Słowa dnia między 30 listopada a 6 grudnia 2015 roku

Podziel się

We wskazanym okresie w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle występowały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: trybunał – Trybunał Konstytucyjny (4); szczyt – w połączeniu typu: godzina szczytu, szczyt ekstraklasy, szczyt klimatyczny; andrzejki; sędzia – kandydaci na sędziów TK, wybór sędziów, zaprzysiężenie sędziów (3); wybór uchwała o wyborze sędziów, wybór sędziów (2); ślubowanie – odebrać czyjeś ślubowanie; barbórka; zabójstwo; choinka; radio – Radio Maryja; męczennik – polski misjonarz męczennik beatyfikowany; misjonarz – polski misjonarz męczennik beatyfikowany; mikołajki – Mikołajki 2015; iluminacja – świąteczna iluminacja; 
  • przymiotników: konstytucyjny – Trybunał Konstytucyjny (4); klimatyczny – w połączeniu typu: zmiana klimatyczna, szczyt klimatyczny, konferencja klimatyczna; świąteczny – świąteczne klimaty, świąteczne miasteczko;
  • czasowników: beatyfikować – w połączeniu typu: beatyfikować kogoś;
  • imion i nazwisk: Ewa Tylman – w połączeniu typu:zaginięcie Ewy Tylman, poszukiwania Ewy Tylman, sprawa Ewy Tylman (6); Mikołaj – św. Mikołaj, przebrać się za św. Mikołaja (3);† Zbigniew Strzałkowski;  † Michał Tomaszek; 
  • innych nazw własnych i skrótowców:  TK (skrótowiec nazwy: Trybunał Konstytucyjny) – 5; Trybunał Konstytucyjny (sąd w Polsce) – 4 ; San Bernardino (miejscowość, USA); Peru; Radio Maryja;  Mikołajki 2015; Aden (miasto, Jemen);
Previous Article
Next Article