Słowa dnia między 24 a 30 sierpnia 2020 roku

Podziel się

W tym okresie br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: kurator – kurator oświaty, odwołać kuratora, od kuratora do męczennika – 1; oświata – kurator oświaty, wydział oświaty, naczelnik oświaty – 1; opozycjonista – opozycjonista X, rosyjski opozycjonista, organizm opozycjonisty, uratować życie opozycjoniście, zatrzymać / atesztować opozycjonistów, opozycjonista z czasów PRL, trafić do Berlina (opozycjonista Aleksiej Nawalny), wyjaśnić domniemaną próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, prawdopodobne otrucie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, doprowadzić do choroby opozycjonisty, konflikt o rosyjskiego opozycjonistę w śpiączce – 2; otrucie – wskazywać na próbę otrucia, sprawa otrucia Aleksieja Nawalnego, oskarżenia o otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, próba otrucia / sprawa prawdopodobnego otrucia Aleksieja Nawalnego – 2; zakażenie – zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARRS-CoV-2 / COVID-19, nowe zakażenie koronawirusem, potwierdzić powtórne zakażenie SARS-CoV-2 (Hongkong), ileś ognisk zakażeń koronawirusem gdzieś, ryzyko zakażenia koronawirusem, paść gdzieś (kolejny rekord zakażeń koronawirusem), potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, wykryć ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, odnotować ileś nowych / przypadków / zakażeń koronawirusem gdzieś, liczba zakażeń COVID-19, X (nazwa regionu) w czołowce zakażeń koronawirusem, poinformować o zakażeniach koronawirusem gdzieś, bilans / szczyt zakażeń koronawirusem, być w szkołach (zakażenia koronawirusem), rosnąć gdzieś (liczba zakażeń koronawirusem, zakażenie koronawirusem / COVID-19 / SARS-CoV-2 / wirusem z Wuhan, nowe zakażenia koronawirusem gdzieś, ileś zakażeń / liczba dobowa zakażeń koronawirusem, przyrost zakażeń koronawirusem, wiadomość o zakażeniach koronawirusem pracowników i pacjentów, potwierdzić u kogoś gdzieś zakażenie koronawirusem, nowe przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, potwierdzić po raz drugi zakażenie COVID-19 u kogoś w Europie, dużo zakażeń koronawirusem w Polsce, lokalne zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / wirusem z Wuhan / groźnym patogenem, wykryć / potwierdzić / stwierdzić / wykluczyć u kogoś zakażenie koronawirusem gdzieś, transport publiczny – prawdopodobne miejsce zakażenia koronawirusem (Petersburg), wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem, izolować kogoś z powodu zakażenia koronawirusem, izolacja związana z zakażeniem koronawirusem, nowe / przypadki / zakażenia koronawirusem, ognisko zakażeń koronawirusem, narazić się na zakażenie koronawirusem, bać się zakażenia / strach przed zakażeniem koronawirusem, blisko rekordu zakażeń koronawirusem, ostry przebieg zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / koronawirusem // wirusem SARS-CoV-2 / COVID-19 / wirusem z Wuhan, wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem, rekordowa / liczba zakażeń koronawirusem, podejrzewać zakażenie koronawirusem, jesienią kilka tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie, ujawnić nowe zakażenie koronawirusem, zmaleć (dynamika zakażeń koronawirusem), paść gdzieś (rekord zakażeń koronawirusem), nowe / kolejne zakażenia, ileś zakażeń, przypadki zakażenia koronawirusem, informacje o zakażeniach koronawirusem, potwierdzić / wykryć u kogoś gdzieś zakażenie koronawirusem, dojść do zakażenia koronawirusem, ryzyko / możliwość zakażenia koronawirusem, nie dopuścić do zakażenia koronawirusem, umierać w wyniku zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem / COVID-19 / wirusem SARS-CoV-2, wysoka liczba zakażeń koronawirusem, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, zemrzeć z powodu zakażenia koronawirusem, nowe przypadki zakażenia koronawirusem, przybyć gdzieś (ileś zakażeń koronawirusem), zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2 / COVID-19, zakażenie koronawirusem gdzieś, ognisko zakażeń koronawirusem, ryzyko zakażenia koronawirusem, nowe zakażenia SARS-CoV-2, stwierdzić / potwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, nowe / kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, poinformować o kolejnych zakażeniach COVID-19, odnotować ileś zakażeń koronawirusem w Polsce, brylować w statystykach (zakażenia skądś), mocno bić gdzieś (licznik zakażeń koronawirusem), bilans zakażeń, nie być dnia wolnego od zakażeń koronawirusem gdzieś, wzrosnąć (liczba zakażeń koronawirusem), duża liczba zakażeń koronawirusem gdzieś – 6; opozycja – białoruska / rosyjska opozycja, działacz opozycji, Rada Koordynacyjna opozycji (Białoruś), głód sukcesu opozycji, zapraszać opozycję na rozmowy o Białorusi (premier), myśleć dalekosiężnie / mieć większość / ogłosić coś swoim sukcesem (opozycja) – 1; nauka – nauka zdalna, nauka w szkole, nauka dzieci, rozwój nauki, nauka zawodu, chęć do nauki, poprowadzić tradycyjną naukę, prowadzić naukę w trybie zdalnym, wracać do nauki zdalnej, Epi-Centrum Nauki (Białystok), Polska Akademia Nauk, ktoś o nauce w szkołach, grupowa nauka pływania, tradycyjny model nauki, szukać pomysłu na wprowadzenie nauki hybrydowej, tryb prowadzenia nauki, dni nauki szkolnej, decydować o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach, zacząć naukę zdalnie, nauka hybrydowa / stacjonarna / zdalna, przynosić wiele rozwiązań (nauka), rozpocząć naukę kiedyś, Wydział Nauk Historycznych UMK, nauka: hybrydowa / zdalna / normalna / stracona, dni wolne od nauki, zacząć / zaczynać / rozpocząć kiedyś naukę, wyglądać jakoś (nauka w czasie koronawirusa), zaczynać naukę od wielkiej improwizacji, nauka / powrót nauki w szkołach, przejść na naukę zdalną, nauka gdzieś, widzieć jakoś naukę w szkole – 4; szkoła – móc rozpocząć rok szkolny 20/21 nieco później (szkoły z powiatów w żółtej i czerwonej strefie), wracać do szkół bez maseczek, dyrektor / dyrektorka szkoły, przenosić wirusa między szkołami, szkoły przygotowane na powrót dzieci, nauka w szkole, powrót / dzieci / do szkoły, chcieć powrotu do szkół. móc wrócić do szkół, rozpocząć naukę zdalnie (szkoły), nosić maseczki w szkołach (Szkocja), dziać się w szkole, wrócić do szkoły, wracać do szkół, szkoły gdzieś, rekomendować nauczanie hybrydowe w krakowskich szkołach (tydzień w klasie tydzień w domu), zamknąć większość szkół (Seul, Korea Południowa), Konferencja Rektorów Akademickich Szkół w Polsce, (nie) pójść do szkoły pierwszego września, wrócić / wracać do szkół, nauka stacjonarna w szkołach, powrót / uczniów / do szkoły, zajęcia w szkołach, jedna szkoła gdzieś, dyrektorzy jakichś szkół gdzieś, nauczanie w szkołach, funkcjonować podczas pandemii (szkoły gdzieś), otwarcie szkół, kierować szkołą podczas pandemii, obowiązek noszenia maseczek w szkole, posyłać do szkoły tylko zdrowe dziecko, jechać do szkół (maski), zorganizować półkolonie w szkole, podjąć decyzję w sprawie szkół, wysłać do szkół wszystkie dzieci naraz, nie determinować zamknięcia szkół (bycie w żółtej strefie), wcielać dzieci do szkół z internatem, wprowadzać coś do szkół, podzielić szkoły na sektory, wrócić do zupełnie innej szkoły, kwestia zakrywania twarzy w szkołach, powrót do szkół w dobie pandemii, zajęcia w szkołach, szkoła średnia gdzieś, prowadzić jakieś szkoły, iść do szkoły, chodzić do szkoły, dyrektor / wicedyrektorka szkoły, obowiązywać w szkołach, wystąpić o coś / podlegać komuś (szkoły), obostrzenia dotyczące szkół, narzucić szkołom specjalne wytyczne, przygotować szkoły do otwarcia, dzieci w szkołach w maskach (Hiszpania), nie mieć prawa samodzielnie zamykać szkół, przywitać szkołę, nie odbierać wnuków ze szkół (Francja), uciekać ze szkół, ogłosić zamknięcie szkół, wrócić do szkoły, 30-lecie katechezy / nauczania religii w szkole, nie chcieć posyłać dzieci do szkół, spór o maseczki w szkołach (Włochy),  zarządzać szkołą, dystans w szkole,zaopatrzenie szkół, szkoła w pandemii / w czasie epidemii koronawirusa, wpuścić dziecko do szkoły, nauka w szkoły, szkoły gdzieś, zostawić szkołę dla pracy samorządowej, izolatka w każdej szkole, zatłoczone szkoły, wysyłać dzieci do szkół, lekcje religii w szkole, bezpieczna droga do szkoły, pójść do szkół, otwierać wszystkie szkoły, wstrzymywać ruch wokół szkół, zakup sprzętu komputerowego do szkół, dyrektor / dyrektorka / dyrekcja szkoły, zajęcia w szkołach, nakazywać otwarcie szkół, wsparcie rządu dla jakichś szkół, trudny / powrót uczniów do szkół, odległa szkoła, wkraczać do szkół w Hongkongu (cenzura), podejrzewać zakażenie koronawirusem w szkole, przeprowadzać elektroniczny nabór do szkół, dyrektor szkoły, móc oznaczać pozew (zakażenie koronawirusem w szkole), wracać / wrócić / iść / pójść do szkoły, powrót do szkoły, szkoła potrzebna nie tylko uczniom, zajęcia w szkole / szkoła w czasie pandemii, zamykać szkoły w czerwonych strefach, szkoły przygotowane na nowy rok szkolny, przygotować szkoły do nauczania w czasie epidemii / do powrotu stacjonarnych lekcji w warunkach epidemii, jakieś / niepubliczne / miejskie szkoły, obnażyć patologie polskiej szkoły, antycovidowe zasady w szkołach, zostać w szkole (pasjonaci), otwarcie szkół – 5; edukacja – reforma edukacji, ministerstwo / resort edukacji, minister / była wiceminister edukacji, sposób edukacji, edukacja tradycyjna, sekretarz do spraw edukacji (Szkocja), komisja edukacji, minister / wiceminister edukacji narodowej, publiczna edukacja, czas i spokój potrzebne w edukacji, system edukacji, historia edukacji, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji – 2; wszczęcie – odmówić wszczęcia postępowania / śledztwa w jakiejś sprawie – 1; śpiączka – być w śpiączce, opozycjonista w śpiączce, wpaść w śpiączkę, nie wybudzić się ze śpiączki – 1; pandemia – pandemia koronawirusa, początek / wybuch / środek / doba / czas / skutki pandemii, pisarze o pandemii, druga fala pandemii, uderzać w podróże / trwać / zwiększyć popyt na cyfrową rozrywkę / wyhamować sezonową grypę na półkuli południowej (pandemia koronawirusa), stracić 70% turystów z powodu pandemii (Włochy), funkcjonować podczas pandemii, coś ze względu na pandemię / w związku z pandemią, liczyć na klientów w pandemii, podnosić się mozolnie po pandemii, sezon niepewny z powodu pandemii – 1; fala – wywołać falę oburzenia, fala zawałów serca (Japonia), fala roszczeń o odszkodowanie, ponieść kogoś (nowa fala), fala aresztowań w związku z protestami w Hongkongu, druga fala pandemii koronawirusa / zachorowań / koronawirusa, fale o wysokości 6 metrów (huragan) – 1; ostrzeżenie – wydać ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z porywistym wiatrem i gradem, ostrzeżenie przed silnym wiatrem / burzami / gwałtowną zmianą pogody, ostrzeżenie dla X (nazwa miasta / regionu / województwa), sprawdzić się (ostrzeżenie meteorologiczne), najpierw ostrzeżenie, wydać trzeci – najwyższy stopień ostrzeżenia / ostrzeżenie któregoś stopnia przed ekstremalnymi burzami, ostrzeżenie dla X-a (nazwa regionu) przed zmianą pogody, obowiązywać gdzieś (ostrzeżenie któregoś stopnia), dotyczyć X-a (ostrzeżenie) – 2; grad – opady gradu, móc spaść (grad), burze z porywistym wiatrem i gradem, przechodzić którędyś (bardzo silne burze z gradem), spodziewać się gdzieś (gwałtownych burz z gradem), przestrzegać jakichś mieszkańców przed burzami z gradem, lecieć z nieba (ogromny grad wielkości piłek od ping ponga), opady / dużego / gradu o średnicy dwóch centymetrów, grad, wichura i ściana deszczu gdzieś, burze z gradem, móc wystąpić (burze z gradem), towarzyszyć gwałtownym burzom (grad) – 2; wiatr – podmuchy / porywy wiatru, silny / bardzo silny / porywisty / huraganowy wiatr, powalić drzewo (wiatr), nawałnicowe / niszczące porywy wiatru, porywy wiatru do x km/h, silny / porywisty wiatr, bardzo mocno wiać gdzieś (wiatr), podmuch wiatru, ostrzeżenie przed wiatrem – 2; burza – burze z silnym wiatrem, ileś interwencji straży w związku z burzami, burza nad czymś / gdzieś, wielka burza, przestrzegać przed burzami z gradem, coś zagrożonego burzami, spodziewać się gwałtownych burz, burza z opadem gradu, przechodzić którędyś (bardzo silne burze), ostrzeżenie przed groźnymi burzami, przetaczać się przez coś (burze), czekać nas (burze), towarzyszyć burzom (porywisty wiatr); burza w Internecieprzejść którędyś (gwałtowna / potężna burza i ogromna ulewa), kierować się w którąś stronę (burza), burza gdzieś, ekstremalne burze, nadciągać skądś nad coś (gigantyczna / burza), silne burze z gradem, wydać ostrzeżenie trzeciego stopnia / ostrzegać przed burzami z gradem i porywami wiatru do x km/h, móc wystąpić (burze z gradem, łowca burz, iść dokądś (silne burze z gradem i porywistym wiatrem), przetaczać się przez coś (silne burze), czekać nas (burze); „kto sieje wiatr, zbiera burzę” – 2; kwarantanna – ktoś na kwarantannie, objąć kwarantanną, wysłać na kwarantannę, zdjąć kwarantannę, utknąć na kwarantannie, przeszkodzić w czymś (kwarantanna), krótsza kwarantanna, zmiana zasad kwarantanny, obowiązkowa kwarantanna, być na kwarantannie, skrócić kwarantannę, potrzeba kwarantanny dla kogoś, wakacje na kwarantannie – 1; powrót – powrót skądś / dokądś / do czegoś: powrót z wakacji / z zagranicy, powrót do szkoły / do zajęć lekcyjnych / na zaplecze ekstraklasy, powrót do wzrostu (gospodarczego), podjąć ryzyko powrotu, niechętni powrotowi do szkół, fakt powrotu, przesuwać powrót, czyjś / czegoś powrót skądś dokądś: z wakacji / do pracy / z mundialu / do szkoły / do biura / do normalności / z ojczyzny do Italii / do lat dziewięćdziesiątych, powrót piłkarza / uczniów / nauki w szkołach, konieczność powrotu dzieci do szkoły – 2; uczeń – powrót uczniów do szkół, rady dla uczniów, przygotować najlepiej uczniów do matury gdzieś, uczniowie starszych klas,wracać do ławek szkolnych (uczniowie), zatrzymanie ucznia w domu – naruszeniem obowiązku szkolnego, przywitać jakoś szkołę gdzieś (uczniowie), jacyś uczniowie, kwarantanna dla uczniów, uczyć się zdalnie / odbywać naukę zdalną gdzieś (uczniowie), nauczyciele i uczniowie, bezpieczeństwo uczniów, poddawać uczniów testom, mierzyć temperaturę uczniom, testy na koronawirusa dla uczniów, nosić przyłbice w czasie lekcji (uczniowie na Podkarpaciu), móc pracować podczas kwarantanny (nauczyciele i uczniowie), bezpieczny powrót uczniów do szkół, nosić maseczki (uczniowie gdzieś), zalecić uczniom nosić maseczki, przyjąć uczniów po wielomiesięcznej przerwie, dotrzeć bezpiecznie na miejsce / wracać do zatłoczonych szkół // do normalnych zajęć / móc zarazić się wszędzie / mieć kontakt z wieloma różnymi ludźmi (uczniowie), chory uczeń, potwierdzić zakażenie koronawirusem u ucznia, klasy pełne uczniów – 2; wzrost –  wzrost gospodarczy, drastyczny / gwałtowny / dobowy wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem // diagnozowanych przypadków koronawirusa gdzieś, wzrost zachorowań, wzrost liczby zakażonych koronawirusem, odnotować wzrost, przyszły wzrost wartości gruntu – 1; obostrzenie – objąć dodatkowymi obostrzeniami, wprowadzić bardziej rygorystyczne / surowsze / lokalne obostrzenia gdzieś, zagrozić (obostrzenia), obostrzenia dotyczące szkół / związane z pandemią SARS-CoV-2 – 1; sanepid – powiatowy sanepid, zgoda / decyzja sanepidu, usłyszeć coś w sanepidzie, pracownicy sanepidów, zaskoczyć kogoś / poszukiwać pasażerów jakiegoś pociągu / nie wyrabiać się / odetkać się / zablokować coś / nie zgadzać się na coś / wysłać kogoś na kwarantannę / poinformować o czymś (sanepid) – 1; strefa – czerwona / żółta / szara / specjalna strefa, lista stref, włączyć coś do strefy, strefa: kibicowania / płatnego parkowania / gastro / food court / COVID-19, strefa żółta / czerwona, strefa COVID-19, kwalifikowanie powiatów do jakichś stref, nauczanie w jakiejś strefie, strefa płatnego parkowania, wprowadzanie jakiejś strefy, objąć powiat jakąś strefą, różnić się (strefy), Strefa Gazy – 2; rodzice – czyiś rodzice, wydać zalecenia dla rodziców, ścigać rodziców, warsztaty dla rodziców, znieczulać rodziców, zaniepokojeni rodzice, opinie rodziców, mieć kontakt z rodzicami, pytania rodziców, musieć porzucić rodzinny dom / przeczytać o czymś w komunikacie / bać się nowego roku szkolnego / musieć brać zasiłki lub zwolnienia / zadawać pytania (czyiś rodzice) – 1; dziecko – nie / zagrażać dzieciom (COVID-19), wysyłać dzieci do szkół, badać dziecko na wejściu do szkoły, przeznaczyć oddział covidowy dla dzieci, rehabilitacja dzieci, obrażać dziecko, renta dla dzieci, jakieś dzieci, urodzić pierwsze dziecko, mieć dzieci, seksualizacja dzieci, dowozić dzieci, autobus z dziećmi, dobrostan dzieci zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, bawić się gdzieś / zacząć rok szkolny / znęcać się nad szczeniakiem / przyjść na świat / rozwijać umiejętności / pójść // wracać do szkół / potrzebować powrotu do szkoły (dzieci), dzieci wśród chorych, warsztaty artystyczne dla dzieci, molestować dzieci, pomoc dzieciom, psychologia dziecka, wpuścić dziecko do szkoły – 1; wakacje – ostatni weekend wakacji, powroty z wakacji, koniec / finał wakacji, wakacje 2020, dobiegać końca (wakacje), ostatni weekend wakacji, pożegnanie wakacji, koniec wakacji, otworzyć coś przed wakacjami, wybrać się na wakacje, tegoroczne wakacje – 2;  nauczyciel – zaszczepić chętnych nauczycieli na grypę, zafundować nauczycielom szczepionkę na grypę, proponować darmowe szczepienia na grypę dla nauczycieli, doświadczony / zaniepokojony nauczyciel, móc pracować podczas kwarantanny (nauczyciel i uczeń), zobaczyć nauczycieli, opinie nauczycieli, podzielić nauczycieli, zacząć myśleć autonomicznie (nauczyciele) – 1; lekcja – lekcje zdalne / normalne / online / na powietrzu gdzieś, rozpocząć lekcje, czas lekcji, lekcje religii w szkole, plany lekcji, wpuścić ucznia na lekcje – 1; solidarność – wyrazy solidarności z osobami represjonowanymi obecnie, stać w łańcuchu solidarności, mieć poczucie solidarności z zawodem nauczyciela, gest solidarności, akcja solidarności z Białorusią, zgubić legendę pierwszej Solidarności, dwa konkurencyjne mity Solidarności, projekcja znaku „Solidarność” na figurze Chrystusa w Rio de Janeiro, jakaś „Solidarność”, upamiętnić czterdziestolecie NSZZ „Solidarność” znaczkiem, „Solidarność Walcząca”, marsz solidarności z Białorusinami, Krzyż Wolności i Solidarności, Europejskie Centrum Solidarności, zacząć się od czegoś („Solidarność”), 40. rocznica powstania „Solidarności”, wyrazy solidarności z represjonowanymi obecnie osobami, solidarność – stawanie murem za zagrożonym, twórcy „Solidarności”, jakaś „Solidarność” gdzieś, dzisiejsza „Solidarność” – 2; noc – przejść / przetoczyć się / wystąpić w nocy (gwałtowne burze), ostrzeżenie przed burzami z gradem w nocy, prognozy na noc z soboty na niedzielę, zablokować dostęp do portali internetowych w nocy z piątku na sobotę (Białoruś), w nocy – silne burze – 1; rura – awaria rury przesyłowej do oczyszczalni „Czajka” – 1; ścieki – oczyszczalnia ścieków, zrzucać ścieki bezpośrednio do Wisły, płynąć do Wisły (ścieki), gospodarować ściekami, oczyszczalnia ścieków, zrzucać ścieki / zrzut ścieków do Wisły, wpadać do Wisły (ścieki), doprowadzać ścieki do oczyszczalni – 2; oczyszczalnia – oczyszczalnia ścieków „Czajka”, przesyłać nieczystości do oczyszczalni „Czajka”, awaria rury przesyłowej do oczyszczalni „Czajka”, oczyszczalnia ścieków, doprowadzać ścieki do oczyszczalni, przesyłać nieczystości do oczyszczalni ścieków, wzywać do budowy nowej oczyszczalni ścieków w Warszawie, jedna gigantyczna oczyszczalnia, układ przesyłowy oczyszczalni – 2; awaria – awaria kolektorów przesyłających nieczystości o oczyszczalni ścieków „Czajka”, dojść do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni „Czajka”, mieć awarię kolektora, awaria rury w „Czajce”, awaria rurociągu / rury przesyłowej / kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni / miejskiego układu przesyłowego oczyszczalni ścieków, ktoś o awarii, sprawa awarii, walczyć z kolejną awarią „Czajki”, odnosić się do awarii, przyczyny awarii, dojść do awarii w tunelu pod dnem Wisły – 2; kolektor – kolektor doprowadzający ścieki do oczyszczalni, uszkodzony kolektor, awaria kolektora do”Czajki”, wadliwy kolektor, kolektor sanitarny (Olsztyn) – 1; rurociąg – rurociąg przesyłający nieczystości do oczyszczalni ścieków, rurociąg do wyrzucenia?, nie nadawać się do niczego? / móc być do wyrzucenia (rurociąg), tymczasowy rurociąg, projekt rurociągu – 1;
  • przymiotników: koordynacyjny – opozycyjna Rada Koordynacyjna do spraw przekazania władzy na Białorusi, wejść do Rady Koordynacyjnej opozycji (Białoruś) – 1; jednoimienny – szpital jednoimienny – 1; białoruski – białoruska Joanna d’Arc z przypadku / opozycja / propaganda absurdu, białoruskie barwy, Białoruska Cerkiew Prawosławna, Białoruski Sąd Najwyższy, białoruski student / portal internetowy, białoruska milicja / flaga, białoruskie społeczeństwo, białoruskie sprawy, mówić po białorusku, białoruski urzędnik / resort obrony / opór wobec władzy, białoruska flaga / milicja / świadomość / tożsamość / Rada Koordynacyjna, białoruskie państwo – 3; szkolny – rok szkolny, szkolny budżet / korytarz, rok szkolny, szkolna nauka, rok szkolny, obowiązek szkolny, rok szkolny, szkolna sala – 4; silny –  silny: ekstremalnie huragan / bardzo wiatr / rywal, silna burza, silne wzburzenie – 1; hybrydowy – hybrydowy model / tryb, hybrydowa nauka, hybrydowe nauczanie – 1; żółty – żółta strefa, żółty powiat – 1; przesyłowy – rura przesyłowa, układ przesyłowy, rura przesyłowa – 2;
  • czasowników: wszcząć – musieć wszcząć niezależne i transparentne dochodzenie w jakiejś sprawie, wszcząć postępowanie karne, wszcząć dochodzenie – 1; ostrzegać – ostrzegać (meteorolodzy / eksperci), ostrzegać przed: groźnymi burzami z gradem i silnym wiatrem / wichurami / koronawirusem – 1; obowiązywać – obowiązywać odkądś / gdzieś: zakaz lotów do Polski / ruch jednokierunkowy / hybrydowe nauczanie / dodatkowe obostrzenia / reżim sanitarny / nowe zasady – 1; rozpocząć – rozpocząć coś kiedyś gdzieś: US Open / nowy rok szkolny / naukę / wojnę / współpracę / akcję „Powrót” / wyścig / zmagania / rekrutację / zgrupowanie / objazd / oczyszczanie / VI Edycję Małopolskich Szlaków Kolejowych – 1;
  • imion i nazwisk: Aleksiej Nawalny – walka o życie Aleksieja Nawalnego, stan Nawalnego stabilnie ciężki, Aleksiej Nawalny – pacjent polityczny, ktoś o Nawalnym, w organizmie Nawalnego trucizna, opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny otruty, Aleksiej Nawalny po badaniach w Niemczech, sprawa Aleksieja Nawalnego, poprzeć dochodzenie w sprawie Aleksieja Nawalnego, ktoś o Nawalnym, zbadać sytuację wokół wypadku Nawalnego, choroba Nawalnego, oskarżenia o otrucie Nawalnego, wszczynać śledztwo w sprawie Nawalnego, próba otrucia Aleksieja Nawalnego – 2;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Białoruś – fundusz pomocy dla Białorusi, sytuacja na Białorusi, planować interwencję na Białorusi, wybory prezydenckie na Białorusi, nauczyciel to na Białorusi fałszerz, lider Białorusi, być demokratyczna i niezależna (Białoruś), posiedzenie komisji PE w sprawie Białorusi, stolica Białorusi, połączenia telefoniczne z Białorusią, ambasador Białorusi, terytorium Białorusi, popierać przemiany na Białorusi, żądać respektowania na Białorusi praw człowieka i obywatela, protesty na Białorusi, prodemokratyczni mieszkańcy Białorusi, rozmowy w sprawie Białorusi, weekend na Białorusi, prezydent Białorusi, Sąd Najwyższy Białorusi, obronić Białoruś przed czymś, zaangażowanie na rzecz Białorusi w PE, praca o Białorusi, burgery dla Białorusi, powyborcze protesty na Białorusi, poszanowanie integralności terytorialnej Białorusi, barwy demokratycznej Białorusi, stworzyć żywy łańcuch dla Białorusi, być większością na Białorusi, historia niepodległej Białorusi, ZASP solidarny z Białorusią, „Solidarni z Białorusią”, na unijnej liście sankcyjnej 15-20 osób z Białorusi, ostrzegać przed nakładaniem sankcji na Białoruś, obywatele Białorusi, uciekinierzy / osoby z Białorusi, utrzymywać coś (Białoruś), sprawa Białorusi, wydarzenia / sytuacja na Białorusi, suwerenność, niepodległość, niezależność i wolność Białorusi – największe wartości, polska pomoc dla Białorusi, wspierać wolną Białoruś, lista sankcyjna za fałszerstwa i przemoc na Białorusi, władze europejskich stolic solidarne z Białorusią, wiec solidarności z Białorusią, sfałszowane wybory prezydenckie na Białorusi, Polska ambasadorem wolnej Białorusi, rozmowy na temat Białorusi, kryzys na Białorusi, akcje protestu na Białorusi, wzywać do wolnych wyborów na Białorusi, byt Polaków na Białorusi, oświadczenie w sprawie Białorusi, ludobójstwo na Białorusi, solidarni z Białorusią, zmiany na Białorusi, temat spotkania – Białoruś, nie wpuścić czegoś na Białoruś, represjonować kogoś na Białorusi, rozpad Białorusi, sądy na Białorusi, sprawy Białorusi, sytuacja na Białorusi, na razie nie wysyłać rosyjskich sił na Białoruś, móc wysłać rezerwę sił MSW na Białoruś, Rosja gotowa do militarnej interwencji na Białorusi, ambasador / władze Białorusi, szukać zysku na Białorusi, grupa przyjaciół z Białorusi, wycofać się z planów interwencji zbrojnej na Białorusi, nie ingerować na Białorusi, grać / wygrywać na Białorusi, ważyć słowa o Białorusi, rozpoczynać ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską (Białoruś), ewoluować w negatywnym kierunku (sytuacja na Białorusi), interweniować na Białorusi, nie użyć sil na Białorusi, wstrzymać kontakty z Białorusią (Ukraina),konflikt na Białorusi, ambasada Białorusi, sprawy Białorusi, prezydent Białorusi, sfałszowane wybory prezydenckie na Białorusi, zarabiać na kolejowym tranzycie z Chin do Europy (Białoruś), protestować na Białorusi (kobiety), poparcie dla demokratów Białorusi, pracować na Białorusi, władze Białorusi, uznawać wybór prezydenta Białorusi (Putin), obywatel / obywatelka Białorusi, profesor z Białorusi, pozbawić dziennikarzy akredytacji na Białorusi, zablokować niezależne portale internetowe na Białorusi, miasto / stolica Białorusi, kościoły na Białorusi, prezydent Białorusi, nie ustawać (protesty na Białorusi), wstrząsnąć Białorusią (demonstracje), sfałszowanie wyborów prezydenckich na Białorusi, były ambasador Białorusi w Polsce, protestować przeciwko zatrzymaniom dziennikarzy na Białorusi, relacjonować wydarzenia na Białorusi – 7; LGBT – osoba / aktywista LGBT, wirus / ideologia LGBT, manifestacja LGBT, stanąć w obronie LGBT, czyjaś wypowiedź / czyjeś słowa o LGBT / dotyczące LGBT, móc na długo pozostać paliwem w politycznych sporach (LGBT), gminy wolne od LGBT, osoba / aktywistka / chór / społeczność / środowisko / ruch LGBT, lobby LGBT, ideologia LGBT, strefa wolna od LGBT, pogromca LGBT, Konferencja Episkopatu Polski o LGBT+ – 2; COVID – 19 – pacjent / dziecko z COVID-19, test na COVID-19, przeciwdziałać COVID-19, zemrzeć na COVID-19, nie odpuszczać gdzieś (COVID-19), zachorować / zachorowanie / ktoś chory na COVID-19, epidemia COVID-19, kolejna ofiara COVID-19 gdzieś, zakażenie COVID-19, przypadek COVID-19, szczepionka na COVID-19, szczepić przeciwko COVID-19, zmagać się z COVID-19, epidemia / pandemia COVID-19, nowe przypadki COVID-19, zgony / zemrzeć na COVID-19, zapobieganie COVID-19, potwierdzić COVID-19 / zakażenie COVID-19 u kogoś gdzieś, dane o chorych na COVID-19, test na COVID-19, dziecko z COVID-19, narazić się na ostry przebieg COVID-19, pierwsze przypadki reinfekcji COVID-19 w Europie, choroba COVID-19, zachorowanie na COVID-19, ktoś chory na COVID-19, ofiara COVID-19, odnotować ileś zakażeń COVID-19, szczepionka przeciwko COVID-19, skutki COVID-19 – 2; SARS-CoV-2 – koronawirus / wirus SARS-CoV-2, walka z epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, przypadki / liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2, pacjent zakażony SARS-CoV-2, infekcja SARS-CoV-2, testy na koronawirusa SARS-CoV-2 – 1; Mińsk – demonstracja / zatrzymania w Mińsku, milicja w Mińsku, centrum Mińska, władze w Mińsku, wywozić zwycięstwo z Mińska, Dynamo Mińsk – 1; Wisła – wpadać / wlewać się do Wisły (ścieki), płynąć Wisłą (fekalia), zrzucać ścieki do Wisły, skażenie Wisły, Wisła Kraków – 1; Czajka – warszawska oczyszczalnia ścieków „Czajka”, katastrofalna / awaria „Czajki”, awaria rury przesyłowej do „Czajki”, oczyszczalnia ścieków „Czajka”, awaria „Czajki”, jedna „Czajka” nie wystarczy, tunel „Czajki”, walczyć z kolejną awarią „Czajki”, naprawy w „Czajce” – 2;
Previous Article
Next Article