Słowa dnia między 30 listopada a 6 grudnia 2020 roku

Podziel się

W tym tygodniu br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle wystąpiły formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników: strajk – Strajk Kobiet, Ogólnopolski Strajk Studentek, Strajk Kobiet, strajk taksówkarzy gdzieś, Strajk Kobiet, strajk rowerowy – 3; fundusz – potrzebować unijnego funduszu odbudowy, specjalny fundusz na odbudowę europejskich gospodarek po pandemii, wiązać fundusze z praworządnością, cenić dostęp do funduszy UE, fundusz stypendialny, zwiększyć fundusze na zamykanie kopalń, przyznawać komuś fundusze, niejasne losy Funduszu Wsparcia Kultury, Polski Fundusz Rozwoju, fundusz odbudowy, Fundusze Europejskie, fundusze unijne, Narodowy Fundusz Zdrowia, stworzyć fundusz, fundusze unijne, fundusz dla ofiar przestępstw, Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz Odbudowy, Fundusz Wsparcia Kultury – 3; gaz – ceny gazu w Czechach, użyć gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej, potraktować gazem łzawiącym posłankę, spryskać kogoś gazem, sprawa użycia gazu wobec Barbary Nowackiej, leżeć w kompetencjach policji (uzasadnione użycie gazu), strzelić gazem łzawiącym w twarz kobiety, atak gazem na Barbarę Nowacką, przegrać kiedyś (ustrój oparty na pałce i gazie) – 1; policjant – tabun policjantów, proces policjanta, znieważyć policjanta, ataki na policjantów, próbować przejechać policjanta (złodziej), działać metodą „na policjanta” (oszuści), nie musieć wpuszczać policjantów do domu w święta, były / emerytowany policjant, działania policjantów podczas sobotniej demonstracji, usunąć kogoś z marszu / zaangażować się w pomoc niedoszłemu samobójcy / wyjaśniać okoliczności czyjejś śmierci // czyjegoś utonięcia // tragicznego wypadku / nie mieć obowiązku znać każdego posła / potraktować kogoś gazem łzawiącym / zatrzymać kogoś / przekroczyć uprawnienia / dostać zgłoszenie o kradzieży / mieć szansę pomyśleć / móc usunąć oprawcę z mieszkania / namierzyć złodzieja / zabezpieczyć sprzęt (policjant / policjanci) – 1; policja – naprowadzić policję na trop, funkcjonariusz policji, oddać się w ręce policji, zarzucać policji naruszenie autonomii uczelni, Komendant Stołeczny Policji, Komenda Główna Policji, zgłaszać sprawę policji, kryzys w policji, reakcja na brutalne zachowanie policji, notatki policji, pułk policji, przekazać złodzieja policji, kompetencje policji, polska policja łagodniejsza niż francuska, niemiecka / argentyńska policja, poskarżyć się policji, ostrzegać / apelować o ostrożność / prowadzić śledztwo /badać jakiś watek / kontrolować stacje narciarskie / szukać oszusta / musieć stać po stronie prawa / zatrzymać kogoś / wtargnąć na uczelnię / nieadekwatnie użyć przemocy / mieć rację / badać okoliczności czyjejś śmierci / rozmawiać 8 godzin z niedoszłym samobójcą (policja), służba w policji dla odważnych, protestować przeciw agresji policji, protest przeciw brutalności policji, narciarze jednodniowi pod okiem policji, włoska / niemiecka / białostocka / poznańska policja, straszyć policją, komunikat policji, próbować uciekać przed policją, policja brutalna, nieudolność i niekonsekwencja policji, przejazd w asyście policji, policja w domu salezjanów, grozić komuś / brać się za kogoś / naruszyć teren Politechniki / przepraszać za pałowanie i wkroczenie na teren PW / tłumaczyć się z wkroczenia na teren uczelni / zabrać kogoś siłą do radiowozu / zacząć spisywać uczestników protestu / szukać sprawcy / zatrzymać oszusta / nie móc zatrzymać kogoś (policja), wywołać ogromne kontrowersje (działania policji podczas protestów), Centralne Biuro Śledcze Policji – 2; stanowisko – koordynować stanowiska, głosić coś (czyjeś stanowisko), przygotować stanowisko; / móc / stracić stanowisko, pozostać na stanowisku / kandydaci na stanowiska gospodarcze, zwolnić kogoś ze stanowiska, wykorzystać stanowisko do nadużyć, odwołać ze stanowiska, odchodzić / ustąpić ze stanowiska, powołać na stanowisko, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki – 1; budżet – budżet unijny, budżet Unii Europejskiej, Poznański / Rzeszowski Budżet Obywatelski, startować (któraś edycja budżetu obywatelskiego), Biuro Zarządzania i Budżetu (USA), warunkowość wypłat z budżetu, negocjacje w sprawie budżetu, powstrzymać się od weta do budżetu UE / od zawetowania budżetu UE, rządowy budżet, prace nad budżetem, znaleźć w budżecie jakąś kwotę, projekt budżetu Olsztyna na 2021 rok, znaleźć się w budżecie obywatelskim, budżet UE, unijny budżet, otwierać porozumienie w sprawie budżetu, szanse na budżet UE coraz mniejsze, Bydgoski / Gdański Budżet Obywatelski, Budżet Obywatelski Mazowsza, unijny budżet, porozumienie w sprawie budżetu UE, nie ma zgody na zapowiadane przez PiS zawetowanie budżetu UE, rezerwa celowa budżetu, debata o budżecie Krakowa, zupełnie inny budżet niż w normalnych czasach, Bydgoski Budżet Obywatelski, Europejski Budżet Obywatelski, apelować: przyjąć budżet UE i Fundusz Odbudowy, zgłosić weto do budżetu, walczyć o swoje budżety (samorządy), wracać do budżetu, ileś poprawek do budżetu Wrocławia, kulisy weta unijnego budżetu, pracować nad budżetem, uchwalić budżet, ileś procent budżetu na inwestycje gdzieś, unijny budżet, komisarz UE do spraw budżetu, budżet koła łowieckiego, porozumienie w sprawie budżetu UE, osłabiać budżet miasta (zmiany podatkowe), komisja do spraw budżetu i finansów, weto Polski w sprawie budżetu UE, rezerwa budżetu państwa, plany weta dla budżetu UE, poprawka do budżetu, budżet wywiadowczy USA, unijny / europejski budżet, protestować przeciwko rządowemu wetu do budżetu UE, budżety obywatelskie (Szczecin / Łódź / Gdańsk), planowane weto PiS dla unijnego budżetu, budżet województwa pod znakiem stagnacji, a nawet cofania, planować budżety (samorządy), wetować budżet, zasilać polski budżet cłem na coś, ktoś o budżecie UE, unijny budżet, budżet obywatelski, możliwe weto Polski i Węgier / wobec // w sprawie / budżetu UE – 6; pandemia – pandemia koronawirusa / COVID-19, walka / walczyć z pandemią, ograniczenia związane z pandemią, nie wytrzymać w starciu z pandemią, coś: w czasie // dobie pandemii / w pandemii / przed pandemią / sprzed pandemii / po pandemii / przez pandemię / podczas pandemii / z powodu pandemii / pod znakiem pandemii / na przekór pandemii koronawirusa, spowodować lockdown / poszkodować firmy / zmienić gospodarkę / obnażyć nieudolność władzy (pandemia koronawirusa), pandemia koronawirusa – czas szczególnie trudny dla seniorów, stan pandemii koronawirusa w kraju, druga fala pandemii, przebieg pandemii koronawirusa, praca przy pandemii, ktoś o pandemii, bagatelizować pandemię, chcieć pomóc w pandemii COVID-19, wynikać z pandemii, być do przewidzenia / pojawić się / trwać (pandemia koronawirusa), kwestionować pandemię koronawirusa, zażegnać pandemię koronawirusa, coś związanego z pandemią / z powodu pandemii / mimo pandemii / z racji pandemii / z racji zagrożenia pandemią koronawirusa, pandemia na etacie, wybuch pandemii, czasy pandemii, doba pandemii, stan pandemii, dane dotyczące pandemii koronawirusa, era telemedycyny po pandemii, walka z pandemią, pandemia koronawirusa // COVID-19, nie wrócić do formy sprzed pandemii, coś przez pandemię / związanego z pandemią / mimo pandemii koronawirusa, czas / czasy / doba / koniec / efekt / skutki pandemii koronawirusa, ofiary pandemii koronawirusa, zabezpieczyć kraj przed trzecią falą pandemii koronawirusa, stosować się do obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, wybuchnąć / trwać (pandemia koronawirusa), pandemia grypy hiszpanki, stan pandemii koronawirusa – 3; samorząd – protestować przeciw polityce rządu (samorządy w Polsce), zorganizować budżet obywatelski (samorząd województwa / wojewódzki), starać się ograniczyć decyzyjność / finanse samorządów (rząd), włączać się w protest samorządów, wyłączyć światło w ramach protestu samorządów, móc ograniczać wynajem mieszkań turystom (samorządy w Hiszpanii) – 1; praworządność – stosować zasadę praworządności, łączenie praworządności z finansami niezgodne z traktatami, brak praworządności, postawić Polskę przed TSUE za naruszenie praworządności, nie dać się chronić praworządności, rozwiązania dotyczące praworządności w budżecie UE, powiązać unijne fundusze z praworządnością, powiązać praworządność ze środkami UE – 1; weto – protest przeciwko wetu unijnemu, zaprotestować przeciw zapowiedzianemu przez PiS / planowanemu przez Polskę wetu w sprawie unijnego budżetu – 1; protest – odbyć się w Erywaniu (kolejny protest), film o protestach 7 sierpnia w Warszawie, czas protestu, zgasnąć w ramach protestu / na znak protestu samorządów, sytuacje podczas protestów, działania policji na protestach, symboliczny protest przeciw polityce / planom PiS, włączać / włączyć się w protest samorządów, przyłączać / przyłączyć się do protestu samorządów przeciw planom rządu PiS, protest przeciwko wetu unijnemu, zastraszać nauczycieli za protesty, protest przeciwko ustawie ograniczającej finanse samorządów, grozić protestem, zgasić światło w proteście przeciwko polityce rządu, samorządowy protest antyrządowy, kolejne protesty Strajku Kobiet gdzieś, protesty kobiet, maszerować w proteście kobiet, narastać (represje policji wobec uczestników protestów) – 1; ciemność – „Bez pieniędzy / środków z UE zostaje nam ciemność”, być zaskoczonym ciemnością, wpaść w ciemność, utonąć / pogrążyć się w ciemnościach, nastać (ciemność) – 1; światło – gasić / zgasić światło / światła gdzieś, wyłączyć symbolicznie światło gdzieś, zgasnąć na znak protestu gdzieś (światło) – 1; praca – prace współczesnych polskich artystów, prace budowlane gdzieś, praca badaczy, prace nad czymś, wyhamować tempo jakichś prac / nadwątlić rynek pracy (koronawirus), wypowiedzieć komuś umowę o pracę, zaproponować komuś pracę, prawo pracy, móc stracić pracę za udział w Strajku Kobiet, ktoś przeciw pracy 6 grudnia, zakazić się w pracy, praca zdalna, praca w niedzielę z wyższym wynagrodzeniem, finalizacja prac nad czymś, dostać pracę u kogoś, doświadczenie w jakieś pracy, zostać wynagrodzonym za pracę, legalna praca, legalizacja pracy, zgłosić się do pracy gdzieś, osoby bez pracy dodatki za pracę z chorymi na COVID-19, rzucić pracę na etacie – 1; święto – święto literatury, czekać nie na takie święta, odżyć przed świętami, nie dojechać na święta, okres świąt Bożego Narodzenia, coś po świętach Bożego Narodzenia, wrócić na święta, dodatkowy zasiłek opiekuńczy do świąt, święta inne niż do tej pory, „Gorzów blisko świąt”, mieć wysyp zachorowań po świętach, zamykać coś do świąt, zbliżać się (święta Bożego Narodzenia) – 1; wizyta – częste wizyty gdzieś, czyjaś / propagandowa / wizyta gdzieś, przebywać gdzieś z wizytą, wizyty po kolędzie, rezygnować z wizyt duszpasterskich po kolędzie – 1; użycie – dopuścić do użycia szczepionkę przeciw koronawirusowi, sprawa użycia gazu wobec posłanki, przepraszać za użycie pałek i granatu hukowego wobec dziennikarzy 11 listopada, groźba użycia weta elementem negocjacji – 1; koronawirus – szczepionka przeciw koronawirusowi – 1; szczepionka – efekty uboczne szczepionki przeciw COVID-19 / koronawirusowi, móc powodować łagodne niepożądane działanie (szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona do użycia w Wielkiej Brytanii), czekać na dopuszczenie szczepionek przez Europejską Agencję Leków, szczepionka tuż-tuż, oczekiwać na szczepionkę, ktoś o szczepionce na koronawirusa, szczepionki ważnym elementem odcięcia koronawirusa od zasilania, być dostępną w pierwszej kolejności dla grup ryzyka (szczepionka), analizować szczepionkę Pfizera, wielkość zamówień szczepionki, zamówienie na 45 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19, móc wywołać zmiany genetyczne (szczepionka przeciw koronawirusowi), pierwsze dostawy szczepionek na przełomie stycznia i lutego, szczepionki dobrowolne i darmowe, ileś dawek szczepionek przeciwko COVID-19, dobre uzupełnienie szczepionki, szczepionka Pfizera na Wyspach już teraz, autoryzacja szczepionki przeciw COVID-19, wywołać zmiany genetyczne (szczepionka – kompletna ignorancja), pisać o szczepionkach, produkcja szczepionej, banować fake newsy o szczepionkach, monitorować informacje dotyczące szczepionki na SARS-CoV-2, apelować o szczepionki na koronawirusa dla nauczycieli, eksperymentalne szczepionki przeciw koronawirusowi bezpieczne, testy szczepionek na COVID-19 z udziałem dzieci, szczepionki na koronawirusa ukierunkowane na dorosłych, ruszyć 15 grudnia (kampania informacyjna dotycząca szczepionki na COVID-19), dopuszczać do użycia szczepionkę Pfizera (Bahrajn), wynaleźć szczepionki, objąć szczepionki na COVID-19 w Czechach (ubezpieczenie zdrowotne), prace nad szczepionką, zamierzać przyjąć szczepionkę na COVID-19, szczepionka na COVID-19 coraz bliżej, móc uratować wakacje (szczepionka), przechowywać szczepionkę na koronawirusa – 3; szczepienie – starać się nie zajść w ciążę dwa miesiące od szczepienia, rozpoczynać / rozpocząć kiedyś szczepienia, zaczynać program szczepień (Wielka Brytania), szczepienie na COVID-19 dostępne w Polsce już zimą, system szczepień, początek szczepień szczepionką Pfizera w Wielkiej Brytanii, szczepienie na SARS-CoV-2, liczyć kiedyś na szczepienia, prawicowi lekarze i naukowcy przeciwni szczepieniom na COVID-19, ostrzegać przed szczepieniami na COVID-19, rządowy plan szczepień, punkty szczepień, rozpoczynać masowe szczepienie przeciw COVID-19 (Rosja), móc się zacząć od przyszłego tygodnia (szczepienia w Wielkiej Brytanii), ruszać wkrótce (szczepienia), nie zmuszać do szczepień, rozpocząć szczepienia na COVID-19, potrzeba dwóch dawek szczepień, szczepienia na COVID-19 powinny być obowiązkowe, zachęcać do szczepień, kierowcy ciężarówek z pierwszeństwem do szczepień na COVID-19?, szykować się do wielkiego szczepienia (świat), zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 w Rosji, kwalifikować do szczepienia, ruszyć na przełomie stycznia i lutego (szczepienia na COVID-19), szczepienia nieodpłatne i dobrowolne, decyzja o szczepieniu decyzją każdego z nas, program / operacja szczepień przeciwko COVID-19, szczepienie na grypę, być sceptycznym wobec szczepień (większość Hiszpanów), przeprowadzić szczepienia na COVID-19, kampania / akcja szczepień przeciwko COVID-19 // koronawirusowi, poradzić sobie ze szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, coś mimo szczepień, ruszyć w Rosji (szczepienia na COVID-19), zorganizować ileś punktów szczepień na COVID-19, nie wspominać o szczepieniu nauczycielek przedszkoli – 4; wyrok – wyrok w jakiejś sprawie, wyrok nieprawomocny, usłyszeć / bardzo surowy / wyrok, / móc / zapaść (wyrok), prawomocny wyrok sądu, utrzymać w mocy wyrok, kolejny wyrok dla kogoś, wyrok TK w sprawie aborcji, precedensowy wyrok w sprawie pedofilii w kościele, podzielić jakieś oceny w kilku wyrokach (sąd), wyrok za zabójstwo, nie publikować wyroku TK w sprawie aborcji – 1; ksiądz – nie chodzić po domach (księża), ksiądz proboszcz, wpływowy ksiądz, nie odwiedzać parafian (księża), ksiądz katolicki skazany (Białoruś), pisać o szczepionkach (ksiądz z Chojnic), molestować kogoś (ksiądz), musieć zapłacić ofierze księdza pedofila (kościół), sprawa byłego księdza, ukrywać księdza pedofila, zapłacić za przestępstwa księży pedofilów – 1; przepis – nieprecyzyjne rządowe przepisy, wydać decyzję z naruszeniem przepisów, nie przestrzegać przepisów epidemicznych, kartezjański przepis na coś, wybrać sędziów zgodnie z przepisami, przepisy tarczy antykryzysowej, przepisy dotyczące kwarantanny, nieżyciowe przepisy, unijne przepisy, zasłaniać się jakimś przepisem, protestować przeciwko chaosowi w przepisach (branża turystyczna) – 1; ferie – ferie zimowe, skrócenie ferii zimowych to 10 mld strat, skumulować ferie, miesiąc w domach bez wyjazdów na ferie, przyspieszyć ferie, śnieg po feriach – 1; orgia – organizator orgii w Brukseli, bywać na orgiach w Brukseli, trwać (orgia) – 1; język – język polski / ojczysty, wplątać język w służbę sporu ideologicznego, odbijać się na języku, oddawać ducha narodu (język), język komiksu, język ulicy, język nietolerancji – 1; ośrodek – pacjenci ośrodka, unikatowy ośrodek, różne ośrodki, ośrodek narciarski, ośrodek covidowy, ośrodek wypoczynkowy, rozpoczynać sezon (ośrodki gdzieś), Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie, Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii – 1; budżetówka – protestować (pracownicy budżetówki), pracownicze plany kapitałowe (PPK) w budżetówce – 1; mikołajki – w niedzielę mikołajki, coś z okazji mikołajek, mikołajki 2020, zrobić zakupy w mikołajki, tegoroczne / mikołajki inne niż wszystkie, coś w przeddzień mikołajek / dzień przed mikołajkami, temperatura na mikołajki, mikołajki online, 6 grudnia – mikołajki, zrobić zakupy w mikołajki, coś specjalnie na mikołajki / z okazji mikołajek, dotrzeć do podopiecznych w mikołajki, mikołajki i dodatkowa niedziela handlowa, rozbłysnąć w mikołajki (kolorowe światełka) -3; kobieta – Strajk Kobiet, sztafeta solidarności z kobietami w walce o ich prawa, akcja / demonstracja w obronie praw polskich kobiet, krem „Dla kobiety z charakterem”, strajkować / zarabiać mniej od mężczyzn / świętować zwycięstwo (kobiety), podżegać do przemocy wobec kobiet, dopuścić kobiety do korony (Węgrzy w XIV wieku), Łódzka Rada Kobiet – 1; wolność – Dzwon Wolności (New York), Marsz o Wolność (Kraków – antycovidowcy), demonstracje w obronie wolności (Francja), złamana obietnica rozmów o wolności słowa i twórczości (Hawana, Kuba), naruszyć wolność wyznania (Szwajcaria), zaczynać się w głowie (wolność) – 1; zakażenie – wykryć u kogoś zakażenie koronawirusem, liczba zakażeń koronawirusem gdzieś, kolejne zakażenia koronawirusem, ognisko zakażenia koronawirusem, potwierdzić nowe zakażenia koronawirusem, bardzo dużo zakażeń koronawirusem gdzieś, ulec zakażeniu koronawirusem, informacja o nowych zakażeniach koronawirusem, przyrost zakażeń koronawirusem gdzieś, ryzyko zakażenia koronawirusem, zakażenie koronawirusem // koronawirusem SARS-CoV-2 // COVID-19, liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, stwierdzić / potwierdzić u kogoś zakażenie koronawirusem gdzieś, ekspert od zakażeń, przypadki zakażeń koronawirusem gdzieś, kolejne zakażenia koronawirusem gdzieś, wysoki dobowy przyrost zakażeń w Czechach, spadkowa tendencja zakażeń koronawirusem, coś przez zakażenie koronawirusem, mniej testów – mniej zakażeń,owe zakażenia koronawirusem / COVID-19, weekendowy spadek zakażeń koronawirusem, opublikować / podać dane dotyczące zakażeń koronawirusem, informować o nowych zakażeniach koronawirusem, nowa fala / wzrost zakażeń koronawirusem w Seulu, paść w Rosji (rekord zakażeń) – 2 zgon – liczba / ileś zgonów zakażonych koronawirusem gdzieś, zgony na COVID-19 gdzieś, statystyki dotyczące zgonów z powodu COVID-19, rosnąć gdzieś (wskaźniki zgonów) – 1;
  • przymiotników: europejski – europejska struktura / czołówka, Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, europejskie Centrum do spraw Kontroli i Prewencji Chorób, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, europejski lider / mainstream, europejskie Centrum do spraw Kontroli i Prewencji Chorób, Unia Europejska, Komisja Europejska, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejska Agencja Leków, Europejski Mechanizm Stabilizacji, Europejski Bank Inwestycyjny, Deklaracja Europejskiej Sieci Edukacji Obywatelskiej – 2; unijny – unijny budżet / fundusz, unijna struktura, unijne środki / negocjacje, unijny budżet / Trybunał Sprawiedliwości, unijna inwestycja, unijne weto, unijne fundusze / środki, unijny budżet / pakiet budżetowy, unijne wsparcie / rozporządzenie / weto, unijne fundusze / środki, unijny kraj / budżet, unijna flaga / dotacja / matrioszka, unijne weto, unijne środki / fundusze – 4; narciarski – instruktor / stok / wyciąg / kompleks narciarski, stacja / branża narciarska, skoczek / skok / stok / ośrodek / sezon narciarski, stacja narciarska – 2; handlowy – podatek / pawilon handlowy, galeria / sieć / niedziela handlowa, centrum handlowe, mikołajki handlowe, umowa / niedziela / placówka / galeria handlowa, centrum handlowe, negocjacje handlowe – 2; świąteczny – świąteczny projekt słowno-muzyczny / wzór, świąteczna samokwarantanna / choinka / ozdoba / iluminacja / przerwa / akcja / Eucharystia, świąteczne drzewko, świąteczne życzenia dla PiS, świąteczny tramwaj / okres / teledysk / stół / piernik, świąteczna bimba / akcja / edycja czegoś / aktywność / iluminacja, świąteczny prezent / nastrój / rarytas, świąteczna iluminacja / atmosfera / ozdoba, świąteczne drzewko / szaleństwo, świąteczne zakupy – 3;
  • czasowników: zgasnąć – zgasnąć w ramach protestu (iluminacja czegoś gdzieś), zgasnąć ostrzegawczo / na znak protestu gdzieś (światło / światła / podświetlenie czegoś) – 1; zemrzeć – zemrzeć przez koronawirusa / na koronawirusa (ileś osób / zakażonych / gdzieś), zemrzeć (94-letni Valery Giscard d’Estaing – prezydent Francji / 97-letnia Maria Drue – pianistka / 19-letni Mateusz Marciniak – piłkarz / 88-letni Eugeniusz Bilski – pionier polskiej informatyki, współtwórca Odry / Tadeusz Cielecki – profesor prawa, kryminolog / 89-letni potrącony pieszy / 91-letnia Hanna Stadnik „Hanka” – powstanka sanitariuszka / Marek Swędrak wiceszef oddziału prewencji stołecznej policji (na koronawirusa), zemrzeć na COVID-19 / z powodu koronawirusa (iluś chorych gdzieś / 44-letni Andrzej Łakomiak – fizjoterapeuta w ośrodku covidowym / 60-letni profesor filozofii UŚ Andrzej Noras / 81-letni Jacek Włodyga – skoczek i sędzia narciarski, konstruktor skoczni /12 funkcjonariuszy policji i 88 medyków [od początku pandemii]), zemrzeć (mecenas Krzysztof Podstawski – nestor bydgoskiej palestry, zemrzeć w wyniku wypadku (16-letnia pasażerka bmw / 68-letni mężczyzna), zemrzeć na koronawirusa gdzieś (ileś osób / iluś chorych), zemrzeć (kenijski sędzia / 90-letni Henryk Kukier – bokser, olimpijczyk / 90-letni Wojciech Zablocki – szermierz, olimpijczyk i architekt), zemrzeć gdzieś na COVID-19 (ileś osób), zemrzeć w wyniku samopodpalenia w Olsztynie (44-letni mężczyzna), zemrzeć (potrącona na przejściu dla pieszych osiemnastolatka / niewierny mąż z nożem w sercu) – 4; dopuścić – dopuścić do użycia szczepionkę przeciw COVID-19 / koronawirusowi firm Pfizer i BioNTech (Wielka Brytania) – 1; zaszczepić – zaszczepić ileś osób / iluś ludzi, zaszczepić się na COVID-19, nie chcieć się zaszczepić, móc / zaszczepić się na koronawirusa / przeciw COVID-19, zaszczepić do lata przeciw koronawirusowi ileś milionów obywateli (Hiszpania) – 2; wspierać – wspierać kogoś / w jakimś zakresie, wspierać najbardziej pokrzywdzone branże / czyjąś walkę [z chorobą] / najuboższych w trakcie pandemii / artystów / tysiące poznanianek / protestujących, wspierać siebie wzajemnie (wrocławianie), nie wspierać Łukaszenki (Chiny) – 1;
  • przysłówków: online – transmisja online z pogrzebów, oglądać coś online, mikołajki online, cykl wydarzeń online, spotkanie / autorskie / w formule / online, stream online, koncert online, zobaczyć coś online, festiwale online, jarmark online – 1;
  • innych nazw własnych i skrótowców: COVID-19 – pandemia COVID-19, zgony chorych na COVID-19, testy na COVID-19, zachorowania na COVID-19, leczyć chorych na COVID-19, znikać z aptek („cudowny lek” na COVID-19), chronić przed ostrym COVID-19, szczepionka na COVID-19, pacjent / dziecko z COVID-19, zemrzeć na COVID-19 / z powodu COVID-19, szczepienie na COVID-19, przejść COVID-19, leczyć osoby z powikłaniami po COVID-19, Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z COVID-19, badania przesiewowe na COVID-19, chorować na COVID-19, choroba COVID-19, leczyć COVID-19, wykryć ileś przypadków COVID-19, zakażeni COVID-19, zakażenie COVID-19, zetknąć się z COVID-19 w pracy, walka z COVID-19, rozprzestrzeniać się (COVID-19), zapłacić więcej mimo COVID-19, pandemia COVID-19, pacjent z COVID-19, szczepionka przeciw COVID-19 / na COVID-19, zniszczyć / uszkodzić nieodwracalnie czyjeś płuca (COVID-19), preparat do leczenia COVID-19, chorzy na COVID-19, chcieć zaszczepić na COVID-19 połowę Polaków, coś z powodu COVID-19, szczepienia na COVID-19 dostępne w Polsce już zimą, walka / walczyć z COVID-19, zetknąć się z COVID-19, chorzy bez objawów COVID-19, przypadki COVID-19, mieć dodatnie wyniki w kierunku COVID-19, infekcja COVID-19, zachorować / zachorowania na COVID-19, przechorować COVID-19, przejść bezobjawowo COVID-19, ofiary COVID-19, pacjent z COVID-19, szczepienia na COVID-19, szczepionka na COVID-19 / przeciw COVID-19, szczepić się na COVID-19 / przeciwko COVID-19 przed kamerami, zachorowania na COVID-19, stracić życie z powodu COVID-19, polski lek na COVID-19, autoryzacja szczepionek przeciw COVID-19, przechorować COVID-19, chorzy na COVID-19, coś z powodu COVID-19 / w związku z COVID-19, trzykrotnie przetestować żołnierzy na COVID-19, walka z COVID-19, mieć objawy COVID-19, banować fake newsy o szczepionkach na COVID-19, wykryć ileś przypadków COVID-19, zemrzeć z powodu COVID-19, zmarły z COVID-19, wyszczepić przeciw COVID-19 iluś mieszkańców Afryki, zemrzeć po ciężkim przebiegu COVID-19, międzynarodowy certyfikat COVID-19, iluś chorych na COVID-19 gdzieś, ruszać w Czechach (darmowe testy na COVID-19 dla nauczycieli), ruszyć na przełomie stycznia i lutego (szczepienia na COVID-19), zaszczepić przeciwko COVID-19, przejść COVID-19, rehabilitacja po COVID-19, przegrać walkę z COVID-19, coś w związku z COVID-19, zaszczepić się przeciw COVID-19, nie odpuszczać gdzieś (COVID-19), zakażenia COVID-19, choroba COVID-19, front walki z COVID-19, wykryć ileś przypadków COVID-19 gdzieś, operacja szczepień przeciwko COVID-19, ekspert do spraw COVID-19, leczyć COVID-19, preparaty na COVID-19, chorować na COVID-19, ktoś chory na COVID-19, hospitalizować z powodu COVID-19, zgon z powodu COVID-19 / na COVID-19, wirus COVID-19,  walka z COVID-19, skierowanie do pracy przy COVID-19, szczepienia na COVID-19 / przeciw COVID-19, móc ogłuchnąć po COVID-19, efekt COVID-19, test na COVID-19, infekcja COVID-19, pacjent z COVID-19, wirus COVID-19, chorzy na COVID-19, chorować na COVID-19, zgony / zemrzeć z powodu COVID-19 // na COVID-19, przejść COVID-19, pandemia COVID-19, ozdrowieniec COVID-19, chorzy na COVID-19, stracić życie z powodu COVID-19, ofiary COVID-19, infekcja COVID-19, nowe zakażeni COVID-19, wykryć ileś przypadków COVID-19, wyleczyć kogoś z COVID-19, zemrzeć na COVID-19, zgony na COVID-19 / z powodu COVID-19, pacjent z COVID-19 – 6;
Previous Article
Next Article