Słowa dnia między 24 lutego a 2 marca 2014 r.

Podziel się

Na przełomie lutego i marca w polskich tekstach informacyjnych wyższą niż zwykle frekwencję uzyskały formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: pączek; trawa – w połączeniu typu: wypalanie traw; separatyzmpróby separatyzmu, zagrożenie separatyzmem kontrolowany separatyzm; wertepy: – zagubić coś w wertepach; publicystykafabularyzowana publicystyka; bulwarówkaniemiecka bulwarówka; gazda; oligarcha; nożownik grupa nożowników, banda nożowników;

– przymiotników: rotacyjny  – w połączeniu typu: rotacyjne przywództwo; buforowystrefa buforowa; tłustytłusty czwartek; hematologicznyoddział hematologiczny; świńskiświńska grypa; głuchyosoby głuche; tańczącytańczące uczennice; prorosyjskiprorosyjskie władze, prorosyjskie demonstracie, prorosyjski wiecwyklętyżołnierze wyklęci;

– czasowników: wypalać – w połączeniu typu: wypalanie traw; zdławićzdławienie protestów; mazaćmazać czymś po ścianie; wykropkowaćwykropkowane słowo; fabularyzowaćfabularyzowana publicystyka; spłoszyćspłoszyć się; ostrzegać; współżyćwspółżyć z kimś, skazany za współżycie z kimś; naśmiewaćnaśmiewać się z kogoś;

– wykrzykników: precz – w połączeniach typu: precz z komuną, ręce precz od Ukrainy;

– imion i nazwisk:  Harold Ramis; Tadeusz Cymański; Ołeksandr Turczynow; Paco de Lucia; Alain Resnais;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: OMON (Отряд Mобильный Особого Назначения 'Oddział Mobilny Specjalnego Przeznaczenia');  ZIT  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – w połączeniu typu:siedziba ZIT-u; Krym (Krymska Republika Autonomiczna należąca do Ukrainy lub półwysyp nad Morzem Czarnym) – ostrzegać Krym; uznawać Krym za swój, autonomia Krymu; wydarzenia na Krymie; Tatar; 

Previous Article
Next Article