Słowa dnia między 25 kwietnia a 1 maja 2016 roku

Podziel się

W omawianym okresie w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  majówka – majówka 2016, miejska majówka (6); rada  'wybieralny organ jakiejś instytucji'; gospodarka; rzecznik; konstytucja; trybunał – Trybunał Konstytucyjny (2); uchwała – w połączeniu typu: uchwała sędziów Sądu Najwyższego; sąd – Sąd Najwyższy; zespół; wyrok – nieopublikowany wyrok TK; koleś – zespół kolesi (2); radny; kosmodrom; komisja; ustawa; przedstawiciel – czyjś, czegoś przedstawiciel; inwigilacja – zasady inwigilacji; nowelizacja – przyjąć nowelizację; departament; maj – 1 maja, 8 maja; pochód – pierwszomajowy pochód; miasto; święto – majowe święto, święto pracy; cisza – reżim ciszy; 
  • przymiotników: miejski – w połączeniu typu: miejski autobus, straż miejska, miejska inwestycja, miejska majówka; najwyższy (odrębny przymiotnik – według współczesnych opisów gramatycznych) lub wysoki (według tradycyjnego opisu gramatycznego) – Sąd Najwyższy; wenecki – Komisja Wenecka (2)inwigilacyjny – ustawa inwigilacyjna; konstytucyjny – Trybunał Konstytucyjny; pierwszomajowy
    – pierwszomajowy pochód; antyunijny –  antyunijne demonstracje; prawosławny – prawosławna Wielkanoc;
  • czasowników: zginąć; umieścić – w połączeniu typu: umieścić coś gdzieś;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Modlin (Mazowsze, Polska); Czarnobyl (Ukraina); TK (Trybunał Konstytucyjny) – nieopublikowany wyrok TK – 3; Sąd Najwyższy; Wostocznyj (nazwa kosmodromu w Federacji Rosyjskiej);  Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) – 2; Trybunał Konstytucyjny (sąd); Aleppo (miasto, Syria);