Słowa dnia między 28 września a 4 października 2020 roku

Podziel się

W okresie na przełomie miesięcy – września i października br. w polskich tekstach informacyjnych frekwencją wyższą niż zwykle odznaczyły się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: koronawirus – koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, zakażenie koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, ratować się / ochronić przed koronawirusem, połączenie wirusa grypy z koronawirusem – twindemia, ktoś z koronawirusem, uczyć się żyć z koronawirusem, zarażenie koronawirusem, koronawirus SARS-CoV-2, koronawirus gdzieś, przypadki koronawirusa / zakażenia koronawirusem, ktoś z koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, zakazić się koronawirusem, zagrażać (koronawirus), chory z koronawirusem, walczyć z koronawirusem, zakażony koronawirusem, pojawić się gdzieś / spowodować kryzys (koronawirus), koronawirus SARS-CoV-2, stwierdzić u kogoś zakażenie koronawirusem, poczęstować kogoś koronawirusem, wzrost zakażeń koronawirusem gdzieś, ktoś nie / zakażony koronawirusem, ileś tysięcy zakażonych koronawirusem, odwołać mecz przez koronawirusa, zakazić się koronawirusem, ochrona przed koronawirusem, ktoś z koronawirusem, reżim związany z koronawirusem, pomóc zwalczyć koronawirusa, chory z koronawirusem, test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, rozpędzać się (koronawirus), wykryć / potwierdzić infekcję // zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś kiedyś, walka z koronawirusem, objawy / przypadki zakażenia koronawirusem, ktoś zakażony koronawirusem, obostrzenia związane z koronawirusem, nowe ognisko koronawirusa / zakażeń koronawirusem gdzieś, łóżka dla zakażonych koronawirusem, przypadki koronawirusa, zarażać się koronawirusem – 4; list – list 50. ambasadorów w sprawie osób LGBT, akcja pisania listów, czekać na list w czyjejś obronie – 1; sanepid – jakiś sanepid, decyzja / wytyczne sanepidu, informacja z sanepidu, (po)informować o nowych ogniskach zakażenia // o zakażeniu koronawirusem / badać kogoś / szukać osób z kontaktu / nakazać remont (sanepid), dyrektorka / pracownicy / służby / delegacje sanepidu // sanepidów, sanepidy na skraju wydolności, poinformować o czymś / prosić o kontakt / skierować kogoś na kwarantannę (sanepid) – 2; rząd – jakiś rząd, obalić rząd, rekonstrukcja rządu, harmonogram powoływania rządu, apelować do rządu o coś, nowy rząd, zmiany w rządzie, rzecznik / pełnomocnik rządu, przyjąć jakiś projekt / przedstawić coś / znieść jakiś zakaz (rząd), ogłosić stan wyjątkowy (rząd Czech / rząd słowacki), przedstawiciel rządu, wykorzystywać programy pomocowe do wsparcia turystyki (rządy UE), konto rządu Węgier, specjalne kompetencje brytyjskiego rządu do walki z epidemią, szczyt szefów rządów, przymierzać się do czegoś / wysłuchać marynarzy / wyznaczyć komisarza / oszukiwać górników / uderzyć w personel medyczny walczący z koronawirusem / przypominać o czymś (rząd), formować własny rząd, wołać do rządu o korytarze humanitarne, ogłosić skład i strukturę nowego rządu, obecny rząd, rekonstrukcja rządu, zmiany w rządzie, skręcać jeszcze bardziej na prawo (polski rząd), powoływać do rządu dwóch ultrakonserwatystów, mieć / sformować rząd (Belgia), wyprosić kobiety z rządu; wygrać szósty raz z rzędu – 2; zakażony – nowi zakażeni koronawirusem gdzieś, wzrost zakażonych koronawirusem, ktoś wśród nowych zakażonych koronawirusem, przybyć zakażonych koronawirusem, liczba zakażonych koronawirusem gdzieś, zwolnić miejsca dla zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, więcej łóżek szpitalnych dla zakażonych koronawirusem, spory wzrost zakażonych koronawirusem, przybyć (iluś zakażonych w ciągu doby), zakażony koronawirusem odsyłany od Annasza do Kajfasza, rosnąć (liczba zakażonych koronawirusem w szpitalach i pod respiratorami),zemrzeć (iluś zakażonych koronawirusem), uruchamiać kolejne miejsca dla zakażonych COVID-19, ileś tysięcy zakażonych koronawirusem gdzieś, skończyć się gdzieś (miejsca dla zakażonych koronawirusem), rekord liczby zakażonych koronawirusem, mieć gdzieś iluś zakażonych koronawirusem, rosnąć (liczba zakażonych koronawirusem), nowi zakażeni koronawirusem, więcej łóżek / wolne miejsca dla zakażonych koronawirusem, iluś / liczba zakażonych koronawirusem, przybywać zakażonych koronawirusem – 4; rekonstrukcja – rekonstrukcja rządu, rekonstrukcja w rządzie – 1; zakażenie –  zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / COVID-19, ileś przypadków nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby gdzieś, wzrost liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, kolejne / zakażenia koronawirusem gdzieś, wykryć / potwierdzić / stwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, ogniska zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe zakażenia w znanych ogniskach, walczyć o życie z powodu zakażenia koronawirusem, ktoś z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, zamykać coś z powodu zakażenia COVID-19, ryzyko zakażenia, wskaźnik zakażeń, objawy zakażenia, raport o zakażeniach koronawirusem, rekordy zakażeń gdzieś, przybywać / dojść do zakażeń gdzieś,  zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2 / COVID-19, rekordowy / gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić / wykryć ileś nowych / przypadków / zakażeń koronawirusem gdzieś, pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, kolejny / nowy rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe / zakażenia koronawirusem gdzieś, wrócić ze szptala po zakażeniu koronawirusem, potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, ograniczyć coś z powodu zakażenia koronawirusem, ileś nowych zakażeń COVID-19 w Warszawie, odnotować ileś przypadków zakażenia koronawirusem, szkoła z zakażeniem, dużo nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, rekord aktywnych zakażeń koronawirusem gdzieś, dochodzić gdzieś do zakażeń, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2 / COVID-19, ograniczyć zakażenia koronawirusem, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić ileś przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, zatrzymać zakażenia w granicach miasta, stwierdzić / zdiagnozować / potwierdzić u kogoś zakażenie koronawirusem gdzieś, nowy warszawski rekord zakażeń COVID-19, mapa zakażeń, rekordy zakażeń przez powrót do szkół, wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 gdzieś, sytuacja dotycząca zakażeń, pobić rekord zakażeń, wysoki wskaźnik nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, specjalista od zakażeń, utrzymywać się na wysokim poziomie gdzieś (liczba zakażeń koronawirusem),  zakażenie koronawirusem, rosnąć (wskaźnik / liczba zakażeń koronawirusem gdzieś), duża liczba przypadków zakażenia koronawirusem gdzieś, paść / padać gdzieś (rekord zakażeń koronawirusem), spory / drastyczny / wzrost // przyrost liczby zakażeń koronawirusem gdzieś, potwierdzić przypadek zakażenia / zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, komentować rekord zakażeń koronawirusem w ciągu doby, kolejne dobowe wzrosty zakażeń koronawirusem gdzieś, ileś nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, ograniczać funkcjonowanie czegoś z powodu zakażenia koronawirusem, nasilenie zakażeń koronawirusem gdzieś, poinformować o iluś nowych zakażeniach, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2, stwierdzić / potwierdzić / wykryć u kogoś gdzieś zakażenie koronawirusem, ileś kolejnych / nowych zakażeń koronawirusem gdzieś, rekordowy wzrost / liczby / zakażeń koronawirusem gdzieś, zakażenia wewnątrzszpitalne, mapa / efekt zakażeń, liczne zakażenia w DPS-ach, poinformować o iluś nowych zakażeniach koronawirusem gdzieś, szerzyć się gdzieś (zakażenie), liczba zakażeń, nowe zakażenia, paść (rekord zakażeń), dojść do zakażenia koronawirusem gdzieś, ryzyko w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, nowe przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, przyrost dobowy zakażeń koronawirusem gdzieś, zakażenie koronawirusem / SARS-CoV-2, objawy zakażenia koronawirusem, odnotować gdzieś ileś zakażeń SARS-CoV-2, wykryć / potwierdzić zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, wykryć nowe ognisko zakażeń / zakażenia koronawirusem gdzieś, informacja o kolejnych zakażeniach koronawirusem, duża liczba / ileś zakażeń koronawirusem gdzieś, nowe przypadki zakażenia koronawirusem gdzieś, przewaga zakażeń koronawirusem nad ozdrowieńcami, rekord / dobowych / zakażeń koronawirusem gdzieś, gigantyczny wzrost zakażeń koronawirusem gdzieś, ujawnić czyjeś zakażenie, życzyć powrotu do zdrowia po zakażeniu koronawirusem, iść w tysiące (zakażenia koronawirusem gdzieś), zdiagnozować ileś przypadków zakażeń koronawirusem gdzieś, zakażenie koronawirusem / koronawirusem SARS-CoV-2 / SARS-CoV-2, przybyć (ileś / nowych / zakażeń koronawirusem w weekend), ileś kolejnych zakażeń koronawirusem gdzieś, poinformować o iluś kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem, dobowa liczba zakażeń koronawirusem, zemrzeć po zakażeniu koronawirusem, nie żyć z powodu zakażenia koronawirusem, ognisko zakażenia koronawirusem, potwierdzić czyjeś zakażenie koronawirusem, potwierdzić / stwierdzić / wykryć zakażenie koronawirusem u kogoś gdzieś, odnotować ileś przypadków zakażeń SARS-CoV-2, paść (rekord nowych zakażeń koronawirusem), być w czołówce nowych zakażeń koronawirusem, zakażenie koronawirusem gdzieś, rozpocząć izolację z powodu zakażenia koronawirusem – 7; ambasador – list ambasadorów, ambasadorowie UE / państw członkowskich, skomentować list ambasadorów w sprawie społeczności LGBT, ktoś o liście ambasadorów, pisać w obronie osób LGBT (50 ambasadorów), amerykańska ambasador, ambasador USA / Armenii – 1; las – obrona karpackich / bieszczadzkich lasów, niszczenie lasów w Bieszczadach, zakopać ciało w lesie, „człowiek z lasu”, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych – 1; konflikt – odsłona konfliktu, śmiertelna cywilna ofiara konfliktu, konflikt na prawicy, podsumowywać konflikt, sąsiedzki konflikt interesów, konflikt w Górskim Karabachu, stary konflikt o Górski Karabach, trwać od 1988 roku (konflikt między Ormianami i Azerami o Górski Karabach), konflikt gdzieś, rozpalić konflikt z katolikami (Łukaszenka), konflikt z pieszymi (rowerzystów gdzieś) – 2; puszcza – cenna puszcza, obrona Puszczy Karpackiej, Puszcza Bukowa, protesty przeciw wycinaniu / wycince Puszczy Karpackiej – 1; piła – hasła „Nie oddamy Bieszczad / drzew / piłom”, „Lasy rosną wolno, piły działają szybko”, „Pod piłami pada tysiące drzew”, ginąć pod piłami leśników – 1; edukacja – zwrócić uwagę na edukację, budynek / gmach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej), apel do MEN, dewastacja / zniszczenie gmachu MEN (napisami), pojawić się na budynku MEN (napisy – imiona), minister edukacji, Komisja Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, połączenie ministerstw edukacji i nauki, powierzyć Przemysławowi Czarnkowi resort edukacji i nauki, wydział edukacji gdzieś – 1; minister – minister: zdrowia / finansów / bez teki / turystyki Grecji / sprawiedliwości / edukacji i nauki / w Kancelarii Premiera, zatwierdzić wprowadzenie stanu wyjątkowego (ministrowie czeskiego rządu), kandydat na ministra edukacji i nauki, oświadczenie ministrów sprawiedliwości Polski i Węgier, nowy minister, przyporządkować działy konkretnym ministrom, zostać (najgorsi ministrowie), jedna kobieta jako minister w rządzie, skład Rady Ministrów – 1; praworządność – praworządność i budżet, publikować raport o praworządności (KE), nie zostawiać na Polsce suchej nitki (nowy raport KE o praworządności), kwestia praworządności, przewidywać opóźnienie w przyjęciu budżetu UE z powodu praworządności – 1; debata – Republikanie rozczarowani po fatalnej debacie prezydenckiej Biden – Trump, czas debaty, debata Trump – Biden żenującym spektaklem, zetrzeć się w debacie, zagrać w pierwszej debacie na podobnym poziomie, kłótnia / ostra pyskówka podczas debaty, debata o prawach człowieka (Bydgoszcz) – 1; uczelnia – przywitać nowy rok akademicki (jakieś uczelnie), nie zamknąć się jak w marcu (uczelnia), rektorzy uczelni skądś, polskie uczelnie wyższe, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, macierzysta uczelnia, kompromitować uczelnię (decyzja kolegium rektorskiego KUL), przeprowadzać rekrutację dodatkową (jakaś uczelnia), większość uczelni, zaczynać nowy rok akademicki w realu i online (uczelnie) – 1; resort – resort zdrowia / rolnictwa / edukacji i nauki, szef resortu, siedziba resortu – 1; nauka – ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego / edukacji i nauki, nauka zdalna, nauka jazdy na łyżwach – 1; zmiana – stracić okazję na zmianę przebiegu kampanii, zmiana na stanowisku dowódcy, zmiany w prawie budowlanym, budzić obawy (zmiany), wprowadzić / szykować / radykalne / zmiany komunikacyjne gdzieś, spore zmiany, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, konkurs „Liderzy zmian w ochronie zdrowia”, prokurator „dobrej zmiany”, zmiana klubu, przygotować się na zmiany, zmiany w rządzie, cel bez zmian, radykalne zmiany reguł fiskalnych, kolejne zmiany w szkołach, propozycje zmian w składzie RM, przynieść zmianę pogody, zażądać zmiany zasad walki z koronawirusem, zmiana cen, zmiany kadrowe – 1; wzrost – ścieżka wzrostu, wzrost liczby / kolejnych / zakażeń koronawirusem,doprowadzić do wzrostu cen, mieć ileś centymetrów wzrostu, dobowe wzrosty zakażeń koronawirusem, gwałtowny wzrost przypadków koronawirusa, wzrost zachorowań, dobowy wzrost chorych na koronawirusa – 1; rekord – rekord zakażeń koronawirusem, paść / padać (rekord zakażeń koronawirusem), komentować kolejny / smutny rekord zakażeń koronawirusem w kraju, nowy rekord zakażeń koronawirusem, pobić (kolejny rekord zakażeń od początku pandemii), kolejny dobowy rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, paść gdzieś (rekord zakażeń koronawirusem), padać gdzieś (kolejne rekordy zakażeń koronawirusem), rekord COVID-19 gdzieś, rekord nowych zakażeń koronawirusem, nowy rekord liczby zakażonych koronawirusem, bić rekordy (epidemia koronawirusa), chcieć pobić rekord, zginąć podczas bicia rekordu, kolejny rekord zakażeń koronawirusem gdzieś, padać codziennie (rekord zakażeń koronawirusem), rekordy zakażeń koronawirusem, paść (kolejny rekord zakażeń koronawirusem), nowy rekord zachorowań / zakażeń, gonić rekord (rekord), Rekord Bielsko-Biała – 3; student – studenci z Białorusi, iluś studentów gdzieś, wrócić do nauki zdalnej / rozpocząć naukę w systemie hybrydowym (studenci), student transpłciowy / niebinarny, studenci zagraniczni / z Erasmusa, posądzić o coś studenta, szukać zaginionego studenta, stawić się na inaugurację w tęczowej maseczce (student), nie spodobać się studentom, oprotestować obecność Andrzeja Dudy na inauguracji / organizować protest (studenci), apel do studentów, zajęcia dla studentów, początek roku akademickiego bez studentów – 1; inauguracja – inauguracja roku akademickiego gdzieś, pojawić się na inauguracji, wejść na inaugurację, brać udział w inauguracji, czyjaś obecność na inauguracji, przemawiać na inauguracji, mówić / zapewniać o czymś na inauguracji, hybrydowa inauguracja, zaprosić prezydenta na inaugurację, rozpocząć się gdzieś (inauguracje roku akademickiego), film zamiast inauguracji – 1; obostrzenie – dodatkowe / restrykcyjne / ostrzejsze / nadzwyczajne / szczególne obostrzenia, przywrócić obostrzenia dotyczące podróży do Wielkiej Brytanii, stolica zagrożona dodatkowymi obostrzeniami, obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, nowe obostrzenia w aglomeracjach, wprowadzać nowe / dodatkowe obostrzenia dla mieszkańców, strefa obostrzeń, nauczyć się radzić sobie z obostrzeniami, obowiązywać (obostrzenia), zwiększyć / przywrócić / łagodzić obostrzenia, stosować się do obostrzeń, strefy / powiaty z dodatkowymi obostrzeniami, obowiązywać gdzieś (ostrzejsze obostrzenia pandemiczne / więcej obostrzeń), stosować się do nowych obostrzeń, wprowadzać dodatkowe obostrzenia,wejść w życie (nowe obostrzenia), wyjść mieszkańcom na dobre (obostrzenia) – 2; strefa – żółta / czerwona strefa, szara strefa, trafić do żółtej / czerwonej strefy, X (nazwy miast) w strefie żółtej / czerwonej, kryteria klasyfikacji do stref, znaleźć się w czerwonej / żółtej strefie, móc wejść / trafić do żółtej strefy, objąć żółtą strefą obostrzeń, pozostać w jakiejś strefie, strefa płatnego parkowania, strefa wolna od LGBT, żółta / czerwona strefa, zacząć obowiązywać gdzieś (czerwona strefa), strefa koronawirusa, powiat w jakiejś strefie, włączyć coś (nazwa miasta) do jakiejś strefy, znaleźć się w czerwonej strefie, wchodzić do jakiejś strefy, trafić do strefy konfliktu w Górskim Karabachu, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, strefa wolna od LGBT, strefa pola gry, być / znaleźć się / budzić się w niebieskiej / żółtej / czerwonej strefie, włączyć coś do jakiejś strefy, objąć powiaty jakąś strefą, wejść do jakiejś strefy (regiony), powiaty w jakiejś strefie – 3; sankcja – najpoważniejsza ewentualna sankcja dla kogoś, wprowadzić sankcje w stosunku do Białorusi, wzywać do nałożenia sankcji na Rosję, sankcje – pozytywne, unijne sankcje, reagować na sankcje UE, sankcje wobec urzędników z Białorusi, uzgodnić sankcje wobec reżimu, nakładać / nałożyć sankcje na przedstawicieli władz Białorusi, objąć sankcjami przedstawicieli władz Białorusi, wprowadzać sankcje wizowe, sankcje odwetowe wobec Kanady i Wielkiej Brytanii, powstrzymać białoruskie władze od przemocy (sankcje), następstwo sankcji, przyjąć sankcje wobec przedstawicieli władz Białorusi, wdrożyć sankcje, porozumieć się w sprawie sankcji, dyskusja o sankcjach, konkluzja w sprawie sankcji – 1; odpad – pozbywać się odpadów, kłopotliwe / trudne / drogie odpady, przestać być odpadem (pozostałość po frezowaniu asfaltu), odpady z gospodarstw domowych, gospodarować / gospodarka odpadami, dobrze wyrzucać odpady, radzić sobie z odpadami – 1; szczyt – nadzwyczajny szczyt UE w Brukseli, szczyt zachorowań na COVID-19, nie dać się wejść na szczyt bez bólu – 1; ognisko – nowe ognisko koronawirusa gdzieś, zmagać się z ogniskiem koronawirusa gdzieś, ognisko epidemiczne, główne ognisko, obecne ogniska, ogniska choroby, pojawiać się (kolejne ogniska), rozproszone / rodzinne ogniska COVID-19, duże ogniska koronawirusa gdzieś, rosnąć gdzieś (ogniska koronawirusa), wygaszać / opanować ogniska gdzieś, mieć gdzieś ognisko koronawirusa – 1; przedstawiciel – przedstawiciel PiS / Białego Domu, przedstawiciele metalowców, transportowców i energetyków, przyjąć sankcje wobec około 40 przedstawicieli władz Białorusi (UE) – 1; teatr – biało-czerwono-białe flagi pod teatrem, proponować teatr cieni o uchodźcach, miłośnicy teatru, premiera w teatrze, festiwal teatrów alternatywnych Klamra, wyrzucać kogoś z teatrów, teatr Imka, Teatr Śląski, Teatr Miniatura, Narodowy Stary Teatr, Nowy Teatr – 1; impreza – odbyć się gdzieś (impreza), zaginąć po imprezie gdzieś, odwołać imprezy kulturalne gdzieś, coroczna impreza „Biegnij, Warszawo”, odwoływać kolejne imprezy z powodu koronawirusa, nie dojść do skutku (jakieś imprezy), program imprezy online, społeczne imprezy, atmosfera swobodna jak na imprezie, impreza „Biegnij, Warszawo”, odwoływać kolejne imprezy, kulminacyjny punkt imprezy, impreza na stadionie, móc zrobić imprezę sportowa nawet w pandemicznym reżimie, największa impreza branży budowlanej gdzieś, trzecia impreza biegowa w 2020 roku gdzieś, zdjęcia z jakiejś imprezy, mieć wymiar społeczny (jakaś impreza) – 2; zwierzę – Światowy Dzień Zwierząt, (po)błogosławić i poświęcić zwierzęta, były właściciel zwierzęcia, złapać zwierzę w Odrze (kajmana, tj. aligatora), doświadczać krzywd (zwierzęta), nosić peleryny ze skór zdartych ze zwierząt (rektorzy), Fundacja Na Pomoc Zwierzętom – 1; zachorowanie – dramatyczny wzrost zachorowań na koronawirusa gdzieś, liczba zachorowań wyższa niż 12 na 10 tys. mieszkańców, dobowa liczba zachorowań na COVID-19, poinformować o nowych przypadkach / odnotować ileś przypadków zachorowań na koronawirusa, znów rekord zachorowań – 1; siła – wiara we własne siły, wyrwać zwycięstwo siłą, armeńskie siły zbrojne, prosić Matkę Boską Częstochowską o siły (delegacje sanepidów na Jasnej Górze), przybrać na sile (koronawirus / epidemia / jakaś tendencja / wiatr halny) – 1; nagroda – polskie nagrody podróżnicze (Kolosy), Nagroda Nobla 2020 we czwartek, wręczać nagrody, nagroda Nike i jej laureaci to inna twarz Polski, Radek Rak laureatem nagrody Nike 2020, prestiżowa nagroda, zdobyć Nagrodę Literacką Nike 2020 – 1; wiatr – silny wiatr gdzieś, dochodzić do iluś km/h (prędkość wiatru gdzieś), wiatr halny 180 km/h, napór wiatru, nie rzucać słów na wiatr – 1;
  • przymiotników: społeczny – społeczny dystans / ruch, społeczna akcja, społeczne badanie / życie, dom pomocy społecznej – 1; kryzysowy – sztab kryzysowy – 1; zakażony – zakażony koronawirusem: zawodnik / pracownik / proboszcz / kapelan / lekarz / nauczyciel / selekcjoner / piłkarz / mieszkaniec / personel, zakażona: osoba / pielęgniarka / nauczycielka / uczennica, były prezydent Ukrainy / sportowiec / uczeń / nauczyciel / mężczyzna / mieszkaniec / pacjent / pracownik / rzecznik praw obywatelskich / ksiądz, zakażona osoba / 16-latka / uczennica / nauczycielka, zakażony koronawirusem: pacjent / pracownik / piłkarz / ksiądz / wójt / personel / ktoś / Donald Trump, zakażona koronawirusem: osoba / pracownica / prezeska / doradczyni / Melania Trump, zakażony koronawirusem: prezydent Wrocławia / czyjś współpracownik / specjalista / pacjent, zakażona koronawirusem osoba / siostra serafitka – 4; separatystyczny – separatystyczny żołnierz / region Górskiego Karabachu, separatystyczna enklawa ormiańska – 1; zdalny – zdalny tryb / system, zdalna lekcja / nauka, zdalne nauczanie, zdalne zajęcia – 1; azerski – azerski ostrzał artyleryjski, azerska armia / Azerska Federacja Piłkarska, azerskie ministerstwo obrony, azerskie wojska – 1; karpacki – lasy karpackie, Puszcza Karpacka – 1; hybrydowy – hybrydowy: system / tryb / rok akademicki / charakter czegoś, hybrydowa edukacja, hybrydowe nauczanie – 1; akademicki – nowy rok akademicki, liceum akademickie, rok akademicki – 2; czerwony – czerwony powiat / samochód, czerwona strefa, czerwone volvo, czerwona strefa – 2; żółty – żółty: kod / kolor / powiat / owoc, żółta strefa / lista, żółta strefa, żółty worek na plastik i metale – 2; białoruski – białoruski: naród / urzędnik / oficjel / ambasador / reżim, białoruska opozycjonistka, białoruskie władze – 1; rekordowy – poinformować o rekordowym wzroście / liczby / zakażeń koronawirusem gdzieś, rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem, rekordowe ponad dwa tysiące zakażeń koronawirusem w Polsce, wykryć rekordowe ileś przypadków koronawirusa gdzieś – 1; wężowy – powieść Radka Raka „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” uhonorowana nagrodą Nike 2020 – 1;
  • czasowników: zakazić – zakazić się koronawirusem / bakterią New Delhi, nie / zakazić się koronawirusem, zakazić się koronawirusem – 3; ograniczyć – ograniczyć coś gdzieś: działalność / wydatki /uroczyste pochody / liczbę miejsc w akademikach / aktywność do spraw obowiązkowych / ataki na rywala / swobody w zakresie protestów i modłów (Izrael) / wycinkę drzew / liczbę gości na weselach / liczbę nowych zakażeń koronawirusem – 1; obowiązywać – obowiązywać gdzieś: nauczanie hybrydowe / największe // dodatkowe // najostrzejsze // nadzwyczajne // szczególne // nadzwyczajne obostrzenia / nowe stawki za odbiór odpadów / zasady / zakaz / dodatkowe rygory / akcyza / stan wyjątkowy (Czechy / Słowacja) – 1; nałożyć –  móc / nałożyć sankcje na kogoś / na coś – 1; zemrzeć – zemrzeć na COVID-19 / z powodu koronawirusa / na koronawirusa (Kenzo Takada – projektant mody i perfum / prałat Andrzej Miszewski / prałat Julian Jóźwik / kolejne 26 osób w Polsce), zemrzeć na miejscu, zemrzeć na tydzień przed wyborami 1912 roku w USA, zemrzeć po brutalnym seksie, zemrzeć na skutek obrażeń (mężczyzna pobity w białoruskim areszcie), zemrzeć po długiej i ciężkiej chorobie (Leszek Biernacki – trener piłki ręcznej) – 1; odnotować – odnotować coś: ileś nowych przypadków koronawirusa / ileś zachorowań na COVID-19 / ileś zgonów – 1;
  • przysłówków: wcześnie – wcześniej czy później, poinformować o czymś wcześniej, notować kogoś gdzieś wcześniej, dzień wcześniej mieć miejsce wcześniej, sprawy obyczajowe, a nie gospodarka jak wcześniej, podchwycić coś wcześniej, nie mieć czegoś wcześniej, zaplanować spotkanie wcześniej, lekceważyć wcześniej zagrożenie, zapowiedzieć coś wcześniej, dojść wcześniej do wypadku, piastować wcześniej jakieś stanowisko, zasłynąć wcześniej jakimś twierdzeniem, przegrać wcześniej, zdarzać się wcześniej, potwierdzić zakażenie u kogoś wcześniej, mieć szczepionkę na COVID-19 wcześniej niż Zachód – 1;
  • imion i nazwisk: Radek Rak – Radek Rak – pisarz z Dębicy – uhonorowany Nike / laureatem nagrody Nike za powieść „Baśń o wężowym sercu”, Nike 2020 dla Radka Raka, rozmowa z Radkiem Rakiem – 1;
  • innych nazw własnych i skrótowców: SARS-CoV-2 – koronawirus SARS-CoV-2, wirus SARS-CoV-2, osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2, rosnąć (liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 / koronawirusem SARS-CoV-2), potwierdzić nowe przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 gdzieś, wykryć zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kogoś gdzieś, infekcje SARS-CoV-2, zaszczepić kogoś przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, ogniska koronawirusa SARS-CoV-2, zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2, ofiary epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, druga fala epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 gdzieś, test na obecność SARS-CoV-2 / koronawirusa SARS-CoV-2, zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ktoś zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, ktoś zarażony wirusem SARS-CoV-2 – 2; LGBT – osoba / student / środowisko LGBT, mityczny potwór LGBT, promocja LGBT, ideologia LGBT, lobby LGBT, osoba / aktywista / środowisko LGBT, napis „Twoje dziecko LGBT”, kwestia LGBT, ideologia LGBT, strefa wolna od LGBT, wrogość wobec LGBT, projekt ustawy „Stop LGBT”, 11 edycja LGBT Film Festivalu (Bydgoszcz) – 2; Armenia – Rosja sojuszniczką Armenii, zwrócić się do ETPC / oskarżać Turcję / rozmieszczać ciężką artylerię (Armenia), zaprzeczać oskarżeniom Armenii, ambasador / żołnierze Armenii, starcia na pograniczu Armenii i Azerbejdżanu, walki sił Armenii i Azerbejdżanu o Górny Karabach, walki między Armenią a Azerbejdżanem, ostrzeliwać miasto Terter (armia Armenii) – 1; Azerbejdżan – separatystyczna enklawa ormiańska w Azerbejdżanie, okupowanie ziem w Azerbejdżanie, zaprzeczać oskarżeniom / rozmieszczać ciężką artylerię (Azerbejdżan) – 1; Górski Karabach – konflikt w Górnym Karabachu, walka sil Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach, starcia o sporny Górski Karabach / w regionie Górskiego Karabachu, przywódca / żołnierze Górskiego Karabachu, siły Górskiego Karabachu, starcia w regionie Górskiego Karabachu,nowa stara wojna o Górski Karabach, teren Górskiego Karabachu, walki / ofiary walk w Górskim Karabachu, scenariusze dla Górskiego Karabachu, sytuacja w Górskim Karabachu / wokół Górskiego Karabachu, czyjeś działania w Górskim Karabachu, walki między Azerbejdżanem i siłami Górskiego Karabachu, toczyć walki z Ormianami w Górskim Karabachu (armia Azerbejdżanu), trwać / toczyć się (walki w Górskim Karabachu), wzywać do rozejmu / wstrzymania walk w Górskim Karabachu, konflikt w Górskim Karabachu, pomoc dla mieszkańców Górskiego Karabachu, prowadzić działania zbrojne w Górskim Karabachu; podejmować Karabach Agdam (Legia), mecz z Karabachem Agdam, zagrać z Karabachem Agdam o fazę grupową Ligi Europy – 3; COVID-19 – ktoś z COVID-19, nie mieć objawów COVID-19, potwierdzić u kogoś gdzieś zakażenie COVID-19, polski prototyp szczepionki na COVID-19, móc ciężko przejść COVID-19, badania / testy na obecność COVID-19, wpłynąć jakoś na sezon grypowy (COVID-19), miejsca na intensywnej terapii dla chorych na COVID-19, zemrzeć w wyniku powikłań po COVID-19, być w lepszej formie niż przed przejściem COVID-19, zachorowanie na COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19, zakażenie wirusem COVID-19, ktoś chory na COVID-19, walka z COVID-19, COVID-19 wśród tematów debaty prezydenckiej w USA, ambasador leku na COVID-19, diagnozować COVID-19, (za)chorować na COVID-19, chory na COVID-19, zakazić się COVID-19, choroba COVID-19, otrzymać pozytywny test na COVID-19, aktywne przypadki COVID-19, zdiagnozować u kogoś COVID-19, chronić przed zachorowaniem na COVID-19 (profilaktyka), przybywać ofiar COVID-19, zajmować się leczeniem COVID-19, protestować przeciwko ograniczeniom związanym z COVID-19 (południowe Niemcy), wykonać test w kierunku COVID-19, nauczyć się wiele o COVID-19, zemrzeć na COVID-19 / z powodu COVID-19 – 2; Bieszczady – hasła: „Nie oddamy Bieszczad piłom”, „Choć Lasy są przy kasie, Bieszczady ocali Podlasie”, pikieta przeciwko wycince w Bieszczadach, stanąć w obronie Bieszczad, protest przeciwko niszczeniu lasów w Bieszczadach, lasy naturalne Bieszczad – 1; Białoruś – sprawa Białorusi, odpowiadać sankcjami na sankcje / zażądać od Polski i Litwy ograniczenia liczby dyplomatów / wzywać ambasadorów / anulować ważność akredytacji dziennikarzy zagranicznych / wprowadzać sankcje odwetowe (Białoruś), polska polityka wobec Białorusi polityką UE, przedstawiciele władz Białorusi, sankcje wobec Białorusi, sankcje wobec urzędników z Białorusi, sankcje na iluś urzędników z Białorusi, koncert „Sercem z Białorusią”, nałożyć sankcje na Białoruś, plan gospodarczy dla Białorusi, problemy powyborcze na Białorusi – 1; Nike – Nike 2020, zdobyć Nagrodę Literacką Nike 2020, laureat nagrody Nike 2020, Nike 2020 dla Radka Raka – 1;
Previous Article
Next Article