Słowa dnia między 29 sierpnia a 4 września 2016 roku

Podziel się

Na przełomie sierpnia i września br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle używano form następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych:  wyciek – w połączeniu typu: wyciek PESEL; reprywatyzacjauregulować sprawę reprywatyzacji, stołeczne reprywatyzacje, dzika reprywatyzacja, sprawa reprywatyzacji  – 4; burza; dane; wyłudzenie –  próba wyłudzenia czegoś, zapobiegać wyłudzeniom; ministerstwo – jakieś ministerstwo; rzecznik – czyjś rzecznik (jakiejś instytucji) – 2;  prezydent – 3; impeachment – impeachment prezydent Brazylii Dilmy Rousseff; solidarność; porozumienie –  36. rocznica porozumień sierpniowych, jakieś porozumienie (często w liczbie mnogiej) – 2obchód –  36. rocznica porozumień sierpniowych; rocznica –  36. rocznica porozumień sierpniowych, uczcić, upamiętnić rocznicę, protestować w rocznicę czegoś – 2; szkoła; handel –  handel niedzielny, zakaz handlu w niedzielę, ograniczenie handlu w niedzielę – 2; nieruchomość –  zwrot nieruchomości; wybuch – 77. rocznica wybuchu II wojny światowej; wojna – 77. rocznica wybuchu II wojny światowej; czytanie –  Narodowe Czytanie, czytanie 'Quo vadis'; kongres –  Kongres Sędziów Polskich; szczyt – szczyt G20; matka – św. Matka Teresa z Kalkuty; 
  • przymiotników:  śmiertelny – w połączeniach typu:  śmiertelne pobicie, śmiertelne potrącenie, śmiertelny wypadek, śmiertelna ofiara; sierpniowy –  36. rocznica porozumień sierpniowych; szkolny – nowy rok szkolny; reprywatyzacyjny –  projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, afera reprywatyzacyjna;
  • liczebników: – 36. (trzydziesty szósty) –  w połączeniu typu: 36. rocznica porozumień sierpniowych;
  • czasowników: protestować;  zwrócić ’oddać' – w połączeniu typu: zwrócić coś komuś; zwrócić się  'wybrać na adresata' – zwrócić sie do kogoś czegoś o kogoś o coś; podpisać podpisać porozumienia sierpniowe; kanonizować – kanonizować kogoś;
  • imion i nazwisk: Dilma Rousseff; Hanna Gronkiewicz-Waltz; Teresa –  w połączeniu typu: św. Matka Teresa z Kalkuty;
  • innych nazw własnych i skrótowców: PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) –  w połączeniu typu: wyciek PESEL; VAT (skrótowiec angielskiej nazwy Value Added Tax 'podatek od wartości dodanej (od obrotu)'); Solidarność (niezależny samorządny związek zawodowy, Polska); Sierpień – Sierpień ’80 'wydarzenie' (Polska); Uzbekistan; Quo vadis (tytuł powieści Henryka Sienkiewicza) – czytanie 'Quo vadis' – 2;  Kongres Sędziów Polskich; G20 (20 najbardziej rozwiniętych państw świata) – szczyt G20; Chiny; 
Previous Article
Next Article