Słowa dnia między 28 kwietnia a 4 maja 2014 roku

Podziel się

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: fuszerka – w połaczeniu typu: zarzucić fuszerkę; krasnalwizerunek krasnala; majówka Majówka 2014, wyjazdy na majówkę, tradycyjne majówki (’msze'), pomysł na majówkę; zakładnikzakładnicy separatystów; separatystalider separatystów w Słowiańsku, zwalniać prorosyjskich separatystów; infoliniainfolinia kolejkowa; elementarzzainteresowanie elementarzem, praca nad elementarzem; sułtanatsułtanat Brunei; dłuto coś czyjegoś dluta; szariatwprowadzić częściowy szariat; pochódpochód pierwszomajowy; flagaświęto Flagi, wywieszenie flagi; lawinalawina błotna; konstytucja223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja; esemeszarabianie na esemesach; karambol; przymrozek; internat seks w internacie; sformułowanie – używać sformułowania X;

– przymiotników: transsyberyjski – w połączeniu typu: Kolej Transsyberyjska; bezstronnybezstronne sędziowanie; kolejkowyinfolinia kolejkowa; majowyświęta majowe, długi weekend majowy majowa konstytucja; pierwszomajowypierwszomajowa fotografia, piewszomajowy pochód, pierwszomajowe wiece; błotnylawina błotna; zdesperowanyzdesperowany mieszkaniec Szczecinka; dziękczynnymsza dziękczynna; maturalnyegzamin maturalny;

– liczebników:  223. (dwieście dwudziesty trzeci) – w połączeniu typu: 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja;

– czasowników: brać  – w połączeniu typu: brać pożyczkę od kogoś; dezinformować; zestrzelićzestrzelić helikoptery, zestrzelić śmigłowce; zanieczyszczaćproces o zanieczyszczanie nieruchomości; pokrzyżowaćpokrzyżować jakieś plany;

– przysłówków: nijak (zaimek przysłowny zaprzeczony) – w połączeniu typu:coś ma się nijak do rzeczywistości; biało-czerwonozapłonąć na biało-czerwono;

– imion i nazwisk:  Tadeusz Różewicz – w połączeniu typu: pożegnanie Tadeusza Różewicza, pożegnać Tadeusza Różewicza; Bob Hoskins; Małgorzata Gersdorf; Mieczysław Wilczek; Włodzimierz Szomański; Stanisław Dziwisz;

– innych nazw własnych, w tym skrótowców: KDL (Kongres Liberalno-Demokratyczny) – w połączeniu typu: szef KDL; Kolej Transsyberyjska (szlak kolejowy); Jeżewo (pod Białymstokiem); Fagor Mastercook (wrocławska fabryka, dawniej: Wrozamet) – grupowe zwolnienia w Fagor Mastercook; Procjon (kryptonim akcji policyjnej); TypoPolo (wystawa amatorskiej grafiki reklamowej); Bojmie (pod Siedlcami); Spirituals Singers Band (wrocławski zespół muzyczny); Brunei – sułtanat Brunei; Cybinka (pod Gorzowem); Urad (pod Gorzowem); Odessa (Ukraina) – wydarzenia w Odessie; Badachszan (prowincja w Afganistanie); Kramatorsk (Ukraina) – operacja antyterrorystyczna w Kramatorsku; Słowiańsk (Ukraina) – lider separatystów w Słowiańsku; Szczecinek (Pomorze Zachodnie) – zdesperowani mieszkańcy Szczecinka;  Konstytucja 3 maja (dokument uchwalony w 1791 roku przez Sejm Czteroletni) – 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja; Kowiesy (pod Rawą Mazowiecką);

Previous Article
Next Article