Słowa dnia między 27 września a 3 października 2021 roku

Podziel się

W tym okresie br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencję wyższą niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: kanclerz – niemiecka gra w kanclerza, zostać kanclerzem, kanclerz Merkel, fotel kanclerza Niemiec, przyszły kanclerz – 1; propozycja – odrzucać propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, mieć pracować nad jakąś propozycją, zaakceptować propozycję ministerstwa, nowe propozycje podatkowe w Polskim Ładzie, propozycje zmian rozliczeniowych, móc zyskać na propozycjach resortu edukacji (przedszkolanki) – 1; preferencja –  nie mieć sprecyzowanych preferencji odnośnie mieszkania, wynikać z prywatnych potrzeb (preferencje), sztywne preferencje, nowe preferencje nie tylko dla wracających, nowa preferencja dla kogoś – 1; granica – sprzedawać towary za granicę, dopuszczalne granice, wynagrodzenie wypłacane za granicę, mieścić się w granicach 60% (zdawalność na aplikacje prawnicze), grać kryzysem na granicy, kolejny zgon na granicy z Białorusią, uchodźcy na granicy, ofiary na polsko-białoruskiej granicy, stan wyjątkowy na granicy, strefa sanu wyjątkowego, rejon granicy z Białorusią, apelować o pomoc migrantom i migrantkom na granicy, przekroczyć nielegalnie granicę polsko-białoruską, sytuacja na granicy z Białorusią, wysłać na granicę pomoc humanitarną dla uchodźców, granica Wrzeszcza i Zaspy [Gdańsk], granica z Czechami, wyjechać za granicę, odstawić na granicę polsko-białoruską ileś osób, wywozić uchodźców na granicę polsko-białoruską, odnotować 339 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, krzaki na granicy, chcieć poszerzyć granice miasta, żądać udzielenia pomocy uchodźcom na granicy, ochrona suwerenności granic Litwy, przechodzić przez granicę, litewsko-białoruska granica, przekraczać granicę Polski od strony Białorusi, przedłużenie stanu wyjątkowego na // przy granicy polsko-białoruskiej, zacząć pomagać uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy, wschodnia granica kraju, apelować w sprawie wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, Lekarze bez Granic, okolice polsko-białoruskiej granicy, przekraczać granicę, obie strony granicy [polska i czeska], sprawa wysłania urzędników Frontexu na granicę z Białorusią, Frontex nie na granicy, uchodźcy na polsko-białoruskiej granicy, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, ludzie na granicy, wzrost prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, wschodnia granica Polski, trzymać uchodźców na granicy, granica polsko-niemiecka, umierać na granicy, kierować migrantów na granicę z Polską (Białoruś), grupa Granica, traktować humanitarnie osoby na granicy, strzały przy granicy, nielegalne próby przekroczenia granicy, białoruska strona granicy, napierać na polską granicę (migranci), wywozić uchodźców na granicę, kryzys na granicy, móc wzmocnić wcześniej granicę, zastać kogoś za granicą, powieść o podróży bez granic, szukać pracy za granicą, nagradzać kogoś za granicą, stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej, uchodźcy na polsko-białoruskiej granicy, otwarcie granic dla obywateli // otwierać granice (Australia), koczować na polsko-białoruskiej granicy, umierać na polskiej granicy (ludzie), hasło: „Nie dla mordowania ludzi na granicy”, coś przy granicy z Niemcami, wschodnia granica Polski, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, zielona granica z Białorusią, pas przy granicy z Białorusią, dzieci na granicy, budowa inteligentnej granicy, granica polsko-białoruska, ginąć na granicy (dzieci), kryzys migracyjny na granicach, Rodziny bez Granic, Reporterzy bez Granic, wypychanie uchodźców na granicę polsko-białoruską, ginąć na granicy (dzieci), granica strefy, organizować nielegalne przekraczanie granicy, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, płot na granicy – 6; środek – środki tymczasowe // zaradcze // unijne, wejść do środka, środek oka, środek autostrady, środek trwały, otrzymać środki na modernizację serwerowni, przeznaczyć środki na walkę z pandemią koronawirusa, środki transportu miejskiego, rozliczać środki, aplikanci sądowi bez środków do życia – 1; zmiana –  zmiana uchwały anty-LGBT, odrzucić propozycje zmian w Karcie Nauczyciela (ZNP), zmiany legislacyjne, zmiany w komunikacji miejskiej, autorzy jakichś zmian, zmiany na ulicach gdzieś, zapowiadać zmiany, zmiany w organizacji ruchu gdzieś, rządowa zmiana w kształceniu medyków, nie poprzeć jakichś zmian, zmiany w centrum miasta gdzieś, coś zależnego od zmian aktywów, zmiany rozliczeniowe, chcieć zmian, krytykować zmiany w prawie oświatowym, ustalić zmiany konieczne do przeprowadzenia, coś jedyną zmianą w rankingu, zmiana audytora, pozostać (zasadnicze zmiany), doprowadzić do nieodwracalnych zmian w fotograficznym archiwum, zmiany podatkowe, podatkowe zmiany dla rodzin, zmiany w uldze dla klasy średniej, zmiany w czyimś stowarzyszeniu, przechodzić proces zmiany płci, program pełen zmian prawnych, rozważać zmianę siedziby (FIFA), zmiany w komunikacji // w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej // tras tramwajów gdzieś, oczekiwać zmian, wielkie zmiany, zmiana przepisów VAT, zmiana stanowiska, trwać (zmiany), czas potrzebny do zmiany, dobra zmiana gdzieś, przejść zmianę (postępowanie karne), zmiana organizacji ruchu – 2; głosowanie –  zaplanować głosowanie nad nowelizacją, oficjalne rezultaty głosowania, rozpocząć się (głosowanie w jakimś budżecie obywatelskim), brać udział w glosowaniu, głosowanie nad zmianą uchwały anty-LGBT, głosowanie nad wyborem jakiejś koncepcji, coś w głosowaniu, opuścić zgromadzenie przed głosowaniem, dwa tygodnie głosowania w budżecie obywatelskim, dojść kiedyś do głosowania, jedyny kandydat podczas głosowania, skrytykować jakieś glosowanie – 1; ład – Polski Ład, Polski Ład, Polski Ład, Europejski Zielony Ład, Polski Ład -4; ulga – otrzymać ulgi, ulga na powrót, zmiany w uldze dla klasy średniej, ulga „zero PIT dla dużych rodzin” – 1; klimat – bój z ociepleniem klimatu, minister klimatu, walczyć o klimat, koncert na rzecz klimatu, zmieniać się (klimat) – 1; wzrost –  wyraźny wzrost zakażeń, lawinowy wzrost zgonów na SOR-ach, wzrost nielegalnych roślin, coś w razie wzrostu zachorowań w czwartej fali pandemii, wzrost wydatków na ochronę zdrowia, wzrost awersji do ryzyka, przewidywać wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy, wzrost gospodarczy, popandemiczny wzrost, wzrost uposażeń przedszkolanek – 1; alkohol – testy na zawartość alkoholu, impreza suto zakrapiana alkoholem, pozwolenia na sprzedaż // punkty sprzedaży alkoholu, mieć ponad pół promila // ponad cztery promile alkoholu we krwi // w organizmie, być pod wpływem alkoholu, zabraknąć komuś na alkohol – 1; projekt – komisja za jakimś projektem, zobaczyć gdzieś projekty artystyczne, przyjąć jakiś projekt, konkurs architektoniczny na projekty domów do 70 m kw. przedłużony, poprawki do projektu, zająć się projektem jakiejś ustawy, wycofać projekt uchwały, zrealizować projekt, promować projekt parku, miażdżyć projekt zwiększający nadzór pedagogiczny, zbierać podpisy pod projektem jakiejś ustawy, projekt rozporządzenia, projekt o rynkach cyfrowych, przewidywać coś (projekt), projekt inwestycyjny, projekt nowelizacji ustawy, przepis przejściowy w projekcie Polskiego Ładu – 1; przedłużenie –  wniosek // wnioskować o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, przedłużenie obowiązujących obostrzeń, możliwość przedłużenia stanu wyjątkowego, zwrócić się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni, podpisać maksymalne przedłużenie kontraktu, stan wyjątkowy do przedłużenia – 1; uchwała – anulować kontrowersyjną uchwałę anty-LGBT, odrzucić uchwałę anty-LGBT gdzieś, uchwała organu doradczego sanepidu bez mocy prawnej, jakaś uchwała, uchwała w sprawie dopłat wspólników spółki, uchwała o utworzeniu parku krajobrazowego gdzieś, uchwała anty-LGBT, przyjąć uchwałę, podjąć sprzeczne uchwały, spaść z porządku obrad (jakaś uchwała), uchwała izby wyższej parlamentu, zmieniać uchwały, nie pozwolić uchylić dyskryminującej uchwały, wykreślić z uchwały jakieś słowa, wycofać się z dyskryminującej uchwały anty-LGBT, przegłosować jakąś uchwałę, miejska uchwała, zapisać coś w uchwale, zmiana licznych uchwał, projekt jakiejś uchwały, pójść pod głosowanie (uchwały), uchwała sejmiku, przyjąć // anulować uchwałę – 2; uchodźca – zacząć pomagać uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy, przekraczać granicę // pojawiać się w okolicach polsko-białoruskiej granicy // błagać o coś (uchodźcy), traktować uchodźców humanitarnie, kryteria statusu uchodźców wojennych, zdjęcie „uchodźcy z krową” to kadr z filmu porno sprzed lat, żądać udzielenia pomocy uchodźcom na granicy, doniesienia medialne o uchodźcach, sprawa uchodźców, konwój z uchodźcami, chwalić się polityką wobec uchodźców, uchodźcy gdzieś,  nie pozwalać PCK na pomoc uchodźcom (prawo), wezwać do pomocy uchodźcom, nabożeństwo w intencji uchodźców, mieć przestraszyć Polaków uchodźcami koczującymi na granicy Białorusi, utknąć na granicy (uchodźcy), Społeczny Kolektyw Obrony Uchodźców, uchodźcy na polsko-białoruskiej granicy, upominać się o uchodźców, Jezus uchodźcą, „Marsz człowieczeństwa” przeciw nieludzkiemu traktowaniu uchodźców na granicy, symboliczny protest w sprawie uchodźców, pomóc dzieciom uchodźców, trzymać uchodźców na granicy, protest przeciwko działaniom rządu wobec uchodźców, zaostrzać retorykę wobec uchodźców, przedstawiać ohydny obraz uchodźców, nie chcieć przyjmować uchodźców, żądać udzielenia pomocy uchodźcom, apelować o humanitarne potraktowanie uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim, uchodźcy w Polsce, przejść przez obozy uchodźców, być w stanie przyjąć kilkadziesiąt tysięcy uchodźców (Polska), barbarzyńska polska polityka wobec uchodźców, transparent „Nie zabijaj uchodźców”, traktować uchodźców gorzej niż zwierzęta, protesty w obronie uchodźców koczujących na polsko-białoruskiej granicy, dehumanizować uchodźców – 4; luka – ograniczenie luki VAT ogromnym sukcesem, istnieć nadal (luka VAT-owska), wielkość // wahania luki vatowskiej, próba redukcji luki, oczekiwać spadku luki – 1; europarlamentarzysta – chcieć zmiany stawek VAT na żywność w całej UE (europarlamentarzyści), wspierać hucpę wokół Turowa (część polskich europarlamentarzystów) – 1; kara – kara więzienia, móc zapłacić karę, kary to ostateczność, kara za coś, prosić o łagodną karę, kara finansowa, wiązać się z karą w wysokości do pięciu tysięcy złotych (odmowa wzięcia udziału w spisie), musieć zapłacić potężną karę, dziesiątki tysięcy kar, Polacy przeciwni płaceniu kar Brukseli, posypać się na samorządy (kary), uniknąć kary, zażądać obniżenia kary, nie podobać się pedofilowi (kara), surowa kara, grozić w Afganistanie barberom i fryzjerom (kary) – 1; migrant – wydać migrantom mundury (Białoruś), próby ucieczki migrantów z ośrodków na Litwie, ośrodki zakwaterowania migrantów, wykorzystywać cynicznie migrantów, opuścić szpital (migranci), pracować z migrantami, nie wystąpić przeciw migrantom, kierować migrantów na granicę z Polską (Białoruś), nazywać uchodźców nielegalnymi migrantami, przewozić nielegalnych migrantów (bus), stanowisko w sprawie migrantów, pełnomocnicy migrantów, napierać na polską granicę (migranci),  napływ migrantów, obóz dla migrantów, nieletni migranci, wieźć kilkunastu migrantów, cierpieć na hipotermię i zapalenie płuc (migranci), polityka rządu wobec migrantów, podupadać bez migrantów (miasta) – 3; poprawka –  zgłosić // rekomendować // przyjąć poprawkę – 1; teren – tereny przygraniczne // zielone, teren Zawichostu // kraju // gminy // Częstochowy // Gostynina // miasta // powiatu // ogródków działkowych // Westerplatte // szkoły // placówki // strefy // całej Polski, tereny pod CPK, tereny objęte stanem wyjątkowym – 1; spis –  30 września koniec spisu powszechnego, kończyć się 30 września (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021), spis obowiązkowy, ostatni dzień spisu powszechnego 2021, spis powszechny, ostatni moment na obowiązkowy spis powszechny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 2; płaszczyzna – rozpatrywać coś w kilku płaszczyznach, odbywać się na płaszczyźnie PR-owej i prawnej (odpowiedź na nieuzasadniony i krzywdzący atak) – 1; możliwość –  mieć możliwość weryfikacji zaszczepienia studentów, nie mieć jakiejś możliwości, pokazać możliwość działania, dotyczyć kogoś (jakaś możliwość), skazać na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, nie mieć możliwości zrealizowania jakiegoś postanowienia, prosić o możliwość wjazdu do strefy objętej stanem wyjątkowym, ograniczenie możliwości testowania, dawać jakąś możliwość (nowelizacja ustawy), możliwość zakupu jakichś biletów,  możliwość przekazywania kopalń do jakiejś spółki, dawać jakąś możliwość (przepisy), możliwość wypowiedzenia porozumienia, nie mieć jakiejś możliwości, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, możliwość złożenia jakiejś deklaracji, nowe możliwości – 2; uczelnia – opublikować wytyczne dla uczelni w okresie pandemii, mieć możliwość weryfikacji zaszczepienia studentów // witać nowy rok akademicki // oceniać doktorantów (uczelnie), uczelnia gdzieś, szczecińskie uczelnie, największa zachodniopomorska uczelnia, trafić na uczelnie (dodatkowy miliard złotych), ileś złotych na czyjąś uczelnię z Funduszu Sprawiedliwości, móc się szczepić na uczelniach (studenci), uczelnie zawodowe, poznańska // toruńska // szczecińska uczelnia, dobra uczelni, wracać do nauki stacjonarnej na uczelniach w całym kraju, reakcja uczelni, rektor uczelni, mniejsze uczelnie, historia uczelni, zajęcia na uczelni – 2; tytuł – tytuł esportowy, tytuł doktora honoris causa, otrzymać tytuł Honorowego Profesora UMK, należności z tytułu nadgodzin, wpływy z tytułu podatku dochodowego, koszykarskie tytuły mistrza Polski, mieć zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy, bronić tytułu mistrza świata w siatkówce, pieniądze z tytułu kar umownych // z tytułu nienależnych świadczeń – 1; transformacja – transformacja cyfrowa, zielona transformacja, spowalniać transformację – 1; pracownik –  przygotować pracownika do zmian technologicznych, obniżyć etat jakiemuś pracownikowi, zaplanować remont szlaków (pracownicy TPN), ująć kłusowników (pracownik Magurskiego Parku Narodowego), pracownicy jednostek policji, chcieć przyzwoitych pensji (pracownicy), powiadomić pracowników, pracownicy w wieku emerytalnym, ulec wypadkowi (pracownik), wręczyć pracownikom UMK odznaczenia i medale, niepełnosprawny pracownik, pracownicy z Polski // z UE, dopłaty z tarczy do pensji pracowników, pracownicy firmy // Światowej Organizacji Zdrowia, nie zwalniać pracowników, potrzebni pracownicy – 1; narracja – festiwal Narracje [Wrzeszcz, Gdańsk], kompromitować całą narrację, przyjąć jakąś narrację – 1; sekretarka – proces sekretarki ze Stutthofu, uciec w dniu rozprawy (96-letnia była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof) – 1; inauguracja – inauguracja roku akademickiego 2021/2022, wojewódzka inauguracja roku kulturalnego w Elblągu, inauguracja sezonu PlusLigi – 1; student – zapraszać studentów dokądś, nowi studenci gdzieś, móc się szczepić na uczelniach (studenci), akcja szczepień studentów w mobilnych punktach, zwiększenie liczby studentów, przyjąć iluś studentów, zwrócić się do studentów, przerwać czyjeś wystąpienie // skandować (studenci), zabronić wymagania od studentów paszportów sanitarnych (Uniwersytet w Gandawie), opolscy studenci, zajęcia dla studentów, wybierać Poznań // wyjeżdżać z Poznania (studenci), chcieć wyrwać się z domu (student), poszukiwać stancji // doczekać się czegoś (studenci) – 1; uniwersytet = Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Patrzenia Teatrem, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Zielonogórski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński – 1; inflacja – bagatelizować rosnącą inflację, wzrosnąć we wrześniu do 5,7% (inflacja) – 1; festiwal – festiwal Klamra, festiwal kawy, 9. filmowy festiwal MIASTOmovie, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, festiwal Sacrum Profanum, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci, festiwal kolorów, II Festiwal Wolności Twórczej, Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego „Cyrkulacje”, festiwal małych kin, Festiwal Komiksu, festiwal dla miłośników teatru, jeden z najstarszych festiwali teatralnych, XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, popisać się festiwalem bloków i świetnych zagrywek (siatkarze U21), Festiwal Alternatywnej Muzyki Elektronicznej, ważny festiwal, 19. Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”, festiwale literackie // muzyczne gdzieś, X Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab 2021, wejść w dorosłość (festiwal Unsound), Simchat Chajim Festival – festiwal kultury żydowskiej – 2; teatr – wydarzenie teatru niezależnego w Polsce, Teatr Usta Usta Republika, Teatr Wierszalin, Teatr Niemno, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, hasło: „Chodźcie do teatru”, niezależny teatr z Białorusi, Teatr Polski w Poznaniu, nagie sceny w teatrze, przedstawiciel świata teatru, propozycje teatru, Uniwersytet Patrzenia Teatrem [Kraków], mistrzowie teatru, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Okno, Teatr Łaźnia Nowa – 1; spektakl –  spektakl dla widzów dorosłych, sceny nagości podczas spektaklu, jakieś spektakle w programie, unikatowy cieniowy spektakl w oknach, nietypowy spektakl, pokaz spektaklu, zagrać bajkowe piosenki ze spektakli, premiera jakiegoś spektaklu – 1; krew –  zdiagnozować groźny problem z krzepnięciem krwi w żyłach po szczepionce Johnson&Johnson, mieć krew na rękach, psychopata żądny krwi, mieć promil alkoholu we krwi, sceny mrożące krew w żyłach, wyrzucać dzieci z zimną krwią do lasu – 1; scena –  namawiać ze sceny do zabawy (konferansjer), dotykać się na scenie (nadzy mężczyźni), nagie sceny w teatrze, sceny mrożące krew w żyłach, zadebiutować na scenie, książka na scenie, książka „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana” – 1; usprawnienie – drobne usprawnienie – 1; niewiadoma – mieć sporo niewiadomych (program) – 1; ułatwienie – program pełen ułatwień – 1; dziennikarz – policja w mieszkaniu dziennikarza, zabrać dziennikarzowi służbowy laptop, potępiać policyjną akcję wobec dziennikarza, pisać coś (dziennikarz), policja w domu dziennikarza to prowokacja i zastraszanie wolnych mediów, powalczyć o życiówki (dziennikarze), czeski dziennikarz – 1; marsz –  Marsz Równości 2021 we Wrocławiu, marsz ateistów [Warszawa], Marsz Wolności i Suwerenności – marsz Konfederacji [Warszawa] – 1; policja – dzwonić po policję, standardy w policji, dozór policji, funkcjonariusze policji, postawić zarzuty kierowcy // nękać „Wyborczą” // wyjaśniać przyczyny tragedii (policja), hiszpańska // warszawska // podlaska // poznańska // lubuska // krakowska policja, zatrzymać kogoś na międzynarodowym lotnisku Heathrow (policja), policja z Arizony, zrobić kolejny krok w odchodzeniu od zasad demokracji // zabrać dziennikarzowi służbowy laptop (policja), najście policji na mieszkanie dziennikarza, policja w mieszkaniu dziennikarza – 1; gospodarka – polska gospodarka, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka wodna, upadać w Pakistanie (gospodarka) – 1; książka – znaleźć się w finale konkursu (czyjaś książka), płynąć z książki (jakiś przekaz), coś na kartach książki, książka wspomnieniowa – 1; szansa – stworzyć więcej szans na zdobycie bramek, dostać szansę na mieszkanie, mieć szanse na coś, rywale bez szans, szanse lewicy we Włoszech, mieć szanse na pracę gdzieś, szansa wskoczyć na podium – 1; koncert – zapraszać na koncerty dokądś, wywołać drgania budynku (koncert rapera), koncert jakiejś grupy gdzieś, koncerty zespołów folkowych, czyjś premierowy koncert, koncerty na festiwalu – 1; pożar – zapraszać na koncerty dokądś, wywołać drgania budynku (koncert rapera), koncert jakiejś grupy gdzieś, koncerty zespołów folkowych, czyjś premierowy koncert, koncerty na festiwalu – 1; większość – kontrolować większość meczu, nie iść do rodziców z problemami (większość dzieci), bez testów przed przyjazdem z większości krajów [Anglia i Irlandia Północna], nie umieć czegoś powiedzieć (większość Niemców) – 1; kierowca – kazać kierowcy odjechać, nie żyć // zginąć (kierowca), zjechać na pobocze // na przeciwległy pas ruchu // potrącić policjanta // uderzyć w inne auto i przebić ogrodzenie (kierowca), refleks kierowcy, dostać brytyjskie wizy (tysiące kierowców), przekraczać prędkość gdzieś (co czwarty kierowca), ścigać kierowcę, zakręt gdzieś zmorą kierowców, ponieść śmierć na miejscu (kierowcy obu pojazdów), mieć szansę na zatrudnienie gdzieś (kierowcy) – 1; laureat – Zbigniew Rokita laureatem Literackiej Nagrody Nike, znaleźć się wśród laureatów konkursu sieci CHIST-ERA, poznać wkrótce laureatów Nagrody Nobla, tegoroczni laureaci Nagrody Nobla – 1; opowieść – książka „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, opowieść o Śląsku / z najważniejszą polską nagrodą literacką, reporterska opowieść o burzliwej historii Górnego Śląska, szamańskie opowieści na wernisażu czyjejś wystawy, cios w czyjąś opowieść o wielkim sukcesie – 1; nagroda –  „Kajś” Zbigniewa Rokity z Nagrodą Literacką Nike 2021, najważniejsza polska nagroda literacka, prestiżowa nagroda, przyznać nagrodę za najlepszy na rynku gastronomiczny debiut, Kolosy – nagrody za podróżnicze dokonania roku, odebrać jakąś nagrodę, Olga Tokarczuk z Nagrodą Kulturalną Śląska za Góry Literatury, Nagroda Nobla – 1; wydarzenie – 10 wydarzeń w programie, wydarzenia dla dużych i małych, odbyć się latem w Rzeszowie (300 wydarzeń), wstęp na wydarzenia bezpłatny, dojść do wstrząsającego // dramatycznego wydarzenia gdzieś, nie milczeć w obliczu wczorajszych wydarzeń, opisać przebieg wydarzeń, dramatyczne wydarzenie gdzieś, dostępność wydarzeń dla niepełnosprawnych, najważniejsze wydarzenia z kiedyś – 1;
  • przymiotników: zagraniczny –  zagraniczny kontrahent, zagraniczny ryczałt, zagraniczna inwestycja, sprawy zagraniczne, zagraniczne targi – 1; graniczny – most graniczny, Straż Graniczna, strażnik graniczny, Straż Graniczna, Odra graniczna – 2; przygraniczny – pas przygraniczny, przygraniczny kryzys humanitarny, firma przygraniczna – 1; wyjątkowy – stan wyjątkowy, czyjaś wyjątkowa płyta, stan wyjątkowy, wyjątkowy sezon, wyjątkowa wystawa // sytuacja // karta, wyjątkowe otoczenie,  stan wyjątkowy, wyjątkowy patron ulicy gdzieś – 3; polsko-białoruski – granica polsko-białoruska, granica polsko-białoruska, granica polsko-białoruska – 3; paliwowy – pakiet // sektor paliwowy – 1; vatowski / VAT-owski –  luka vatowska // VAT-owska – 1; jednoosobowy – jednoosobowa działalność gospodarcza – 1; powszechny – spis powszechny, powszechny obowiązek szczepień, usługi powszechne – 1; akademicki – rok akademicki, rok akademicki, nauczyciel // wykładowca akademicki, wolność akademicka, rok akademicki, wolność akademicka, Narodowy Akademicki Teatr imienia Gabriela Sundukyana z Armenii – 3; drobny – drobne usprawnienie – 1; górny – Górny Śląsk, Ochotnica Górna – 1; literacki – festiwal // konkurs literacki, nagroda literacka – 1;
  • liczebników: czwarty – czwarta klasa, czwarta fala COVID-19 // koronawirusa // pandemii, czwarte miejsce, czwarta fala pandemii koronawirusa, przekraczać prędkość gdzieś (co czwarty kierowca), czwarta liga, rozpędzać się gdzieś // rozkręcać się wolno (czwarta fala zachorowań na COVID-19) – 2;
  • czasowników: zarabiać – nie zarabiać milionów, zarabiać ponad sześć tysięcy złotych dziennie w zarządzie PZU, zarabiać do 13 tysięcy złotych, zarabiać na kontraktach w Lasach Państwowych, zarabiać słabo // najmniej, zarabiać w spółkach grupy JSW – 1; skazać – skazać zabójcę, skazać kiedyś za czary, skazać piłkarza, skazać na pięć lat // na osiem lat // na piętnaście lat więzienia, skazać za pedofilię // za pobicie // za zabójstwo // prawomocnie za molestowanie seksualne, skazać prawomocnie na dożywocie – 1; przekroczyć – przekroczyć 9 miliardów złotych (zysk banków). przekroczyć barierę czwartej fali pandemii // liczbę tysiąca przypadków, nie przekroczyć określonego limitu // uprawnień // wymaganego pułapu – 1; pojawiać się – pojawiać się gdzieś (beboki Grzegorza Chudego), pojawiać się w orzecznictwie sądów administracyjnych (wątpliwości), pojawiać się na ostatnie minuty ligowych spotkań (zawodnicy), pojawiać się (komunikat // wątpliwości), przestać pojawiać się na antenie (uznany komentator), pojawiać się po spotkaniu (jakieś nagłówki prasowe) – 1; przysporzyć – przysporzyć majątku // problemów – 1; wznowić –  wznowić coś: rozmowy // rozprawę // obrady // sprawę – 1; znowelizować – znowelizować ustawę – 1; uchwalić –  uchwalić nowelizację budżetu // ustawy, uchwalić ustawę // plan // pakiet – 1; promować – promować coś: program // płytę – 1; zginąć – zginąć w ataku islamskich fundamentalistów w Nigerii, zginąć tragicznie w wypadku drogowym, zginąć w katastrofie małego samolotu we Włoszech, zginąć (motocyklista // kierowca // kierowcy), zginąć na miejscu, zginąć w pożarze domu, zginąć w wypadku gdzieś – 1;
  • imion i nazwisk:
  •  innych nazw własnych i skrótowców: anty-LGBT – uchylenie // zmiana uchwały anty-LGBT, wycofywać się z uchwały // odrzucić /// skorygować uchwałę anty-LGBT, nie zaakceptować nowelizacji uchwały anty-LGBT (UE) – 1; Śląsk – Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Nagroda Kulturalna Śląska, przegrać wysoko z Lechem Poznań (Śląsk Wrocław) – 1; Nike –  gala Nike, „Kajś” Zbigniewa Rokity z Nagrodą Literacką Nike 2021, Nike za „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, Zbigniew Rokita laureatem Literackiej Nagrody Nike, otrzymać Literacką Nagrodę Nike, Nike dla Zbigniewa Rokity za „Kajś”, jechać na Śląsk (Nike) – 1; Pandora – otwierać puszkę Pandory, „Pandora Papers” największe międzynarodowe śledztwo dziennikarskie w historii, prace nad „Pandora Papers”, międzynarodowy projekt „Pandora Papers”, dokumenty „Pandora Papers” – 1;
Previous Article
Next Article