Słowa dnia między 25 a 31 maja 2020 roku

Podziel się

W tym okresie maja br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

 

  • rzeczowników:

klasa – zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III, łączenie klas z powodu niskiej frekwencji – 1;

zakażenie – nowe / kolejne / aktywne przypadki zakażenia koronawirusem, śmiertelne ofiary zakażenia, potwierdzić / stwierdzić / zdiagnozować zakażenie, ogniska zakażeń, objawy zakażenia, wzrost liczby zakażeń w Syrii, gminy wolne od zakażeń, testy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykrycie zakażeń, zakażenie Sars-CoV-2, przodować w liczbie zakażeń, seria zakażeń w X, masowe zakażenia, zakażenie wirusem z Wuhan, bać się zakażenia, zakażenia bezobjawowe, bilans zakażeń, obawa przed zakażeniem, ryzyko zakażenia, wykryć zakażenie, zakażenie koronawirusem kogoś, wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, ileś nowych wykrytych przypadków zakażenia / zakażeń koronawirusem u kogoś gdzieś, bez nowych zakażeń gdzieś, najwięcej zakażeń koronawirusem gdzieś – 6;

pandemia – pandemia koronawirusa, walka z pandemią, regiony najmocniej dotknięte pandemią, pielgrzymka na Jasną Górę w czasie pandemii, otwieranie przedszkoli po przerwie z powodu pandemii, unijny fundusz odbudowy po pandemii, ponad 1000 śmiertelnych ofiar pandemii w Polsce, wyhamować pandemię, kryzys związany z pandemią, zamykanie szpitali jednoimiennych w dobie pandemii, powrót do stanu sprzed pandemii, żniwo pandemii, wzrost bezrobocia po wybuchu pandemii, kryzys wywołany przez pandemię, sytuacja spowodowana pandemią, uderzenie pandemii w unijnych tłumaczy / w kraj X, pogłębienie nierówności w pandemii, przeczekać pandemię, odmrażanie handlu po pandemii, koszty pandemii, centrum pandemii, zapanować nad pandemią, skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki, organizacja przez TVP koncertu z okazji Dnia Matki mimo pandemii, wpływ pandemii na emocje i więzi społeczne, ludzie uwięzieni przez pandemię w domach, (nie) poradzić sobie z pandemią, trudny powrót do stanu sprzed pandemii w lotnictwie pasażerskim, możliwość „odwieszenia” miejskiego biletu okresowego zawieszonego na czas pandemii, nietypowy przebieg pandemii w Polsce, modlitwy o przezwyciężenie pandemii, globalna / pandemia koronawirusa, czas / czasy / oblicze pandemii koronawirusa, coś: z powody pandemii / spowodowane pandemią / mimo pandemii / dzięki pandemii / przez pandemię / podczas pandemii / robić w pandemii / przed wybuchem pandemii / sprzed pandemii / od początku pandemii koronawirusa, świat po pandemii, odbić sobie straty po pandemii czyimś kosztem, pomoc w wychodzeniu z pandemii, wykorzystać pandemię do czegoś, wrócić po pandemii, mieć pandemię koronawirusa gdzieś, zwiększyć popyt na coś / zamrozić pensje // wynagrodzenia na dłużej / wywołać kryzys / uderzyć w finanse szpitali / utrudnić komuś życie / wymusić jakieś zasady / pokrzyżować jakieś plany (pandemia koronawirusa) – 7;

koronawirus – epidemia / pandemia koronawirusa, śmiertelne ofiary koronawirusa, testy na koronawirusa u pracowników sezonowych z zagranicy w rolnictwie, nowe ognisko koronawirusa w Szpitalu Wolskim w Warszawie, śmiertelne ofiary koronawirusa, przebadanie kogoś na obecność koronawirusa, pomoc w walce z koronawirusem, wykryć koronawirusa, wyleczyć kogoś z koronawirusa, pokonać koronawirusa, prace nad szczepionką na koronawirusa, szczepienia na koronawirusa, wpływ koronawirusa na gospodarkę, żniwo pandemii koronawirusa, ponowne otwarcie punktów krwiodawstwa zamkniętych z powodu koronawirusa, otwarcie bazyliki Mariackiej w Krakowie po przerwie spowodowanej przez koronawirusa, poszukiwanie skutecznego leku na koronawirusa, plan zbadania pracowników UJ na koronawirusa, zdiagnozować u kogoś koronawirusa, wkryć koronawirusa, szkoła w dobie koronawirusa, osoby zakażone koronawirusem, nowe / kolejne / potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, podejrzenie koronawirusa, wirus SARS-CoV-2, potocznie zwany koronawirusem, epidemia / pandemia koronawirusa, czas / doba koronawirusa, zlekceważyć objawy koronawirusa, mieć koronawirusa, statystyki dotyczące koronawirusa, badania na obecność koronawirusa u kogoś, nowy przypadek koronawirusa gdzieś, uniemożliwić przedostanie się koronawirusa dokądś, test na koronawirusa, ofiara koronawirusa SARS-CoV-2, zemrzeć na koronawirusa, wykryć u kogoś koronawirusa, wymyślić koronawirusa – 5;

rodzice – dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych, obawy rodziców przed wysłaniem dzieci do szkoły, powrót rodziców do pracy, pracujący rodzice – 1;

przypadek – nowe / kolejne / potwierdzone / wykryte / aktywne przypadki koronawirusa / COVID-19, zanotować X przypadków zakażeń, przypadki koronawirusa, nowe przypadki, pierwszy taki przypadek, przypadki zakażeń, przypadki COVID-19, zanotować/potwierdzić przypadki, studium przypadku – 2;

uczeń – powrót najmłodszych uczniów do szkół, zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3, możliwość skorzystania z konsultacji z profesorami przez uczniów klas ósmych i maturzystów – 1;

szkoła – odmrażanie szkół, praca zdalna szkół, otworzyć / otwierać szkoły, móc wrócić do szkoły (o uczniach klas 1-3), wracać do szkoły, pójść do szkoły, o szkołach: pozostać zamkniętym, prowadzić zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III – 1;

zgon – liczba zgonów na COVID-19, przybywać zgonów (na Dolnym Śląsku), kolejne zgony, spadek liczby zgonów (we Włoszech), 47 tys. zgonów na Wyspach Brytyjskich – 1;

epidemia – epidemia koronawirusa, być pozbawionym dochodu przez epidemię, straty wskutek epidemii, powrót na tory pociągów Intercity zawieszonych z powodu epidemii, koncert dla osób dotkniętych epidemią koronawirusa, zabezpieczyć biuro przed epidemią, ognisko epidemii, przepisy wprowadzone w związku z epidemią, wirtualne laboratoria w czasie epidemii, zakaz zgromadzeń z powodu epidemii, Polska w centrum epidemii, przedsiębiorcy poszkodowani przez epidemię, kroniki epidemii, utrata pracy podczas epidemii, luzowanie kolejnych obostrzeń wprowadzonych w czasie epidemii, znoszenie kolejnych restrykcji nakładanych w związku z epidemią, walka z epidemią, stan sprzed wybuchu epidemii, ofiary śmiertelne epidemii, liczba ofiar epidemii, przetrwać epidemię, możliwe chwilowe przygaszenie epidemii, podstępna epidemia, kryzys spowodowany epidemią, epidemia koronawirusa, czas / czasy / kronika epidemii koronawirusa, przydać się po epidemii, sprawdzić coś w epidemii, próby opanowania epidemii koronawirusa gdzieś, coś: z powodu epidemii koronawirusa / przez epidemię koronawirusa / od początku epidemii / związanego z epidemią koronawirusa / podczas epidemii koronawirusa / po epidemii, wywołać kryzys gdzieś / szaleć / skończyć się kiedyś / wygasać gdzieś / gasnąć gdzieś / rozszerzać się gdzieś / sprawić coś (epidemia koronawirusa / Covid-19), chcieć powstrzymać epidemię koronawirusa, ryzykować utratę kontroli nad epidemią koronawirusa, dane o epidemii koronawirusa gdzieś, liczba ofiar epidemii koronawirusa gdzieś, epidemia opanowana / nieopanowana – 3;

kino – zapowiedź odmrażania kin i teatrów od 6 czerwca przy zachowaniu rygorów sanitarnych (noszenie maseczek, ograniczona liczba widzów), zamknięcie Multipleksów, skazanie nożownika, który w 2018 roku urządził masakrę ww szczecińskim kinie, kina samochodowe np. w Rzeszowie i w Warszawie jako alternatywa dla tradycyjnych kin – 1;

teatr – odmrażanie teatrów, otwarcie kin i teatrów przy ograniczonej liczbie widzów, obowiązywanie restrykcji sanitarnych dla widzów w teatrach, teatry plenerowe, zamknięcie teatrów w związku z epidemią koronawirusa, warunki otwarcia kin i teatrów, próby w teatrach – 1;

obostrzenie – kolejne etapy zdejmowania / znoszenia obostrzeń, IV etap łagodzenia/ luzowania obostrzeń, obostrzenia w ośrodku dla uchodźców, obostrzenia w zwiedzaniu ogrodów zoologicznych, obostrzenia w transporcie autobusowym, zniesienie niektórych obostrzeń w kościołach (zniesienie limitu wiernych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu), kary za łamanie obostrzeń – 2;

rząd – rząd PiS, ogłoszenie przez rząd odmrożenia kin, zniesienie przez rząd obowiązku stałego noszenia maseczek (tj. na otwartej przestrzeni), sprawa zakupu maseczek bez certyfikatu przez rząd, zapowiedzi rządu ws. IV etapu odmrażania gospodarki, inwestycje rządu, oczekiwanie przedsiębiorców na pieniądze od rządu, decyzje rządu, znoszenie kolejnych obostrzeń przez rząd; rząd Chin, rząd centralny w Pekinie (w związku z antyrządowymi demonstracjami w Hongkongu) – 1;

aktywa – w połączeniu: minister aktywów państwowych (w związku z wotum nieufności wobec wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina) – 1;

zdrowie – Ministerstwo Zdrowia, resort zdrowia, minister zdrowia, szkodzić zdrowiu, zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia w sprawie plażowania, być okazem zdrowia, narażać zdrowie i życie innych ludzi, produkty ryzykowne dla zdrowia – 1;

wakacje – odblokowanie Grecji i innych krajów żyjących z turystyki podczas wakacji, reżim sanitarny na polskich plażach w czasie wakacji, bon turystyczny „1000 plus” na wakacje, wytyczne w sprawie wakacji dzieci i młodzieży, koszty krajowych wakacji w czasach koronawirusa w różnych miejscach, marzenia o wakacjach w leśniczówce nad jeziorem, nastroje przed wakacjami, wyjechać na wakacje – 1;

dyspensa – znieść / odwołać / odwoływać dyspensę od obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach / w niedzielnej mszy świętej // od mszy świętej, powszechna / ogólna dyspensa, udzielić dyspensy tylko dla osób w wieku 65 lat i więcej, dla wiernych z objawami infekcji oraz dla „tych, którzy czują obawę przed zarażeniem” – 1;

trójka – osierocić trójkę dzieci – 1;

ognisko – ognisko zakażeń koronawirusem, nowe ogniska, wykrycie ognisk zakażeń w niektórych warszawskich szpitalach – 1;

plakat – plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego (w Warszawie), uznanie za nielegalne rozwieszenia plakatów hejtujących min. Szumowskiego – 1;

protest – protesty w Minneapolis, fala protestów w USA, dojść gdzieś do protestów, zorganizować protest, mrożenie protestu, działania mrożące protesty, odmrożony protest (w związku z zezwoleniem na zgromadzenia niespontaniczne do 150 osób) – 1;

derby – 44. / dzisiejsze / niewiarygodne / szalone / wielkie / ekstraklasowe derby Trójmiasta, pierwsza połowa derbów – 1;

województwo – województwo jakieś, powiat województwa jakiegoś, nasze województwo, chorować / zakażenia koronwirusem w województwie jakimś, pochodzić z województw jakichś, mieszkańcy województwa jakiegoś, zarząd / samorząd / władza / marszałek / teren województwa jakiegoś, pochodzić z województwa jakiegoś, osoba z województwa jakiegoś, opady deszczu w iluś województwach – 1;

przerwa – długa /trzymiesięczna / ponadroczna przerwa, dwa tygodnie bez przerwy, remisować bezbramkowo do przerwy, otwierać się / otworzyć coś / powrócić do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem – 1;

wsparcie – potrzebować wsparcia, hasło „wsparcie i perspektywy rozwoju”. czyjeś wsparcie, wsparcie finansowe dla kogoś, wsparcie kogoś / czegoś, udzielić wsparcia komuś, prosić / apelować o wsparcie, ileś euro na wsparcie czegoś, otrzymać wsparcie od kogoś, przeznaczyć coś na wsparcie dla czegoś – 1;

przedsiębiorca – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, konta przedsiębiorców, jacyś przedsiębiorcy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, dostosowywać się do czegoś / moc coś uzyskać / uważać na coś / nie wykazywać czegoś / nie ujmować czegoś w księdze przychodów i rozchodów / przekazywać coś komuś (przedsiębiorca) – 1;

pasażer – informacja / wieści / zmiany dla pasażerów, czekać na coś (pasażerowie), czekać pasażerów (coś), więcej pasażerów gdzieś, wywoływać kontrowersje wśród pasażerów, tracić pasażerów, zwiększać limit pasażerów, przygotować pasażerów na zmiany, ścieżka pasażera – 1

 

  • przymiotników:

opiekuńczy – prowadzić / prowadzić zajęcia opiekuńcze w szkołach / dla klas 1-3, martwić się o zasiłek opiekuńczy, prace legislacyjne nad przedłużeniem dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca, wydłużyć / przedłużyć zasiłek opiekuńczy / okres pobierania z.o. – 1;

nowy – nowe zakażenia, nowe zachorowania, nowe przypadki zakażeń / COVID-19, nowe ogniska, nowi ozdrowieńcy, nowe fakty na temat X, nowa grupa, nowe dane na temat koronawirusa, nowy ruch, nowy prezydent, nowy projekt w sprawie zgromadzeń, nowy sezon, nowe zalecenia, nowy termin, ostrzeżenia przed nową „zimną wojną”, nowa formuła, nowy nabytek, nowa ustawa, nowa rzeczywistość, nowa strategia, brak nowych miejsc pracy, nowy raport – 2;

wirtualny – wirtualny: świat / rajd / wyścig, wirtualna: rzeczywistość / wycieczka – 1;

 

  • czasowników:

zająć się – zająć się ustawą o wyborach prezydenckich, zająć się poprawkami do ustawy (o komisjach senackich), zająć się w Sejmie wnioskiem o odwołanie min. Jacka Sasina, zająć się problemami społecznymi po pandemii, zająć się sprawą X – 1;

odmrażać – IV, ostatni etap odmrażania gospodarki i życia społecznego, efekty odmrażania, odmrażanie kultury, brak odmrażania komunikacji miejskiej, odmrażanie pływalni od 6 czerwca, otwarcie siłowni i organizacja imprez do 150 osób w IV etapie odmrażania gospodarki, odmrażanie kolejnych branż, powolne odmrażanie szpitali jednoimiennych – 1;

nosić – nosić maseczki, rozluźnienie restrykcji dotyczących noszenia maseczek, zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni (od 30 V), noszenie maseczek nadal obowiązkowe w sklepach, kinach, autobusach, kościołach – 1;

  • przysłówków:

znów – zbierać się znów nad czymś, zmieniać się znów, scenariusz czegoś znów taki sam, ktoś znów bohaterem meczu, coś znów otwarte, znów dać o sobie znać, ktoś znów razem gdzieś, nie zakorkować się znów na wiele godzin, znów można będzie latać, Ławica znów z lotami krajowymi, znów nawiązać do jakiegoś tematu, obniżyć znów stopy procentowe, znów: działać / polecieć z Wrocławia / wyruszyć w miasto / nie zgadzać się – 1;

online – atrakcje w wersji online, zakupy / transmisja / spektakl / aktywność online, udostępnić coś online, prowadzić rekrutację nie online – 1;

  • imion i nazwisk:

Małgorzata Manowska – powołanie Małgorzaty Manowskiej na stanowisko I prezes / prezesa Sądu Najwyższego – 1;

Łukasz Szumowski – wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na tematy związane ze znoszeniem obostrzeń i nakazu noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, dyskusyjny nadzór min. Ł. Szumowskiego nad NCBiR, wniosek o wotum nieufności wobec Łukasza Szumowskiego – 1;

Mateusz Morawiecki – związku z wypowiedziami premiera M. Morawieckiego w sprawie propozycji pomocy Komisji Europejskiej, wypowiedzi min. Ardanowskiego o nauczycielach, terminie wyborów prezydenckich i zarządzeniami w sprawie: odmrażania gospodarki i kultury, zniesienia obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, rozporządzeń ws. nabożeństw; ogłoszenie przez premiera IV etapu znoszenia obostrzeń – 1;

† Jerzy Pilch (1952-2020) wybitny prozaik, powieściopisarz i felietonista, laureat Nagrody Literackiej „Nike”, autor m.in. powieści „Spis cudzołożnic”, „Pod Mocnym Aniołem”) – 2;

Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich) – w związku z różnymi wypowiedziami; przedwczesna / rzekoma / nielegalna zbiórka podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta RP – 2;

 

  • innych nazw własnych i skrótowców:

COVID-19 – zgony na COVId-19 / spowodowane przez COVID-19, ofiary COVID-19, nabieranie zbiorowej odporności na COVId-19, szczepionka przeciw COVID-19, lek na COVId-19, przeciwdziałanie COVID-19, zachorowania na COVID-19, wyhamowywanie gospodarki Niemiec z powodu COVID-19, możliwość uszkodzenia szpiku kostnego w związku z COVID-19, obawy przed drugą falą COVID-19, epidemia / pandemia COVID-19, finansowy wpływ COVID-19 na kluby piłkarskie, nowe przypadki COVID-19, testy na COVID-19, zbiórka pieniędzy na walkę z COVID-19, pacjenci z COVID-19, osoby chore na COVID-19, zdiagnozować COVID-19, umorzenia czynszu dla przedsiębiorców poszkodowanych przez COVID-19, pokonać COVID-19 – 4;

Minneapolis (USA) – zamieszki w Minneapolis po uduszeniu przez policjanta w czasie interwencji czarnoskórego bezbronnego mężczyzny – 2;

Trójka (Program III Polskiego Radia) – radiowa Trójki, nowy dyrektor Twójki Kuba Strzyczkowski przeprosił na antenie Trójki Marka Niedźwieckiego i jego współpracowników Helenę Wachowicz i Bartosza Gila za bezzasadne zarzuty manipulacji przy LP3 (Liście Przebojów Trójki) – 1;

Crew Dragon / Dragon – druga (udana) próba wystrzeleniana w kosmos kapsuły Dragon / Crew Dragon z przylądka Canaveral na Florydzie (w ramach powrotu do programu kosmicznego NASA we współpracy z firmą SpaceX Elona Muska) – 1;

Mierzeja Wiślana – przekop Mierzei Wiślanej – 1;

Zalew Wiślany – budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym z piasku pochodzącego z przekopu Mierzei Wiślanej – 1;

Trójmiasto – wznowić działalność w Trójmieście, coś w Trójmieście, obwodnica Trójmiasta, 44. derby Trójmiasta – 1;

Gdynia – mieszkaniec / władze Gdyni, molo w Gdyni-Orłowie do remontu, Teatr Miejski w Gdyni, Arka Gdynia – 1;

 

Previous Article
Next Article