Słowa dnia między 30 maja a 5 czerwca 2016 roku

Podziel się

W tygodniu na przełomie maja i czerwca br. w polskich tekstach informacyjnych częściej niż zwykle pojawiały się formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: alarm – w połączeniu typu: alarm bombowy; gradburza z gradem (2); burza – burza z gradem (2); pielęgniarka (4); wojsko; podatek; strajk; zdrowie; dziecko – Dzień Dziecka (2); dzień – Dzień Dziecka; praworządność – opinia o praworządności w Polsce; opinia – opinia o praworządności w Polsce; zagrożenie –  zagrożenie dla jakiegoś stanu, zagrożenie czymś; ludobójstwo – potępienie ludobójstwa; masakra – sprawa masakry Ormian; wolność –  świętować wolność, 'Wszyscy dla wolności' (2);  piknik; bezpieczeństwo; celnik; festiwal; rocznica – rocznica wyborów 4 czerwca 1989 (2); marsz – sobotni marsz KOD-u, marsz KOD-u (2); miasto; centrum centrum miasta;
  • przymiotników: bombowy  – w połączeniu typu: alarm bombowy; islamski – Państwo Islamskie;
  • czasowników:  świętować – w połączeniu typu: świętować wolność;
  • innych (niż imiona i nazwiska) nazw własnych i skrótowców:  IS (skrótowiec angielskiej nazwy organizacji islamistycznej określanej po polsku jako: Państwo Islamskie); Państwo Islamskie (organizacja islamistyczna); Dzień Dziecka (2); ŚDM (Światowe Dni Młodzieży – impreza); CZD (Centrum Zdrowia Dziecka; szpital w Warszawie);  KE (Komisja Europejska, instytucja);  TK  (Trybunał Konstytucyjny); Ormianin (narodowość); Opole 2016 (festiwal polskiej piosenki) – 2; KOD (Komitet Obrony Demokracji);

 

Previous Article
Next Article