Słowa dnia między 25 a 31stycznia 2016 roku

Podziel się

W ostatnim tygodniu stycznia w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: ośrodek; instytucja – w połączeniu typu: instytucja demokratyczna; zgromadzenie – Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; czytanie; podatek; niedopełnienie – niedopełnienie obowiązków; wyzwolenie 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; obóz – 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; holokaust – Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu; obrady; projekt – projekt ustawy; filmik – filmik z czymś; poprawka – głosować nad poprawkami do jakiejś ustawy, poprawka do jakiejś ustawy (2); wirus; ferie; budżet (2); studniówka; grypa – świńska grypa; mężczyzna; wiatr – silny wiatr; 
  • przymiotników:  koncentracyjny – w połączeniu typu: 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; świński – świńska grypa;
  • liczebników: 500 – w połączeniu typu: Rodzina 500+; też: 500 plus
  • czasowników: przedłużyć  w połączeniu typu: przedłużenie kontroli granicznej; wypożyczyć – wypożyczyć kogoś; przyjąć przyjąć uchwałę, przyjąć nowelizację, przyjąć uchodźców; nagrodzić; spłonąć; zmierzyć – zmierzyć się z kimą czymś;
  • imion i nazwisk: Grzegorz Schetyna;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (instytucja Unii Europejskiej); Mazowsze (kraina geograficzna w Polsce; też województwo mazowieckie); EHF ( European Handball Federation 'Europejska Federacja Piłki Ręcznej');  Auschwitz – w połączeniu typu: 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz; Holokaust Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu; Rodzina 500+ też: 500 plus (program rządowy);
Previous Article
Next Article