Słowa dnia między 3 a 30 września 2018 roku

Podziel się
W okresie czterech tygodni obejmujących 28 dni września br. w zakładce Słowa dnia na stronie:  slowadnia.clarin-pl.eu częściej niż raz w danym tygodniu pojawiły się formy następujących wyrazów:
  • rzeczowników: wybory; kandydat; tajfun; forum; koalicja; prezydent; konwencja; sędzia; dyrektywa; spoczynek (w połączeniu stan spoczynku); pedofilia; siatkówka; huragan; komitet; sejmik; rada; baza; siatkarz; sąd; zgromadzenie; kino; sondażtsunami;
  • przymiotników: samorządowy, ekonomiczny, wyborczy, obywatelski, autorski (w połączeniu: prawo autorskie), unijny;
  • imion i nazwisk: Robert Biedroń, Jerzy Brzęczek, Andrzej Duda; Małgorzata Gersdorf; Wojciech Smarzowski; Ludmiła Kozłowska; Bogdan Wenta;
  • innych nazw własnych i skrótowców: Krynica; Irlandia; Florence; ENCJ (European Networks of Councils for the Judiciary, Europejska Sieć Rad Sądownictwa); UE (Unia Europejska); SN (Sąd Najwyższy); „Kler” (film).
 
Previous Article
Next Article