Słowa dnia między 27 czerwca a 3 lipca 2016 roku

Podziel się

Na przełomie czerwca i lipca br. w polskich tekstach informacyjnych częstość wyższą niż zwykle mają formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  referendum – 2; absolutorium; gimnazjum – w połączeniu typu: wygaszać gimnazjum; lotnisko – zamach na lotnisku; zamach – zamach na lotnisku; unia – Unia Europejska –  2; wyjście – czyjeś wyjście skądś (tu: wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej); członkostwo członkostwo w UE; kongres – czyjś kongres; burza – burza z gradem, burza z gradobiciem; partia; restauracja – restauracja w Dhace; prezes – prezes jakiejś partii, wybrać na prezesa czegoś (jakiejś partii); szczyt szczyt NATO;
  • przymiotników: brytyjski – w połączeniu typu: brytyjski europoseł; europejski – Unia Europejska; graniczny – kontrole graniczne, ruch graniczny;
  • imion i nazwisk:  † Janina Paradowska;  Jarosław Kaczyński;  † Elie Wiesel;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Brexit ’wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej'; Wielka Brytania – 4; Unia Europejska (organizacja międzynarodowa) – 3;  UE (Unia Europejska) – w połączeniu typu: szczyt UE – 5;  Czerwiec ’56 (1956) – określenie pierwszych w historii PRL robotniczych protestów, które miały miejsce w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku – 2; Stambuł (miasto, Turcja) – zidentyfikować zamachowców ze Stambułu – 2; ŚDM (Światowe Dni Młodzieży); Portugalia; NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization 'Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego'); Opener 2016 (impreza, Gdynia); Bangladesz; Dhaka (stolica Bangladeszu) – atak terrorystów na budynek restauracji w Dhace;
Previous Article
Next Article