Słowa dnia między 28 stycznia a 3 lutego 2013 r.

Podziel się

Na przełomie stycznia i lutego w tekstach informacyjnych używano częściej niż zwykle form następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych: trutka – w połączeniach typu: trutka na gryzonie, trutka na szczury; gryzońśrodek przeciw gryzoniom; manuskryptbiblioteka manuskryptów, bezcenne manuskrypty; kryptakrypta archikatedry; bromadiolon; abdykacjaogłosić abdykację na rzecz syna; opolankatłumy opolanek, lincz na opolankach w sieci; rakchora na raka, rak prostaty „Mam haka na raka”; tomografzająć tomograf, opieczętować tomograf;  acetylenbutle z acetylenem; pszczołapopulacja pszczół, toksyczny dla pszczół; kosaprzekuwać kosy; czarnuch; kanapawstawać z kanapy; noblistka; kołpak, anomalia x jest anomalią; bankrutmajątek bankrutów; kominniedrożny komin, nieszczelny komin, najwyższy komin; zwiedzającyprzyciągać zwiedzających, otwarty dla zwiedzających; roztoczespecjalista od roztoczy;

– przymiotników: krzykliwy – w połączeniu: orlik krzykliwy; transseksualnypierwsza transseksualna posłanka;

– liczebników: obydwoje

– czasowników: sproszkować – w połączeniu typu: sproszkowane mleko; nażreć sięnażreć się hormonów; pomazaćpomazać coś farbą; umywaćktoś nie umywa się do kogoś innego; urząd umywa ręce; nękaćnękać eksnarzeczonego, nękać ukochanego; odprężyćodprężyć się; wyłudzaćwyłudzać VAT; odkryćodkryć specjalistę; przemycićprzemycone używki; wydać wydać wszystko na kogoś;

– przysłówków: ponuro – w połączeniu typu: szaro i ponuro; bezlitośniebezlitośnie obrażać kogoś;

– imion i nazwisk: Beatrix – też w połączeniu: pójść w ślady Beatrix; Geogrij Gongadze –  zabójca Gongadzego; Krystyna Pawłowicz; Oleksij Pukacz;  Anna Sobecka; Anita Gargas; Chomeini; Chris Kyle;

– innych nazw własnych i skrótowców: NKJO; Rakowicki – w połączeniu: Cmentarz Rakowicki; Jeżewoekspresówka Jeżewo – Białystok; Raków; Ogród Krasińskich (Warszawa); Pemex (Meksyk); Wołgograd; Stalingrad; Targowa„Ratujmy Targową” (Warszawa); AKO; „Szkatuła”.