażeniach, objawy wskazujące na zakażenie, szczególnie narażony na zakażenia, ulec zakażeniu, zakażenie wirusem z Wuhan, zgony z powodu zakażeń, epicentrum zakażeń, narażać kogoś / się na zakażenie, krzywa zakażeń – 7;

pandemia – pandemia koronawirusa, światowy kryzys związany z pandemią, przyśpieszenie pandemii, walka z pandemią, przeprowadzenie wyborów uzupełniających mimo pandemii koronawirusa, scenariusze dla świata na czas po końcu pandemii, epicentrum pandemii, rozprzestrzenianie się pandemii, walka ze skutkami pandemii, pomoc dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych w czasie pandemii, ułatwienia dla firm w dobie pandemii, recesja wynikająca z pandemii, działać w warunkach pandemii, straty wywołane przez pandemię koronawirusa, metody na przetrwanie pandemii, postulat zmiany kalendarza wyborczego ze względu na pandemię, modlitwy o ustanie pandemii, śmiertelna pandemia, zamykanie biznesów na czas pandemii, ogłosić stan pandemii, przetrwać pandemię, sektory usług szczególnie dotknięte pandemią, zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii, wpływ pandemii na gospodarkę; o pandemii: przyspieszać – 7;

zdrowie – informacje Ministerstwa Zdrowia, narażać zdrowie, ochrona życia i zdrowia Polaków, minister zdrowia, personel służby zdrowia, obawy o zdrowie, troska o zdrowie, stan zdrowia, produkcja przyłbic na drukarkach 3D dla służby zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), bać się o zdrowie, bezpłatne przejazdy Uberem dla pracowników służby zdrowia, środki ochrony zdrowia, placówki ochrony zdrowia, narażać czyjeś zdrowie i życie, ryzykowanie zdrowia i życia ludzi podczas wyborów, zdrowie psychiczne, resort zdrowia, system zdrowia, ryzykować zdrowie (także: ryzykować zdrowiem), igranie ze zdrowiem i życiem, prośby biskupów uczestnictwo we mszach św. za pośrednictwem radia i telewizji w trosce o życie i zdrowie wiernych, system ochrony zdrowia, niepokój o zdrowie obywateli, dbać o zdrowie – 7;

test – niewystarczająca liczba testów wykrywających koronawirusa, oczekiwać na wyniki testów, zakup testów, planowana dostępność szybkich testów w kwietniu, ewentualne odwołanie lub przeprowadzenie zdalne testów ośmioklasisty, testy szczepionki na koronawirusa, ponowne testy, nowe laboratoria badające testy, przeprowadzić testy na koronawirusa, masowe testy, kupić, sprowadzić testy, robić testy, testy laboratoryjne / diagnostyczne, zapewnić testy dla pracowników służby zdrowia, test trudnych czasów, test wyrzutni rakietowej w Korei Płn, – 4;

przypadek – x potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce, potwierdzone / nowe / kolejne / zdiagnozowane przypadki zakażeń / zakażenia koronawirusem, śmiertelne przypadki, wzrost przypadków zachorowań, przypadki zachorowania na COVID-19, przypadki złamania kwarantanny, bezobjawowe przypadki, wykryć przypadek koronawirusa, tsunami przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii, liczba przypadków koronawirusa, pilny przypadek (w kontekście przyjęć do szpitala) – 5;

szpital – szpital zakaźny, odwoływanie porodów rodzinnych i zakazy odwiedzin w szpitalach ginekologiczno-położniczych, dostarczać środki ochronne szpitalom, szycie maseczek ochronnych dla szpitali, wsparcie dla szpitali, zbierać pieniądze na pomoc szpitalom, pacjenci i personel szpitala, ewakuacja szpitala, szpital zakaźny, wsparcie dla szpitali – 2;

ograniczenie – ograniczenia wynikające z pandemii, ograniczenie aktywności, ograniczenie liczby osób w tramwajach i autobusach, ograniczenie liczby posłów obecnych w Sejmie (obrady online) – 1;

osoba – osoba zakażona koronawirusem, zatajenie informacji o kontakcie z osobą powracającą z zagranicy przyczyną zamknięcia całego oddziału / szpitala, wykrycie koronawirusa u x osób, zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób, osoby chętne do szycia maseczek dla walczących z koronawirusem, ograniczenie do 5 osób liczby wiernych w kościołach, rosnąca liczba osób w kwarantannie, osoby wyleczone / chore / hospitalizowane, osoby w kwarantannie, opieka nad osobami starszymi – 2;

liczba – liczba (osób) zakażonych koronawirusem / chorych / hospitalizowanych, liczba wykrytych przypadków zachorowania na COVID-19, liczba zgonów / ofiar (śmiertelnych), sprawdzanie liczby pasażerów w środkach komunikacji zbiorowej, prognozowany wzrost liczby bezrobotnych, rosnąca liczba zakażeń, liczba wyzdrowień – 2;

termin – przekładanie przez sądy terminów rozpraw z powodu zagrożenia koronawirusem, termin egzaminu ósmoklasisty, termin matur, dyskusje o terminie wyborów prezydenckich, nowe terminy imprez studenckich: Juwenaliów i KultURaliów, planowany termin, wydłużenie terminu opłat – 1;

pacjent – pacjent z koronawirusem / zakażony koronawirusem, pomoc dla pacjentów z problemami stomatologicznymi, pomoc dla chorych pacjentów; pacjenci nie mówią prawdy o kontaktach z zakażonymi, zagranicznych pobytach, pacjenci zatajają ważne informacje (w kontekście zakażenia koronawirusem) – 1;

tarcza – uchwalenie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej (rządowej formy wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz pracowników), dziurawa tarcza, tekturowa tarcza / tarcza z tektury (opinie krytyczne o rządowym programie wsparcia), małopolska /lokalna tarcza antykryzysowa (planowany zakup sprzętu medycznego, ambulansów i testów na koronawirusa przez dane województwo) – 3;

izolacja – poddać kogoś izolacji domowej, przebywać w izolacji domowej, wprowadzić gdzieś (w szpitalu) reżim sanitarny i izolację, przestrzegać zasad izolacji – 1;

pakiet – podpisanie pakietu stymulacyjnego dla gospodarki w USA, pakiet antykryzysowy w Polsce, pakiet pomocowy dla przedsiębiorców (tzw. tarcza antykryzysowa) – 1;

kodeks – nocna zmiana kodeksu wyborczego (w związku z opiniami polityków i konstytucjonalistów o nieregulaminowym trybie przegłosowania poprawek do ustawy o pakiecie antykryzysowym);

kompozytor – † wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki (1933-2020) – 1;

  • przymiotników:

zamknięty – w połączeniach typu: zamknięte restauracje, siłownie, place zabaw, zamknięte granice, kaplice pogrzebowe/cmentarne zamknięte do odwołania, zamknięte drzwi urzędów; o oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć, SOR-ach – zostać zamkniętym (w sytuacji, gdy konieczna jest dezynfekcja lub kwarantanna wskutek pojawienia się pacjenta lub pracownika medycznego z podejrzeniem zakażenia albo zakażonego koronawirusem) – 1

zdalny – zdalne lekcje, obowiązkowe zdalne nauczanie, praca zdalna, zdalne posiedzenie / obrady Sejmu, głosowanie zdalne, testy zdalnego głosowania – 3;

antykryzysowy – rządowy projekt ustawy antykryzysowej, tzw. tarcza antykryzysowa (projekt wsparcia firm przez państwo), pakiety antykryzysowe na świecie, specustawa antykryzysowa, lokalna tarcza antykryzysowa– 4;

  • czasowników:

potwierdzić – kolejne potwierdzone przypadki koronawirusa, potwierdzić zakażenie / obecność wirusa, potwierdzić przez testy / badania laboratoryjne; potwierdzić, że – 2;

narażać / narażać się – narażać życie / własne zdrowie (w kontekście wyborów prezydenckich w czasie epidemii), [robić coś / zaniechać czegoś, by] nie narażać bliskich / klientów / pracowników, narażać pacjentów na niebezpieczeństwo – 1;

  • imion i nazwisk:

Krzysztof Penderecki (1933-2020, kompozytor) – 1.

 

 

Previous Article
Next Article