Słowa dnia między 27 marca a 02 kwietnia 2017 roku

Podziel się

W tygodniu na przełomie marca i kwietnia br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: budowa; protest – 2; teatr – w połączeniu typu: Międzynarodowy Dzień Teatru; samorząd; kongres; metropolia metropolia warszawska; innowator innowator Europy Środkowo-Wschodniej; konsulat konsulat honorowy, polski konsulat, ostrzał konsulatu,  atak na konsulat  – 2; wyjście procedura wyjścia z Unii; procedura – procedura wyjścia z Unii; strajk strajk nauczycieli, szkolny strajk, ogólnopolski strajk, legalny strajk, strajk w szkołach,  strajk szkół, przystąpić do strajku – 2; konstytucja – jubileusz obowiązującej konstytucji, mieć konstytucję z tyłu głowy, stosować konstytucję, łamanie konstytucji, 20 lat/20-lecie Konstytucji RP/Rzeczypospolitej Polskiej, protesty przeciwko poprawce do konstytucji, dwudziesta rocznica uchwalenia Konstytucji RP – 3; nauczyciel – strajk nauczycieli – 2; szkoła – sieć szkół, strajk w szkołach, ileś szkół – 2; sąd – skok na niezależność sądów, iść (z czymś) do sądów, decyzja sądu; placówka placówka oświatowa; oświata reforma oświaty, strajk pracowników oświaty; lawina – lawina błotna; rocznica – rocznica czegoś; żart – jakiś żart (primaaprilisowy, polityczny), nie ma z czymś żartów; autyzm – Dzień Wiedzy na temat Autyzmu;
  • przymiotników:  europejski; błotny – w połączeniu typu: lawina błotna;ludzki – ludzka pamięć, ludzkie historie, ludzkie cierpienie;
  • czasowników: ostrzelać – w połączeniu typu: ostrzelać coś; strajkować; uchwalić – rocznica uchwalenia Konstytucji RP;
  • przysłówków: niebiesko – w połączeniu typu: zaświecić na niebiesko;
  • innych nazw wlasnych: Międzynarodowy Dzień Teatru (obchodzony 27 marca każdego roku); Eurokorpus (Korpus Europejski – międzynarodowa jednostka wojskowa); Łuck (miasto, Wołyń, Ukraina) – 2;   Unia (Unia Europejska);  Biełsat (kanał telewizji satelitarnej w języku białoruskim, wchodzący w skład TVP);  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (RP) – obecna – uchwalona w 1997 roku; Wenezuela;  Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (2 kwietnia);
Previous Article
Next Article