Słowa dnia między 31 października a 6 listopada 2016 roku

Podziel się

W tygodniu na przełomie października i listopada br. w polskich tekstach informacyjnych wyższą frekwencję niż zwykle miały formy następujących wyrazów:

  • rzeczowników pospolitych: cmentarz -w połączeniu typu:  kwesta na cmentarzach, zbezcześcić cmentarz – 3; grób –  porządkować groby, modlić się nad grobami   – 2; święty (rzeczownik) – Wszystkich Świętych,  bal Wszystkich Świętych –  2; reformacja – wspólne luterańsko-katolickie obchody 500-lecia Reformacji; 500-lecie (pięćsetlecie) – wspólne luterańsko-katolickie obchody 500-lecia Reformacji ; znicz –  ustawiać znicze gdzieś (miejsce), policyjna akcja Znicz 2016  – 3; kwesta – kwesta na cmentarzach; niepodległość; edukacja; projekt – projekt ustawy; życie – projekt ustawy „za życiem”;  ustawa – projekt ustawy „za życiem”  – 2; wsparcie – wsparcie kogoś czegoś; poseł; podłoga – urodzić na podłodze; wybory – 2;   modernizacja – modernizacja wojska; region – smaki regionu; funkcjonariusz; wywiad (’służba' i 'rozmowa');
  • przymiotników: wszystek  – w połączeniu typu: Wszystkich Świętych  – 2; sejmowy – sejmowa komisja, sejmowa debata, sejmowe prace; prokurdyjski – prokurdyjski poseł; prezydencki – wybory prezydenckie;
  • czasowników:  uchwalić – w połączeniu typu: uchwalić zmiany; odrzucić – odrzucić coś; przyjąć – przyjąć coś; urodzić – urodzić na podłodze;
  • innych nazw własnych i skrótowców:  Wszystkich Świętych (święto katolickie 1 listopada w Polsce) – w połączeniu typu: Wszystkich Świętych,  bal Wszystkich Świętych – 2; Reformacja (zapoczątkowany przez Marcina Lutra ruch naprawy zachodniego kościoła chrześcijańskiego w duchu ewangelicznym, który doprowadził do powstania odrębnych wyznań protestanckich) – wspólne luterańsko-katolickie obchody 500-lecia Reformacji; Znicz (akcja policji drogowej, Polska) –   policyjna akcja Znicz 2016 – 3; Mosul (miasto w północnym Iraku);
Previous Article
Next Article