Słowa dnia między 25 a 31 marca 2013 r.

Podziel się

W tym tygodniu w tekstach informacyjnych pojawiały się częściej niż zwykle formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: inicjacja – w połączeniu typu: inicjacja seksualna; multimilardermultimiliarder X; oligarchaaresztowanie oligarchy; szczaw; ekogroszek; sądownictworeforma sądownictwa, zarządzanie sądownictwem, prywatyzacja sądownictwa; triduumTriduum Paschalne; wieczerzamsza Wieczerzy Pańskiej; pisankadwumetrowa pisanka, najładniejsza pisanka; całunCałun Turyński; święconka; pokarmpoświęcić pokarmy, święcenie pokarmów; jajko; cegielniapożar cegielni, zabytkowa cegielnia, dawna cegielnia; rezurekcja; nazizm ofiary nazizmu;

– przymiotników: pasyjny – w połączeniach typu: widowisko pasyjne, motywy pasyjne; najmłodszynajmłodsze pokolenie, najmłodsze lata; pozasłonecznypozasłoneczna planeta; wielkoczwartkowy wielkoczwartkowa msza; wielkopiątkowywielkopiątkowa liturgia, wielkopiątkowa modlitwa, wielkopiątkowa procesja, wielkopiątkowa rowerowa masa krytyczna; ryskiZatoka Ryska; wielkanocny; krzyżowyDroga Krzyżowa; rezurekcyjnymsza święta rezurekcyjna, kazania rezurekcyjne;

– czasowników: poświadczyć – w połączeniu typu: poświadczenie nieprawdy; reformowaćreformowanie sądownictwa; obmyćobmyć komuś nogi; wywyższaćwywyższać się nad kogoś coś; dryfowaćdryfować na krze; przestawiaćprzestawiać zegarki;

– przysłówków: nieprawomocnie – w połączeniu typu: nieprawomocnie skazany; przesadnieprzesadnie pomówiony;

– imion i nazwisk: Ewa Wójciak; Roman Abramowicz; Borys Bieriezowski – w połączeniu typu: śmierć Bieriezowskiego; Zofia Kolbuszewska; Igor Parfieniuk; Nelson Mandela;

– innych nazw własnych: Wiatraczna – w  połączeniu typu: rondo Wiatraczna (Warszawa); Moczydłopark Moczydło (Warszawa); TorzymKownaty (Lubuskie); Wielkanoc;

Previous Article
Next Article