Słowa dnia między 24 a 30 czerwca 2013 r.

Podziel się

W ostatnim tygodniu czerwca w tekstach informacyjnych częściej niż zwykle spotykaliśmy formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: szykana – w połączeniu typu:  rowerowa szykana; broszurabroszura edukacyjna; alarmalarmy bombowe, fałszywy alarm bombowy; czyścicielczyściciel kamienicy; dobrowolnośćwariant dobrowolności, deklarować dobrowolność, przynosić dobrowolność; swastykanamalować swastykę, mazać swastyki gdzieś; sprawa swastyki, kara za swastykę;  szczęście promieniejące ze swastyk; absolutorium – dostać absolutorium od kogoś, otrzymać absolutorium od kogoś, udzielić absolutorium komuś; spalarniaspalarnia śmieci; faszyzmpropagowanie faszyzymu;  zatarciezatarcie wyroku; dzieciobójczyni; zdawalnośćzdawalność egzaminów maturalnych;  magisterka; tchórz; konwencjapartyjne konwencje; kłamca; beczka – uprzątnąć beczki; roaming – połączenia w roamingu; ławeczka – ławeczka, kot i ona, ławeczka miłości;

– przymiotników: równiutki – w połączeniu typu: równiutki asfaltstatutowystatutowa część kongresu;  błotny piłka błotna; dwujęzyczny – dwujęzyczne tablice;

– czasowników:  złapać – w połączeniu typu:  złapać kogoś gdzieś; meandrować – meandrować w drodze dokądś; przełamaćprzełamać jakiś trendkusićkuszenie linii lotniczych; bagatelizowaćbagatelizować ekscesy; porysowaćporysować auto, porysować dach auta; nawadniaćnawadniać pola, urządzenia nawadniające; zawetowaćzawetować ustawę; rozesłaćrozesłać informacje, rozesłać maile, rozesłać list gończy, rozsyłanie maili; zakatowaćzakatować kogoś; przewyższyćprzewyższyć średnią;

– wykrzykników: won

– imion i nazwisk: Edward Snowden – w połączeniach typu: zabiegać o sprowadzenie Snowdena dokądś, wydać Snowdena; Zygmunt Bauman;  Jacenty Jędrusik;  Ryszard Zembaczyński; Gustaw Eiffelwieża Eiffla; Mohammad Mursi;

– innych nazw własnych: Draże (kawiarnia, Toruń); Kulczykpark (Poznań); Błotnowola (woj. świętokrzyskie); Egipcjanin – w połączeniu typu: miliony Egipcjan; Gran Turismo (impreza motoryzacyjna);