Słowa dnia między 25 a 31 sierpnia 2014 roku

Podziel się

W ostatnim tygodniu sierpnia bieżącego roku w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych:  konwój – w połączeniu typu: nowy konwój humanitarny;  rekompensata rekompensata dla rolników; powtórkakoń; matura repeta z matury, matura poprawkowa; waloryzacja zwiększenie waloryzacji rent i emerytur; separatysta dozbrajać separatystów, eskapada separatystów; tranzyt   tranzyt gazu; priorytet – przedstawić kluczowe priorytety; szynobus zderzenia szynobusów; bucket Ice Bucket Challenge; podsłuch informacja o podsłuchach; elementarz – darmowy elementarz;   dżihadysta; przelot – przelot nad czymś (jakimś terytorium); ustępstwopolityka ustępstw; wulkan – rejon wulkanu; pył – pył wulkaniczny, słup pyłu; wakacje okres wakacji, pożegnanie wakacji, podsumowanie wakacji; horror; dąb – sadzenie dębu; burza – gwałtowna burza, potężna burza nad jakimś miejscem, burza mózgów, iść jak burza;

– przymiotników: taśmowy – w połączeniu typu: afera taśmowaislamskiPaństwo Islamskie;  islamski dżihadysta; rażacy – rażąco naruszyć przepisy; palestyński strona palestyńska; podły prowadzić podłą wojnę; tropikalny choroba tropikalna;

– czasowników: wymuszać  – w połączeniu typu: wymuszać na kimś coś (żeby coś zrobił); paraliżować – paraliżować pracę, paraliżować swobodę myślenia; przeszukać przeszukać jacht; wypędzić – Dzień Pamięci o Wypędzonych; wytykać –  wytykać komuś błędy; wtargnąć – wtargnięcie rosyjskich sił na Ukrainę; dyskryminować –  dyskryminować pary niesakramentalne; wzmóc – wzmożona aktywność sił rosyjskich; objąć objąć prowadzenie, objąć kogoś ochroną, teren objęty walkami; postrzelić – postrzelić kogoś, ktoś postrzelony; gratulować – gratulować komuś wyboru na jakieś stanowisko; 

– przysłówków: rażąco – w połączeniu typu: rażąco naruszyć przepisy; kolorowo – bajkowo i kolorowo; 

– zaimków przysłownych:  donikąd – w połączeniu typu: prowadzić donikąd;

– imion i nazwisk: Marek Falenta; Frog (psudonim); Petro Poroszenko; Józef Wesołowski; Sława Kwaśniewska; Siergiej Szojgu; Federica Mogherini; Herman Van Rompuy; Siergiej Naryszkin; Donald Tusk; Ewa Kopacz;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: Mińsk (Białoruś) – w połączeniu typu: spotkać się w Mińsku; TR (Twój Ruch – polska partia polityczna); Dominikana wymiar sprawiedliwości Dominikany; Nowoazowsk  (Ukraina) –  zajęcie Nowoazowska; Ebola – :wirus Ebola;

Previous Article
Next Article