Słowa dnia między 24 a 30 lipca 2017 roku

Podziel się

W czwartym pełnym tygodniu lipca br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: weto – w połączeniach typu: weto prezydenta do ustaw o SN i KRS, prezydenckie weta, zdecydować się na weto, podziękować za dwa weta, domagać się wetareakcja na podwójne weto prezydenta, być zawiedzionym decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wetach do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, chcieć trzech wet, odrzucić weto – 5; rzadziej veto – w połączeniach typu: dwukrotne veto, trzecie vetoustawa – w połączeniach typu: zawetować ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy prezydenta, przeforsować ustawy o reformie sądownictwa, ustawa uszczelniająca 500+, przepisy wynikające z ustawy kominowej – 3; sądownictwo – w połączeniach typu: zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch ustaw dotyczących zmian w sądownictwie, nowelizacja/nowela ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy zmieniające system sądownictwa, lipcowe protesty przeciwko reformie sądownictwa, pełna dekomunizacja sądownictwaforsować reformę sądownictwa, przyszłość polskiego sądownictwa  6; sąd – w połączeniach typu: weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, bagatelizować liczebność demonstracji w obronie niezależności Sądu Najwyższego, ustawa o sądach powszechnych, kolejny protest przed sądem okręgowym w obronie niezawisłości sądów, ustawy zagrażające niezależności i niezawisłości sądów, wolne sądy, sterować sądami, obronić sądyzwyczaj palenia świec przed sądami, otoczyć sądy światłem nadziei, łańcuch światła wokół sądu, walka o sądy, podać coś / kogoś do sądu – 5;  prezydent – w połączeniach typu: weto prezydenta Andrzeja Dudy, decyzja prezydenta o wetach, apelować do prezydenta, wymagać podpisu prezydenta (o ustawie) – 2; decyzja – w połączeniach typu: decyzja prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, decyzja o podwójnym wecie; reforma – w połączeniach typu: reforma sądownictwa / wymiaru sprawiedliwości, dążyć do reformy państwa, wypowiedzieć się w sprawie reformy edukacji, przeprowadzić radykalną reformę, dogłębna reforma, bardzo kompleksowa reforma – 4; ustrój – w połączeniach typu: ustawa o ustroju sądów powszechnych, zmiany ustroju państwawymiar – w połączeniu typu: ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości 2; sprawiedliwość – m.in. w nazwach włąsnych i w połączeniach typu: ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, nadzór ministra sprawiedliwości nad prezesami sądów, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, wystąpienia wiceministrów sprawiedliwości, resort / ministerstwo sprawiedliwości, wprowadzić konsternację w szeregi Prawa i Sprawiedliwości, oświadczenie rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UEoczekiwać od rządu natychmiastowego zastosowania się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE (w związku z nakazem wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej) 3; biuro – w różnych kontekstach i połączeniach: demonstracja pod biurem polityków Prawa i Sprawiedliwości, pikietować biuro poselskie, wtargnąć do biura posła PO, zatrzymać funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, inspektorzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego; postępowanie – w różnych kontekstach i połączeniach: wszcząć / umorzyć postępowanie w jakiejś sprawie, postępowanie dyscyplinarne / sprawdzające / sądowe; relokacja – w połączeniach typu: mechanizm relokacji uchodźców, decyzja o obowiązkowej relokacji uchodźców, kandydaci do relokacji, utrzymać / przyśpieszyć tempo relokacji, uzgadnianie relokacji (w związku ze skarga Słowacji i Węgier na obowiązkową relokację uchodźców); puszcza – w kontekście Puszczy Białowieskiej, w połączeniach typu: atak na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej, pracować przy wycince Puszczy, obrona Puszczy Białowieskiej przed wycinką drzew; upał – w połączeniach typu: groźne upały, fala afrykańskich / tropikalnych upałów, ostrzeżenie o upale, złagodzić upały; dyskoteka – w połączeniu typu: napastnik z dyskoteki w Konstancji (w związku z informacjami kryminalnymi); festiwal – w nazwach imprez kulturalnych i sportowych i w połączeniach typu: festiwal muzyki elektronicznej Tomorrowland, ewakuować ludzi z festiwalu muzycznego w Barcelonie, gala finałowa Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”, dyrektor artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, Festiwal Kultury Tatarskiej, jedna z największych i najważniejszych rund Ligi Festiwalu Biegowego (o 27. Biegu Powstania Warszawskiego);
  • przymiotników: wysoki – głównie w stopniu najwyższym i połączeniu: weto prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwapowszechny – w różnych kontekstach i połączeniach w związku z informacjami z kraju i zagranicy: ustawa o ustroju sądów powszechnych, niezależność sądów powszechnych, przywrócić powszechny wiek emerytalny, wybory powszechne, obalić/anulować system powszechnych świadczeń zdrowotnych – 3; białowieski – w nazwie Puszcza Białowieska i połączeniu typu: nakaz wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej, atak na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej, wyrąb Puszczy Białowieskiej, sprzeciw wobec wycinki Puszczy Białowieskiej (w związku ze wstępną decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – 2;
  • czasowników: zawetować  w połączeniu typu: decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu dwóch ustaw: o Sądzie Najwyższym i KRS, ustawy zawetowane przez prezydenta Dudę, śmieć zawetować ustawy – 3; podpisać – w różnych kontekstach i połączeniach: podpisać ustawę, podpisać umowę / kontraktinwigilować – w połączeniach typu: inwigilować opozycję / działaczy opozycji / posła na sejm (w związku z ujawnieniem nagrania z 21 lipca br., dotyczącego policyjnej obserwacji m.in. posła Ryszarda Petru i członka organizacji Obywatele RP Wojciecha Kinasiewicza); wszcząć – w połączeniu typu: wszcząć postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów (w związku z decyzją Komisji Europejskiej w następstwie ogłoszenia drukiem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych); polec ‘przegrać, zostać pokonanymʼ – w połączeniach: polec pod Jasną Górą (w związku z przegraną żużlowców Falubazu podczas meczu w Częstochowie), polec jako pierwszy (w związku z wypowiedzią ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o prezydencie Andrzeju Dudzie);
  • imion i nazwisk: Andrzej Duda (prezydent RP) – w połączeniach typu: weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, decyzja prezydenta Andrzeja Dudyspór/konflikt Prawa i Sprawiedliwości z Andrzejem Dudą – 4; Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej) – w połączeniu typu: wiceszef KE Frans TimmermansMariusz Kamiński (minister koordynator służb specjalnych, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006-2009) – w połączeniach typu: sprawa ułaskawienia Mariusza Kamińskiego przez prezydenta, domagać się zawieszenia sprawy KamińskiegoCharlie Gard – w połączeniu: 11-miesięczny Charlie Gard (w związku z informacją o śmierci nieuleczalnie chorego chłopczyka na skutek odłączenia go na mocy wyroku sądowego od aparatury podtrzymującej życie);
  • innych nazw własnych i skrótowców: KRS (tu skrótowiec nazwy: Krajowa Rada Sądownictwa) – w połączeniu typu: zawetowanie dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS – 2; SN (skrótowiec nazwy: Sąd Najwyższy) – w połączeniu typu: zawetować ustawy o SN i KRSweta względem proponowanych reform SN i KRS, sędziowie SN, wnieść kasację do SN – 3; KE (skrótowiec nazwy: Komisja Europejska) – w połączeniach typu: manifestacja narodowców przed siedzibą KE, decyzja KE o przejściu do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, ultimatum KE, decyzja KE o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów (w związku z przyjęciem ustawy o ustroju sądów powszechnych) 2; PiS (skrótowiec nazwy partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość) – w połączeniach typu: prezes/szef PiS, protesty przed biurami PiS, kandydat PiS w wyborach prezydenckich, flagowy program PiS; Chmielna (tu: ulica w Warszawie) – w połączeniu typu: działka Chmielna 70 (w związku z informacjami o pracach komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji gruntów warszawskich); The World Games 2017 (10. światowe igrzyska sportów nieolimpijskich) – w połączeniu typu: mistrzostwa The World Games 2017wygrać żużlowe zawody The World Games  (w związku z sukcesami medalowymi polskich sportowców) 2; Tour de Pologne – w połączeniach typu: wyścig kolarski Tour de Pologne, 74. edycja Tour de Pologne – 2; Korea Północna (państwo w Azji Wschodniej) – w połączeniach typu: kolejna próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną, poprzeć wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji, Korei Północnej i Iranu (o decyzji amerykańskiego Kongresu, której – w odniesieniu do Rosji – sprzeciwia się rząd prezydenta Donalda Trumpa); Konstancja (miasto w południowych Niemczech) – w połączeniu typu: dyskoteka w Konstancji (w związku z informacjami kryminalnymi); Wenezuela (państwo w Ameryce Południowej) – w połączeniach typu: odbywające się w Wenezueli wybory do Konstytuanty, zmienić ustawę zasadniczą Wenezueli zgodnie z wolą rządu, prezydent Wenezueli Nicholas Maduro, ogarnięta kryzysem Wenezuela (w związku z informacjami politycznymi i epidemiologicznymi).

 

Previous Article
Next Article