Słowa dnia między 25 września a 1 października 2017 roku

Podziel się

W ciągu ostatnich sześciu dni września i pierwszego dnia października w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle można było spotkać formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: prezydent – w połączeniach typu: reprezentować prezydenta, ograć prezydenta – 2; sądownictwo –  reforma sądownictwa – 2; propozycja – propozycja prezydenta; wybory – wybory samorządowe, wybory w Niemczech, wybory miss; konstytucja –  sprzeczne z konstytucją, zmiana konstytucji; zmiana – zmiana konstytucji, zmiana w KRS; ustawa –  projekty ustaw, projekt ustawy – 2; projekt –  projekty ustaw, projekty unijne, projekty prezydenckie, projekt przepisów, projekt ustawy – 3; rada – Rada Dzielnicy X, Krajowa Rada Sądownictwa, Rada Bezpieczeństwa ONZ; reforma – reforma sądownictwa; amunicja – skład amunicji; playboy – legendarny playboy, największy playboy Ameryki; założyciel – założyciel „Playboya”; wynagrodzenie –  sowite wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie; lekarz; protest – 2; sąd –   wybór sądu pracy, w obronie sądów, wyjść pod sądy – 2; niedziela – zakaz handlu w niedzielę; komisja; student; referendum
    referendum niepodległościowe w Katalonii;  urna –  konfiskować urny i karty do głosowania; niepodległość – spór o niepodległość, idea niepodległości prowincji; lokal – lokal wyborczy; głosowanie – punkty do głosowania; 
  • przymiotników: prezydencki – w połączeniu typu: prezydenckie projekty ustaw; niepodległościowy – referendum niepodległościowe, referendum niepodległościowe w Katalonii – 2; iracki – iracki Kurd; kataloński kataloński separatysta; hiszpański hiszpańskie media, państwo hiszpański; nielegalny – uznać referendum za nielegalne; wyborczy – lokal wyborczy, urna wyborcza;
  • czasowników: konfiskować  – w połączeniu typu: konfiskować urny i karty do głosowania;
  • imion i nazwisk: Andrzej Duda – 2; Angela Merkel; † Hugh Hefner;
  • innych nazw własnych i skrótowców: KRS (skrótowiec nazwy instytucji: Krajowa Rada Sądownictwa) – w połączeniu typu: zmiany w KRS) – 3;  Krajowa Rada Sądownictwa (nazwa instytucji, Polska); Niemcy;  SN (skrótowiec nazwy instytucji: Sąd Najwyższy)- w połączeniach typu: sędziowie SN, 100-lecie SN – 2; Rada Dzielnicy X (nazwa instytucji samorządowej, Polska); Rada Bezpieczeństwa ONZ (instytucja  Organizacji Narodów Zjednoczonych); Kurd – iraccy Kurdowie; „Playboy” (amerykańskie pismo dla mężczyzn); Sejm (izba niższa polskiego parlamentu); Katalonia (kraina na Półwyspie Iberyjskim wchodząca w skład Hiszpanii); Hiszpania;
Previous Article
Next Article