Słowa dnia między 3 a 9 sierpnia 2015 roku

Podziel się

W pierwszym pełnym tygodniu sierpnia w polskich tekstach informacyjnych wyższą frekwencję niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

– rzeczowników pospolitych:paralotniarz; upał (6); prezydentura (3); in vitro (2);  zaprzysiężenie – w połączeniu typu :zaprzysiężenie prezydenta (3); uzgodnienie uzgodnienie płci; płeć – uzgodnienie płci; elekt – prezydent elekt; piorun; przewalutowanie przewalutownie kredytów; frankowicz; konwojent – fałszywy konwojent; zakładnik; susza; dopalacz – brać dopalacze; pielgrzym;

– przymiotników:  gorący; przebrany – w połączeniu typu: przebrany: fan – zamachowiec – żołnierz;

– czasowników: –utonąć (2):

– przysłówków: –gorąco;

– imion i nazwisk:  Żanna Niemcowa;  + Jerzy Płażewski; + Jan Kulczyk – w połączeniu typu:pogrzeb Jana Kulczyka; Andrzej Duda; Adam Bodnar;

– innych nazw własnych i skrótowców:  Reunion (francuska wyspa na Oceanie Indyjskim) – 2; Hiroszima (japońskie miasto – 6.08.1945 – cel pierwszej bomby atomowej); Nagasaki (japońskie miasto – 9.08.1945 r. – cel drugiej bomby atomowej); Kabul (stolica Afganistanu);

Previous Article
Next Article